thumb-up-1426815_1280

Petycja SWOR

thumb-up-1426815_1280Znamienne słowa posłanki Pieluchy z wszechwładnej partii są nam wszystkim doskonale znane. Reagowaliśmy na nie na rożne sposoby – zabawnymi memami, tekstami, protestami. I reagujemy nadal, np. 30 listopada o 18.00 pod Sejmem zbiorą się Warszawiacy chętni do wyjazdu z tego dzikiego kraju, w którym władza przekonywała nas, że Polska klęczy na kolanach, tylko po to, żeby zamiast ją z nich podnieść, położyć ją krzyżem przed kościelnymi hierarchami. Inny pomysł ma Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo – Racjonalistycznej. Nie ruszając się z domu, łatwo możemy wesprzeć akcję z każdego miejsca na ziemi. Wystarczy podpisać petycję, której treść brzmi tak:

W SPRAWIE ZAMIARU DEPORTACJI ATEISTÓW ORAZ NIEKATOLIKÓW

Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Bardzo cieszymy się, kiedy politycy powołują się na Konstytucję, bo to najważniejszy akt prawny Rzeczypospolitej. Jeszcze lepiej, gdy wskazują konkretny zapis Konstytucji, szczególnie im bliski lub regulujący prawa lub wolności, do których chcą się odwołać w swojej wypowiedzi. Pani Poseł (Posłanka ?) Beata Mateusiak Pielucha również odwołała się w swojej publicznej wypowiedzi do Konstytucji.

„Wolni w swoim myśleniu i działaniu powinniśmy żądać od mieszkających i pracujących w Polsce cudzoziemców legalizowania pobytu i stworzyć skuteczniejszy mechanizm bezwzględnego egzekwowania tego obowiązku przez państwowe służby. Ale także, powinniśmy wymagać od ateistów, prawosławnych czy muzułmanów oświadczeń, że znają i zobowiązują się w pełni respektować polską Konstytucję i wartości uznawane w Polsce za ważne. Niespełnianie tych wymogów powinno być jednoznacznym powodem do deportacji.”(cytat za portalem WPolityce).

Jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej, znamy Konstytucję, i przestrzegamy jej zasad. Co więcej, uważamy że to jest dobra Konstytucja i gdyby dokładnie przestrzegać jej zapisów i starannie realizować zawarte w niej postulaty, to życie Obywateli naszego kraju byłoby lepsze i bezpieczniejsze. Nie potrafimy wskazać, gdzie w Konstytucji Posłanka znalazła uzasadnienie dla swoich postulatów. Wiemy natomiast, że składając poselskie ślubowanie zobowiązała się przestrzegać Konstytucji. To właśnie posłowie są tą grupą obywateli, od których Konstytucja wymaga deklaracji, że będą „czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy o zapewnienie, że Sejm RP nie przygotowuje żadnych przepisów zgodnych z postulatami posłanki, które naszym zdaniem w sposób rażący naruszyłyby prawa wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. Kiedy łamie się konstytucyjne prawa któregokolwiek z Obywateli, z jakiegokolwiek powodu, to jednocześnie łamie się prawa wszystkich. Oczekujemy, że Pan Marszałek przypomni Pani Posłance treść i sens złożonego przez nią ślubowania, które składała nie tylko przed Wysoką Izbą ale też przed wszystkimi obywatelami. Oczekujemy też, że pojawiające się pomysły polityczne, które proponują naruszanie konstytucyjnych praw spotkają się z potępieniem Wysokiej Izby oraz Pana Marszałka.

Adam Jaśkow Prezes

Monika Szymańska Wiceprezeska

Stowarzyszenia Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej

Serdecznie zapraszam do podpisywania się pod petycją TUTAJ.  Nie wolno nam pozostawiać tak niebezpiecznych słów bez żadnej reakcji.