Wpisy Ale o co chodzi?

MARTA

„Marta i lekcja religii”

MARTAJako matka ateistka, wychowująca dzieci zgodnie z moimi przekonaniami w kraju jakby nie było katolickim, ciągle spotykałam się i nadal spotykam z nie lada problemami, czy wyzwaniami.

Jak wytłumaczyć dzieciom, że jesteśmy „inni”?

Dlaczego nie chodzą na lekcje religii jak wszystkie dzieci?

Dlaczego w szkołach wiszą krzyże i czy można coś zrobić, żeby je zdjąć?

Dlaczego krzyż uważany jest za symbol państwa polskiego?

Co odpowiedzieć koleżance, która twierdzi, że z powodu niewiary będą smażyć się w piekle?

Jak się zachować, kiedy najlepsza przyjaciółka radzi, aby gorąco modlić się do Boga, który pewnie wybaczy w końcu wszystkie grzechy a może nawet zdoła pokochać?

Dlaczego ich rówieśnicy twierdzą, że aborcja, in-vitro, homoseksualizm czy ateizm to zło, któremu trzeba się przeciwstawiać?

Nieskromnie sądzę, że poradziłam sobie dobrze wychowując dwoje mądrych, otwartych, akceptujących różnorodność, pewnych siebie i swoich przekonań młodych ludzi. I dałam radę bez tytułowej Marty, choć nie ukrywam, że miło by było również dzięki lekturze pokazać moim dzieciom, że są podobne rodziny do naszej i dzieci wychowywane w tym samym duchu, co one.

Autorka Agnieszka Abemonti Świrniak, nauczycielka, tłumaczka, publicystka (pisze w tygodniku „Faktycznie”), redaktorka naczelna „Nieco-dziennika Etycznego”, laureatka Kryształowego Świecznika (za wkład w budowę świeckiego państwa) oraz Ateistka Roku 2016 (tytuł przyznany przez Fundację im. Kazimierza Łyszczyńskiego) tak pisze o swojej książce na łamach Racjonalista.tv:

Jedyna jak na razie otwarcie świecka/ateistyczna postać literacka dla dzieci, Marta, narodziła się trzy lata temu w mojej kuchni. Przyszło mi coś do głowy, przyniosłam laptopa, usiadłam pod oknem i zaczęłam pisać. Tak było naprawdę. Jej pierwowzorem, odpowiem z góry na to pytanie, nie jest moja własna córka, choć bez wątpienia, wychowana poza wszelaką wiarą, a stykająca się z wieloma, ma podobne do Martowych przemyślenia – (Źródło)

Z dumą informuję, że Polski Ateista jest jednym z patronów Marty, wśród takiego grona, jak: Etyka w Szkole, Nieco-Dziennik Etyczny, Fundacja Wolność od Religii, Fundacja im. K. Łyszczyńskiego, Tygodnik Faktycznie, Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, Racjonalista TV.

Książka do kupienia na Allegro TUTAJ

chess-1483735_1920

Jak ocalić Polskę? Ksiądz wie.

chess-1483735_1920Oto jak nami klechy grają. Na to morze faktów objawionych trudno znaleźć kontrargumenty, bowiem logika, czy jakiekolwiek racjonalne myślenie mają się nijak do teologicznego bełkotu ks. prof. Tadeusza Guza.

W tym sensie Polska jako idea jest w myślach Bożych wieczna jak sam Bóg (…) wszystko, co stanowi o Polsce, pochodzi od tego Boga Ojca, który w swoim Synu pomyślał Polskę i w Nim oraz z Nim i Duchem Świętym ją stworzył (…)

Polska jest zatem Boża – pochodzi od Boskiego Stwórcy, ponieważ tylko i wyłącznie ON podarował Polsce realne istnienie. Naród Polski, Ojczyzna i Państwo Polskie są z ustanowienia Boskiego. To znaczy, że nasze myślenie o Polsce i wszelkie działanie tylko wtedy będzie mieć najgłębszy fundament, gdy Polska na płaszczyźnie natury i łaski, czyli rozumu, pamięci i wolnej woli duchowej oraz na płaszczyźnie łaski przyjmie bez skrótów tę prawdę o Boskim pochodzeniu Polski.

Jasne? Jasne. Bóg stworzył Polskę, która jest wieczna. Nie ma się co spinać, budować, ratować, rozwijać – papa niebiański wszystkim się zajmie. I pomyśleć, że tyle niepotrzebnej krwi zostało przelanej chociażby w powstaniach narodowych, czy podczas II wojny światowej. Wystarczyło w domu tyłki grzać i spokojnie czekać na pierdnięcie Boga, który dziki wiatrom zmiótłby wrogów swojej ukochanej krainy, na której tronie posadził zarówno syna swego, jak i swoją konkubinę.

Zwracam jeszcze uwagę na zrównanie łaski z rozumem. Jakie to typowe! Zygota to człowiek, nasiono to drzewo, jako to kura, ksiądz pedofil to ofiara, niemożliwe do udowodnienia bzdety, to prawda objawiona, do której potrzeba rozumu, aby ją przyjąć za pewnik.

A teraz trochę o obecnej sytuacji politycznej, choć wiadomo, że księża do polityki się nie wtrącają:

W każdym momencie naszej egzystencji w Narodzie, Ojczyźnie, Państwie, tj. w Sejmie, Senacie, Rządzie i na Urzędzie Prezydenckim kultywujmy tę prawdę oraz każdy akt myślenia i działania opierajmy na Chrystusie. Problem jest w tym, że niektórzy Polacy-katolicy odrzucają tę prawdę w przestrzeni swojego życia codziennego, zawodowego, naukowego, politycznego, państwowego czy kulturowego.

Takim przykładem jest anarchistyczna grupa Posłów RP, która okupuje gmach Sejmu RP i hańbi tym skandalicznym aktem tzw. terroryzmu miękkiego nie tylko naturalną, lecz nadprzyrodzoną godność Polski w szerokim tego słowa znaczeniu na arenie międzynarodowej i wewnątrz kraju. Protest bowiem podlega tym samym rygorom prawno-moralnym, co i pozytywne ludzkie działanie, tzn. musi mieć intencję, kształt i cel dobra jako dobra.

Protestowanie zatem na gruncie ideologii neomarksizmu zachodniego, począwszy od lat 30. poprzez 60., aż po obecny neokomunistyczny genderyzm, jest gruntownie błędne i trwanie w nim jest kłamstwem, ponieważ usiłuje detronizować Boga jako ostateczną Rację bytu Polski.

I sugestia dla polityków, aby sobie przypomnieli o tym, że prawo boskie stoi nad ludzkim, co powinno być oczywistą oczywistością:

Ale błądzą zasadniczo także i ci politycy polscy, którzy wprawdzie akceptują Boga w porządku wiary, czyli w swoim życiu osobistym, ale nie uwzględniają Jego realnej Obecności w konkretnych aktach politycznych: stanowienia prawa w Sejmie i Senacie RP czy orzekania w prawie w wielu instancjach sądowych RP, czy w aktach kierowania Państwem Polskim i to jest także istotny problem aktualnej postaci polskiej polityki.

Jeżeli nie jestem w błędzie, to mogę stwierdzić, że istnieje zaledwie mała grupa najwyższych Reprezentantów w Rzeczypospolitej Polskiej, która mądrze i sumiennie, rzetelnie i konsekwentnie wciela w konkretną polityczną służbę Narodowi Polskiemu naukę o Jezusie Chrystusie jako wraz z Ojcem i Duchem Świętym Stworzycielu Polski. Odczytywać, studiować, przekazywać i bronić myśli Boga jako Króla, czyli Władcy Polski, na temat prawa, państwa i polityki najwyższą sztuką rozumu politycznego w Polsce katolickiej.

Kim jest polityk w sensie bycia osobą ochrzczoną? On jest po prostu tłumaczem Ewangelii na język prawa, na język państwa, na język polityki, nauki, gospodarki itd. On nie musi ani razu użyć Imienia Jezusa Chrystusa, ale wszystkie myśli, słowa i czyny, jak każdy chrześcijanin w swoim obszarze życia i działania, powinien ukształtować na tym jednym odwiecznym „Słowie Boga Ojca”, czyli na Jezusie Chrystusie. Tylko bowiem w Chrystusie i przez Chrystusa, w którym „wszystko zostało stworzone, i to, co widzialne, i to, co niewidzialne”, każda myśl, każde słowo i każdy czyn ludzki zyskują swoją najwyższą doskonałość.

Nie dość bronić Polski i Państwa od grożącej im dechrystianizacji. Trzeba w życiu zbiorowym rozbudowywać pierwiastki chrześcijańskie. Reklamie i propagandzie racjonalizmu i laicyzmu przeciwstawić trzeba zdwojony czyn katolicki. Trzeba odważnie doprowadzać ducha ewangelicznego tam, gdzie się snuje życie publiczne, gdzie się układają nowe ustroje. Ci, którzy z woli katolickiego narodu mają zaszczytne mandaty publiczne, powinni w swoim sumieniu chrześcijańskim szukać nakazów i dyrektyw, jak kraj prowadzić drogami Chrystusowej etyki i sprawiedliwości.

I zupełnie niepotrzebne przypomnienie (bo przecież wszyscy o tym wiedzą), że katolicyzm jest jedyną słuszną wiarą, oraz uświadomienie nieświadomym, że opozycja z KOD-em na czele, to ramiona samego szatana:

Żadna inna wiara nie daje takiej łaski, ponieważ jako nie-Chrystusowa jej po prostu nie posiada. A cóż powiedzieć o zdeprawowanych duchach, które jak np. wielu reprezentantów Nowoczesnej, Platformy i KOD-u w Polsce są pełne pustych, zakłamanych i negatywnych, a nawet niszczycielskich frazesów ideologii neokomunizmu, względnie neoliberalizmu światowego i dlatego są w istocie swojej destrukcyjne: antyludzkie, antynarodowe, antypaństwowe, antypolityczne oraz dążące do zniszczenia nauki, prawa, moralności, religii, Kościoła, sztuki i całej kultury, ponieważ wyrastają z rewolucji kulturowej neomarksistowskiej szkoły frankfurckiej.

Polska jest od ponad 1050 lat Chrystusowa, a nie w stylu „totalnej opozycji” Nowoczesnej i Platformy neokomunistycznie, anarchistycznie i nihilistycznie KOD-owa!

Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, kim jest prawdziwy Polak, to proszę bardzo, dowie się tego tutaj.

Dlatego polska droga do zwycięstwa wiodła w historii i nadal wiedzie przez Chrystusa i w Chrystusie. Tylko w Nim zawsze zwyciężaliśmy w przeszłości i tylko w Nim możemy zwyciężać dzisiaj i w przyszłości. Kto zatem uznaje Chrystusa za Boskiego Króla i żyje tą Prawdą o Bogu jako Władcy Polski, ten jest prawdziwym Polakiem-katolikiem i zarazem prawdziwym współtwórcą i odnowicielem Polski, pracującym dla jej doczesnej i wiekuistej szczęśliwości.

Kijowskiemu będzie pewnie smutno, kiedy przeczyta te słowa. On takim gorliwym katolikiem przecież jest. Ech! Biedny Mateusz:

Kto zatem, jak wspomniane środowiska Nowoczesnej, Platformy i KOD-u, które pozwalają się swoim neokomunistycznym i neoliberalistycznym – ideologicznym mocodawcom zredukować do bezmyślnych, zniewolonych i bezkrytycznych narzędzi w ich „totalnie” destruktywnych planach – również względem odradzającej się w różnych sferach naszego bytu narodowego i państwowego Polski – ten mówi radykalne „nie” względem Polski chrześcijańskiej i jako takiej dążącej pewnie w Bogu Objawionym do wyzwolenia ze zła wszelkiego grzechu, ze śmierci i niewoli szatana.

I zlecenie dla służb państwowych, żeby się zaopiekowały drugim sortem, współpracownikami szatana, oczywiście dla naszego dobra :

Kto uczestniczy w tym procesie odcinania Polski od Boskich źródeł zbawienia: od Chrystusa i Jego Ewangelii, od Jego Krzyża i Jego Kościoła św., od Jego Prawa, Miłości i innych Łask, koniecznych dla wyzwolenia Polski w pełnym wymiarze, w sposób świadomy i wolny, ten jest deprawatorem i niszczycielem Polski, a zatem współpracownikiem szatana jako deprawatora Polski i świata par excellence i powinien być przedmiotem specjalnej troski naszych służb bezpieczeństwa Państwa, aby nie doszło do dramatu anarchistycznego „marszu przez instytucje” tej samej rewolucji kulturowej lat 60. co u naszych zachodnich sąsiadów, z czym one do dzisiaj nie mogą sobie poradzić i co uwidacznia się w relacji Unii Europejskiej do Rzeczypospolitej Polskiej.

A na koniec pełen troski apel do przeciwników PiS-u, czyli samego Boga, bo to przecież równoznaczne. Niezmiernie wzruszające, radzę przygotować chusteczki:

Polska pragnie zmartwychwstawać w Chrystusie do życia w Królestwie Niebieskim, a nie umierać na wieki w upadłym aniele, „ojcu kłamstwa”, który zrzuca swoich niewolników do przepaści tragicznego piekła. Szanowni Państwo, Panie i Panowie z nadmienionych ugrupowań politycznych, pozwólcie ogarnąć się jak nasz Naród katolicki w Polsce, pochodząc od tego samego Pana Wszechrzeczy, Chrystusowi jako Stwórcy i Zbawicielowi, który też Was z Miłości stworzył i z Miłości zbawił, abyście nie zatracili Polski w śmiercionośnych oparach antyboskich ideologii i tym samym nie zatracili siebie – przepiękne i niepowtarzalne bytowości personalne – na wieki w krainie szatana.

Źródło.

baner_main3

Tygodnik „Faktycznie” nr 18

baner_main3

W ramach akcji wspierania „naszych” namawiam do zakupu kolejnego numeru tygodnika „Faktycznie”, w którym możecie przeczytać m.in:

 • O Konferencji Episkopatu Polek i przemówieniach pod warszawskimi kościołami Bożeny Przyłuskiej i Niny Sankari.

To co obydwie powiedziały w czasie protestu przed kościołami, jeszcze kilka miesięcy temu media głównego nurtu uznałyby za „antyklerykalne oszołomstwo”, ale teraz coraz więcej osób rozumie, że świeckie państwo to jedna z najpilniejszych spraw, od których będzie zależało wiele. Nawet życie. – Adam Cioch

 • O pazerności wdowy po Przemysławie Gosiewskiej, której roszczenia wobec państwa za śmierć męża nie mają granic – Ariel Szenborn,
 • Podsumowanie pierwszego roku rządu PiS i ranking ministrów.

W rankingu najlepszych ministrów przewodzą ci, którzy są nikomu nieznani i niczym szczególnym się nie zasłużyli. Nic dobrego nie zrobili, ale też nie wsławili się żadną spektakularną kompromitacją – Piotr Szumlewicz

 • O iluzji przeciętnego wynagrodzenia, które według GUS w 2015 r. wynosiło 3899,78 zł.

W osiedlowym samie zmęczone ekspedientki harują „dwunastki”, żeby przynieść do domu 1600 zł pensji. Kilka ulic dalej – stacja benzynowa. Tutaj mówią o sobie, że są niewolnikami. Wymagania jak w korporacji, praca w święta, weekendy i na noce. W zamian – najniższa krajowa – Magdalena Wójcik

 • Rozmowa z przewodniczącym Związku Nauczycielstwa Polskiego na temat reformy edukacji

Dziś jednak gimnazja bronią się same. Wynikami! Według Światowego Forum Ekonomicznego, który ogłosił swój najnowszy raport, nasz kraj idzie w górę m.in. dzięki edukacji. Szkoda byłoby to zepsuć – Przemysław Prekiel

 • O reprywatyzacji

Ludziom, którzy dowiadują się, że znaleźli się w rękach prywatnych właścicieli, wali się całe życie. Narzucone czynsze często przekraczają dochód rodziny. Zwykle przekraczają jego połowę, co sprawia, że ludzie ci stają się z dnia na dzień nędzarzami – Piotr Ikonowicz,

 • O niedoskonałej demokracji – Anna Grodzka,
 • Rozmowa z psychologiem o wróżkach, egzorcyzmach i wierze w zjawiska paranormalne

– Klub Sceptyków Polskich, którego jest pan członkiem dawał milion euro za udowodnienie paranormalnych umiejętności człowieka. Czy ta nagroda w końcu do kogoś trafiła?

– Ta nagroda była dostępna tylko przez rok i oczywiście nikt jej nie zdobył – Ariel Szenborn,

 • O gangu salezjanów

W kategorii przestępstw popełnionych z chęci zysku przez kler w III RP największy łup wynosi 122 mln 765 tys. 812,02 zł. Ten rekord należy do gangu salezjanów z Inspektorii św. Jana Bosko we Wrocławiu – Marcin Kos,

 • Odpowiedź redakcji na listy otwarte i apele w obronie Jonasza,
 • O tym, jak bardzo Amerykanie boją się klauna – Piotr Zawodny,
 • O najlepszym piłkarzu XX w. Maradonie

W 1987 roku w trakcie audiencji u Jana Pawła II Argentyńczyk wdał się w sprzeczkę w z papieżem, w czasie której stwierdził, że skoro ten martwi się o los biednych dzieci, to powinien sprzedać trochę watykańskiego złota i rozwiązać problem – Kuba Puchan,

 • O diable niemal na poważnie

Kiedy myślę o Kościele katolickim i tym całym jego przemyśle diabelskim i antydiabelskim, to mam wrażenie, że diabeł stanowi swoistą część spraw kościelnych. Jakby rewers, bez którego nie mógłby istnieć awers – Marek Krak,

 • O tym, jak łatwo ulegamy presji specjalistów od sumienia – Tomasz Kozłowski,
 • O pradawnych wierzeniach w życie po śmierci – Agnieszka Abemonti Świrniak,
 • O książce Jacka Kozika „Klatki” – Alan Wysocki,
 • O premierze Daszyńskim z okazji 80 rocznicy jego śmierci

„Ksiądz politykujący miesza ciągle rzeczy ziemskie z niebieskimi lub piekielnymi, widzi wszędzie masonów czy diabłów, każe się modlić tam, gdzie działać trzeba, każe być pokornym, gdzie trzeba być opozycyjnym, a zawsze i wszędzie zasłania swoją ziemską, często marną osobę Panem Bogiem, przez co staje się gorszym bluźniercą niż największy niedowiarek” (Daszyński) – Kuba Puchan,

 • O biznesmenie Rydzyku – Bogumiła Pawłowska i Andrzej Rodan,
 • I prawdziwa perełka: „Piekielni egzorcyści”, gdzie możecie przeczytać o tym, jak ksiądz egzorcysta pokonał demona wegetarianizmu salcesonem, jakie sms-y do księdza pisał sam diabeł i jak pewien 39 latek egzorcyzmował własną matkę przez 8 lat – Piotr Czerwiński,

Wszystkie te rewelacje tylko za 4,5 zł. w kioskach i sklepach z gazetami. Spieszcie się kupować, bo już w czwartek nowy numer, na który nie mogę się doczekać 🙂

Izabela Jaszczurowska

 

baner_main3

„Faktycznie”

baner_main3

Żeby jakaś gazeta utrzymała się na rynku, ktoś musi ją kupować. Tak, wiem – filozofia w stylu Kazimierza Górskiego, który zabłysnął m.in. takimi powiedzeniami, jak:

Piłka jest okrągła a bramki są dwie.

Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa a czasami remisuje.

Im dłużej my przy piłce, tym krócej oni.

Według moich obliczeń, jeżeli oni po przerwie nie strzelą drugiej bramki, to bardzo trudno będzie im strzelić trzecią.

No ale kto nie lubił Górskiego?

I to ostatnie przytoczone przeze mnie powiedzenie ma w tym wypadku sens najgłębszy. Bowiem według moich obliczeń jeśli nie będziemy kupować gazety „Faktycznie”, to nie będzie kolejnych numerów. A prasowego rynku wcale nie zalewają antyklerykalne gazety. Postanowiłam więc prosić Was drodzy Czytacze o wsparcie. Skoro katolików stać na rzucanie na tacę, to czy nas nie stać na kupienie tygodnika, który obnaża obłudę KK i jego funkcjonariuszy, który publikuje to, co nas ateistów czy po prostu racjonalistów interesuje najbardziej, w którym piszą takie osoby jak Piotr Szumlewicz, Jan Hartman, Piotr Ikonowicz, Anna Grodzka, Anna Dryjańska, Andrzej Rodan, Agnieszka Abemonti-Świrniak i wielu innych?

Na deser zostawiłam sobie Adama Ciocha – redaktora naczelnego. Od jego krótkich tekstów, ale jakże trafnych, rzucających inne światło na wiele znanych nam spraw, zaczynam każdy czwartek.  Wy też możecie, choć aż ciśnie mi się na usta słowo: „powinniście”. Bo Kazimierz Górski powiedział kiedyś:

Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe.

Nie dajmy zabrać sobie piłki.

woman-1566154_1920

7 powodów dlaczego wygodniej nie wierzyć :-)

woman-1566154_1920Na tym portalu pojawił się wpis z zaprzyjaźnionej, nowo narodzonej strony www.szurumburum.pl pt.: „7 powodów, dlaczego wygodniej wierzyć”. Tekst TUTAJ. Nie mogłam oczywiście przejść nad nim obojętnie.

Oto 7 powodów, dlaczego wygodniej nie wierzyć:

1. Niedziela przestaje być kłopotliwym dniem. Ateista (zakładając, że ma wolne niedziele) robi co chce, albo cały dzień chodzi w pidżamie, albo robi sobie wypad z rodziną np. do jakiejś galerii handlowej, póki jeszcze są otwarte w niedzielę. Katolik jest zobowiązany do uczestnictwa w niedzielnych mszach. Słowo daję, katolik po prostu musi! A że klepać w kościele zdrowaśki chodzi tylko nieco ponad 27% tych zobowiązanych, to już nie problem ateisty. Co najwyżej powód do żartów.

2. Święta katolickie – podczas gdy katolickie kobiety uwijają się, jak w ukropie już na tydzień przed, żeby wypucować mieszkania, zrobić mega zakupy, przygotować potrawy, które rodzina będzie wpierniczać jeszcze tydzień po świętach, ścigając się z procesem gnilnym; ateiści spokojnie czekają na zaproszenia od wierzących członków rodziny. Bo to świetna okazja na spotkanie, przeżarcie się i wypicie morza wódki ze swoimi bliskimi. Później ateista wraca do domu i kładzie się spać a katolik… sprząta po świętach.

3. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz – ateista dobrze o tym wie. I choć nie brak wśród nas takich, którzy winą za niepowodzenia potrafią obarczać swoich rodziców, rzekomo nieprawdziwe plotki rozsiewane oczywiście przez fałszywych znajomych, polityków, czy po prostu pecha, to przynajmniej żaden z nas nie wierzy w to, że jakiś stary ramol z długą brodą siedzący na chmurce, bawi się z nami w kotka i myszkę. Co więcej, nie tracimy czasu na próby nadprzyrodzonego kontaktu z tą wyimaginowaną postacią rodem z filmów fantasy, tylko bierzemy sprawy w swoje ręce, tudzież w najgorszym wypadku czekamy na to, co przyniesie nam los.

4. Każdy ateista wie, że jeśli jakiś robal gryzie go w sumienie, jest tylko jeden sposób, żeby go ukatrupić. Przeprosić, naprawić swój błąd i nigdy więcej go nie powielać. Sumienie katolika jest za to brudne, jak stara szmata do podłogi. Bo choć katolik ma spowiednika, któremu wystarczy napluć w ucho, żeby uzyskać rozgrzeszenie, to jednak powodów do tego plucia ma milion razy więcej od ateisty. A bo przeklął, a bo skłamał, a bo podniecił się na widok koleżanki w pracy a ma przecież żonę, a bo się onanizował, a bo bzyka się stosując gumkę, a bo to, a bo tamto. Oszaleć można.

5. „Znowu w życiu mi nie wyszło…” – no bywa. Może nie jestem dość dobra, może nie jestem dość mądra. Mogę się albo poddać, albo poszukać innych sposobów, czy dróg do osiągnięcia celu. Katolik ma gotową receptę: BÓG TAK CHCIAŁ! Bo wiadomo, „nawet wszystkie włosy na twojej głowie są policzone”. Po co kurna żyć w takim razie? Proponowałabym katolikom od razu po urodzeniu inwestować w trumnę, a jak już ją kupią, położyć się w niej i czekać.

6. Kościół jest zły, religie są złe. Każda zmusza ludzi do jakiegoś nienaturalnego działania lub powstrzymywania typowo ludzkich instynktów, do niejedzenia określonych potraw lub ubierania się w określony sposób, do walki z innowiercami, że o ateistach nie wspomnę. Do wmawiania ludziom, co jest dobre, a co złe. Do ignorowania nauki. I tak gej jest zły bo… bo tak w świętej księdze napisali. Eutanazja jest zła, bo cierpienie uszlachetnia. To wiedzą szczególnie ci, którzy tego cierpienia nigdy nie zaznali. In vitro jest złe, bo człowiek przejął rolę boga, jakby to nie mężczyzna i kobieta mieli swój udział przy zapłodnieniu, tylko dodatkowo palec boży. Ciekawe gdzie wkładany? Z transplantacjami organów już się pogodzili – pewnie wówczas, gdy pierwszy biskup potrzebował przeszczepu. Bywa, że i transfuzja krwi jest zła. Ilu ludzi z powodu religijnego myślenia zmarło? Żeby widzieć świat takim, jaki on jest, umieć go oceniać, trzeba się nie bać, trzeba mieć wolny umysł i trzeźwe spojrzenie. Tego zniewolony, przemielony indoktrynacją mózg nigdy nie osiągnie. Chyba, że ocalały jeszcze jakieś resztki szarych komórek.

7. Mamy tylko jedno życie, które kończy śmierć. Czyż to nie motywujące? Tylko uświadomienie sobie tego faktu, może nas uwolnić, sprawić, abyśmy przeżyli je tak, jak naprawdę chcemy, żebyśmy wyzwolili się od oczekiwań wobec nas naszych bliskich, przestali spełniać cudze marzenia, przestali się bać być sobą. Trzeba być szalonym, aby żyć według reguł wymyślonych przez ludzi tysiące lat temu tylko po to, aby uzyskać zapewnienie, że po śmierci mamy szansę trafić do nieba, którego przeciwieństwem jest piekło. Trzeba być totalnym ignorantem, żeby nie powiedzieć idiotą, żeby wierzyć w istnienie takich miejsc. Piekło i raj są tu i teraz. To od nas zależy, w którym z tych miejsc będziemy trwali. Bo to my jesteśmy swoimi własnymi bogami. Ludzie, przecież takie to proste! 🙂

bible-276067_1280

Wymyślony Bóg cz. 12

KSIĘGA WYJŚCIA cz. 1

Skoro Izraelici wleźli do Egiptu, musieli z niego wyleźć. Wleźli witani z honorami za sprawą Józka, syna Jakuba, który uratował Egipt od głodu, a wyleźli w niesławie za sprawą Mojżesza. Bo w międzyczasie władzę objął król, który nie miał pojęcia, jak wiele Żydzi uczynili niegdyś dla kraju. Kazał ich zniewolić i brać do najcięższych prac. (Jak widać, Żydzi zawsze mieli przechlapane. Nawet ich własny Bóg ich nie oszczędzał.) A że mnożyli się oni jak zające, władca nakazał zabijać wszystkich nowo narodzonych chłopców.

Pewnej kobiecie przez trzy miesiące udawało się chronić swojego syna. W końcu włożyła go do skrzyni, którą zostawiła w sitowiu na brzegu rzeki. Wówczas nad rzekę przyszła córka faraona i znalazła dziecko. Siostra chłopczyka, która była tego świadkiem, powiedziała, że może przyprowadzić karmicielkę. Została nią oczywiście matka chłopca, która po wykarmieniu swojego dziecka, oddała je córce faraona. Ta dała mu na imię Mojżesz.

Kiedy Mojżesz dorósł, zabił Egipcjanina znęcającego się na Hebrajczyku i uciekł do kraju Madian. Tam kapłan Madianitów oddał mu za żonę córkę Seforę, która urodziła syna Gerszom. Tymczasem Izraelici wciąż cierpieli wielką niedolę w Egipcie.

W niebie:

Lucyfer: Gdzie jest Bóg?

Skrzydlaty Eunuch: Bawi się w chowanego.

L: Z kim się bawi?

S. E.: Jak zwykle sam ze sobą.

L: Gdzie mam go szukać? W domu czy w ogrodzie?

S. E.: A skąd ja mogę to wiedzieć? Jak teraz siebie szuka, to pewnie łatwo go zobaczysz. A jak się teraz przed sobą chowa, to sam musisz go znaleźć.

L: Boże! Gdzie jesteś?

Głos Boga: Ha! Lucuś! Przyszedłeś się ze mną pobawić! Nie znajdziesz mnie.

L: Nie wygłupiaj się! Twój lud, ten, któremu miało się powodzić, cierpi straszne katusze w niewoli egipskiej, a ty sobie jaja robisz?

Głos Boga: Szukaj, szukaj Lucuś.

Lucyfer zaczął szukać.

Głos Boga: Zimno, zimno, mroźno, mróz stulecia, cholera znalazłeś mnie! Przecież mówiłem, że zimno.

L: Po prostu wiedziałem, że kłamiesz. Wyłaź z tych krzaków. Robota na ciebie czeka!

Bóg: Jaka robota? Jestem na urlopie.

L: Setki lat? Zwariowałeś! Na ziemi twoi ludzie umierają, a ty sobie zabawy urządzasz?

Bóg: Setki! A mogę być i tysiące lat na urlopie! Sam jestem swoim pracodawcą i sam sobie urlop ustalam.

L: Dobra, wygrałeś! Wraz ze śmiercią ostatniego Hebrajczyka świat o tobie zapomni. Nikt nie będzie się ciebie bał, nikt nie będzie cię czcił, bo nikt nie będzie wiedział o twoim istnieniu.

Bóg: No popatrz, właśnie urlop mi się skończył. Co mam robić? Powódź już była, siarka i ogień też.

L: Przestań! Jest taki jeden Mojżesz, który uciekł z Egiptu. Możesz go wykorzystać, do wybawienia Żydów. Pogadaj z nim, tylko nie tak jak niegdyś z Jakubem, bo ta noc z nim spędzona była obrzydliwa a poza tym ludzie będą później gadać, że masz do chłopów ciągoty.

Bóg: Ty homofobie!

L: Dobra, dobra. To nie te czasy, żeby na rzecz gejów lobbować. Ludzie mają uważać cię za świętego, więc zachowuj się jak święty.

Bóg: No dobra, gdzie ten Mojżesz?

L: Owce pasie przy górze Horeb. Objaw mu się spektakularnie, tak żeby nie miał wątpliwości, z kim ma do czynienia.

Bóg: No to lecę.

L: Czekaj! Włóż tę słuchawkę do ucha. Będę miał z tobą cały czas kontakt.

Na ziemi:

Mojżesz nagle ujrzał krzew, który płonął ogniem, ale się nie spalał. Z krzewu owego przemówił do niego głos Boga, który nakazał mu wyprowadzić lud jego z ziemi egipskiej i poprowadzić do krainy mlekiem i miodem płynącej. Jak już Mojżesz ze strachu nawalił w gacie, spytał:

Mojżesz: A co mam powiedzieć, jak mnie lud Izraelitów spyta, jaki Bóg ze mną gadał?

B: Jestem.

M: No przecież widzę, to znaczy nie widzę, bo boję się patrzyć, ale słyszę i wiem, że jesteś.

B: JESTEM, oto moje imię. JESTEM, KTÓRY JESTEM.

Lucyfer do Boga:

L: Jestem? To ma być imię twoje? Porąbało cię?

B: A co ja miałem tak na biegu wymyślić? Kazimierz? Teodor? Helmut?

Bóg do Mojżesza: Wiem, że król Egiptu będzie się stawiał. Wtedy pokażę mu parę magicznych sztuczek, aż w końcu rura mu zmięknie. I nie pójdziecie z pustymi rękami a przed wyjściem z Egiptu złupicie go.

Lucyfer do Boga przez słuchawkę: 

L: Całkiem ci już odbiło? I tak nikt ich nie lubi, a ty chcesz sprawić, żeby ich znienawidzono?

B: Mnie też nikt nie lubi i jakoś daję radę.

Mojżesz: A jak mi nie uwierzą?

Bóg pod nosem: Co za głupek!

Bóg do Mojżesza: Rzuć laskę, którą masz w ręku na ziemię.

Mojżesz uczynił to i laska zmieniła się w węża. Mojżesz wziął nogi za pas, ale Bóg go zawrócił

Bóg: Dokąd leziesz? Podążaj w stronę światła, to znaczy w stronę ognia na krzewie. Wracaj tu i chwyć węża za ogon!

Mojżesz: A nie mógłbyś zmienić go w jakiegoś malutkiego misia na przykład? Strasznie boję się węży.

Bóg: Milcz idioto! Łap tego węża!

Mojżesz schwycił węża za ogon i ten zmienił się z powrotem w laskę.

Lucyfer do Boga:

L: A to było całkiem fajne.

B: Dzięki, dopiero się rozkręcam.

Bóg do Mojżesza: Włóż rękę w zanadrze.

Mojżesz: Gdzie?

Bóg: W gacie!

Mojżesz włożył rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, pokryta była trądem. Zrobił to drugi raz i dłoń była zdrowa.

Mojżesz: O ja pierdzielę!

Bóg: No to masz już dwa znaki. A jak w oba nie uwierzą, to zaczerpniesz wodę z Nilu, chluśniesz ją na ziemię, a ona zamieni się w krew.

Mojżesz: Wybacz Panie, ale ja nie jestem wymowny. Może kogoś innego sobie do tej roboty wynajmiesz?

Bóg do Lucyfera:

B: Ale żeś mi debila na przywódcę narodu wyznaczył, dzięki ci wielkie Lucek!

L: Tylko taki będzie całkowicie posłuszny.

B: Mam nadzieję, że się nie mylisz, bo powoli tracę do tego tępaka cierpliwość.

Bóg do Mojżesza: Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym, czyż nie ja, Pan?

Mojżesz: Naprawdę Panie, są lepsi ode mnie do takiej roli.

Bóg: W to akurat nie wątpię. Masz brata Aarona, prawda? On ma łatwość przemawiania. Ty będziesz mówił do niego a ja do ciebie. Przy okazji zabawimy się w głuchy telefon.

Mojżesz: W co?

Bóg: W gówno! Znaczy się… idź z Bogiem, tzn. ja będę szedł z tobą. Niczym się nie martw.

Mojżesz niechętnie pożegnał się z teściem, wziął żonę i synów swoich i ruszył w stronę Egiptu. W drodze znowu przemówił do niego Bóg:

Bóg: Pokażesz wszystkie cuda, które ci przekazałem faraonowi. Ja zaś uczynię jego serce upartym tak, aby nie zezwolił na wyjście ludu.

Mojżesz: Ale jak to? Po co? To nie chcesz, żeby nas faraon wypuścił? Nic z tego nie rozumiem.

Bóg: Nie od myślenia tu jesteś!

Lucyfer do Boga:

L: Nawąchałeś się czegoś? Nawet taki debil jak Mojżesz zrozumiał, że coś tu nie gra.

B: Przestań się do wszystkiego wtrącać. Przecież faraon zesra się w gacie, jak te mojżeszowe cuda zobaczy. A ja chcę się trochę zabawić.

L: Zawsze, jak robisz coś po swojemu, wpędzasz się w kłopoty.

B: Lucek, nie piernicz. Zaufaj mi.

L: Chyba żartujesz! I skończ z tym ćpaniem. Jak nie chlasz, to ćpasz! Zamknę cię na odwyku!

B: Wszystko przez ciebie, bo mi bezmózga wyznaczyłeś do nie lada zadania. Chcę kogoś innego!

L: Nie będzie nikogo innego!

B: Zobaczymy!

„W czasie podróży w miejscu noclegu spotkał Pan Mojżesza i chciał go zabić. Sefora wzięła ostry kamień i odcięła napletek syna swego i dotknęła nim nóg Mojżesza, mówiąc: „Oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie”. I odstąpił od niego Pan. Wtedy rzekła: „Oblubieńcem krwi jesteś przez obrzezanie”.” – Księga Wyjścia 4,24.

Lucyfer: Co to miało być?!

Bóg: To ty mi powiedz, co to miało być?

L: Chciałeś zabić Mojżesza!

Bóg: No dobra, chciałem, ale mnie ta jego baba tak nastraszyła, że do tej pory się trzęsę. Widziałeś, jak bez wahania chlasnęła swojego dzieciaka po fajfusie? A potem odciętym kawałkiem macała Mojżesza i mamrotała pod nosem jakieś zaklęcia. To było straszne!

Lucyfer: Przecież to ty wymyśliłeś obrzezanie.

Bóg: Ja? Ja? Znowu moja wina? A gdzie ty wtedy byłeś? Miałeś mnie pilnować! Po co ja im kazałem to robić?

Lucyfer: Bo sobie wymyśliłeś taki znak przymierza.

Bóg: Rany boskie Lucuś! Obiecaj mi, że będziesz przy mnie zawsze, w zdrowiu i chorobie i że mnie nie opuścisz aż do śmierci.

Lucyfer: Niestety nie mogę cię opuścić. Jestem na ciebie skazany. Nie ma dobra, bez zła. Jak już przyjdzie na to pora, wszystko się może jakoś odkręci. Zło wezmę na siebie.

Bóg: Jaki ty jesteś kochany.

Lucyfer: Po prostu nie potrzebuję wyznawców, dupolizania i bezmyślnego uwielbienia. Ty za to nie możesz się bez tego obejść.

Bóg: Cieszę się, że nie jesteś taki jak ja, bo musielibyśmy ze sobą walczyć a ja jestem takim pacyfistą.

L: Że niby kim jesteś?

Bóg: No pacyfistą… wobec siebie.

Lucyfer: Nawet nie wiesz, jak ja się cieszę, że nie jestem taki jak ty.

Bóg: Jak ja cię kocham Lucuś!

Lucyfer: Że co? Gdzie z tym ryjem? To znaczy zostaw swoje buziaczki dla Maryśki, ok?

Bóg: Dla kogo?

Lucyfer: Nie ważne. Nie będę uprzedzał faktów. Skup się teraz na robocie, ok?

Bóg posłał Aarona do Mojżesza. Chłopaki naradzili się i udali się do Izraelitów. Aaron, jako bardziej sprawny w gębie objaśnił wszystko, a Mojżesz pokazał cuda. Izraelici uwierzyli, że ich Pan w końcu sobie o nich przypomniał i oddali mu pokłon.

CDN 🙂

bible-276067_640

Wymyślony Bóg cz. 3

bible-276067_640Największy paradoks w historii ludzkości polega na tym, że człowiek stał się na tyle mądrym, żeby wymyślić Boga i zarazem na tyle głupim, żeby się ugiąć pod tworem własnej wyobraźni.

Po wygnaniu z raju biedne sieroty zostały same. Żartowałam. Dobrze by było, gdyby się wówczas Bóg raz na zawsze od ludzi odwalił, ale jego sadystyczna natura jest nie do zaspokojenia. Już wkrótce stanie się powodem i dopuści do pierwszego przelania krwi.

A jak do tego doszło? Po bożemu jak zwykle. Adaś zrobił bara bara z Ewą i urodził się Kain. Pamiętajcie! Z pewnością w strasznych bólach, bo Papcio tak chciał. A wtedy ani lekarza, ani znieczulenia żadnego, ani nawet zwykłej akuszerki. Ależ się musiał Papcio jarać męczarnią Ewy. Ale ona bardziej zła była na swego męża kapusia, bo jak tylko powiła syna, rzekła: „Otrzymałam mężczyznę od Pana”. Aż zrobiło mi się trochę szkoda Adasia. On się napocił, namęczył, tysiące plemników stracił a Pan spił śmietankę. Potem Ewa powiła Abla. Abel był pasterzem a Kain rolnikiem. Nie dość, że zasuwali pewnie w pocie czoła, bo klątwa rzucona na Adama przeszła również na nich, to jeszcze musieli składać Bogu ofiary. Po co? Po co Bogu owce, barany, czy jakieś tam żyto skoro cała ziemia była jego? Bóg jeden wie.

Jeden oddawał więc część tego co wyhodował a drugi część tego, co uprawiał. I jak myślicie, co się bardziej Bogu podobało? Zapamiętajcie! Bóg najbardziej lubił swąd palącego się mięsa i zapach krwi. Nic więc dziwnego, że olał jakieś tam zielsko od Kaina, a skakał z radości na widok oddanych mu na rzeź zwierząt. Dziwicie się, że Kain był zazdrosny? Nie tylko zawiść była w jego sercu ale i w głowie pewność, że Bóg nie jest wszędzie, tylko przychodzi, kiedy ma ochotę i odchodzi. Więc zabrał brata na pole (bo tam Boga nie było) i tam go ukatrupił.

Nagle Bóg go zapytał, gdzie jest Abel. Musiał się gdzieś skubaniec zaczaić i z dziką radością obserwować mord brata na bracie. Aż ciary przechodzą na myśl, jak on lubił takie widoki. Kain miał chyba charakter matki, bo zełgał jak pies i nie przyznał się, jak wcześniej jego tatuś w sprawie owocu z drzewa poznania dobra i zła. Kłamstwo nic nie dało i poniósł srogą karę. Został wygnany. Coś tam jednak od Papcia wynegocjował. Dostał znamię, które miało go chronić przed zabiciem przez… tajemniczych innych. Jakich kurna innych skoro na ziemi żyli tylko Adam, Ewa i Kain?

„Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu.”

W kraju zamieszkał??? To tam był jakiś kraj??? Do tego jeszcze kraj ten nie był opustoszały, bo tam właśnie…

„Kain zbliżył się do swojej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha”.

– Do małpy się zbliżył! – To była moja pierwsza myśl. Ale tłumacze biblijni pospieszyli z pomocą.

– To nie była małpa, tylko kobieta.

– A skąd ona się wzięła, skoro jest napisane:

„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył mężczyznę i niewiastę” Księga Rodzaju 1.27 oraz

„Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących” Księga Rodzaju 3.21. i

„Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go; stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę „ludzie”, wtedy gdy ich stworzył.” Księga Rodzaju 5.1, 5.2.

A na to przebiegli tłumacze Pisma Świętego:

– Kain mógł odejść z jedną ze swoich sióstr.

ŻE CO URWAŁ NAĆ? A gdzie to jest napisane? Był tylko Kain i Abel! A! W międzyczasie mogły urodzić się jakieś laski, ale nie były warte tego, aby o nich wspominać. Żeby się dowiedzieć o ich narodzinach, potrzebni są właśnie tłumacze.

Dlaczego Bóg nie natchnął Mojżesza (bo to on rzekomo jest autorem pięciu ksiąg Starego Testamentu) w taki sposób, aby ten napisał: „Po czym Kain odszedł ze swoją siostrą od Pana i zamieszkał w kraju Nod, który mu Pan zbudował, na wschód od Edenu”? Tego tłumacze nie wiedzą. Wiedzą za to, że Bóg wie co czyni, niezbadane są wyroki boskie, Bóg tak chciał i inne temu podobne duperele. Nie ma wyjścia. Trzeba to olać i czytać dalej albo dać sobie spokój z Biblią. No ale po co, skoro zabawa dopiero się rozkręca?

Adam znowu zbliżył się do żony i w wieku 130 lat urodził mu się syn Set. Jego potomkowie są wybranymi przez Boga. Wybrani! Brzmi dumnie i szumnie ale warto zadać sobie pytanie, do czego oni byli wybrani? Ano stali się królikami doświadczalnymi, niewolnikami poddawanymi wyszukanym torturom, zastraszaniu, uśmiercaniu, ale również stali się narzędziem mordu w rękach swojego pana. Szczęśliwi potomkowie Kaina, którymi Bóg specjalnie się nie zajmował! Do czasu. W przypływie największego napadu szaleństwa za jednym zamachem wymordował wszystkich niemal ludzi! Taki kaprys miał, wkurzył się, coś tam mu się nie spodobało. I pomyśleć, że ateistów próbuje się obrażać, przyrównując nas do Hitlera, Stalina, czy innego Pol Pota. Przecież wszyscy ci goście razem wzięci pod względem okrucieństwa i liczby ofiar, do pięt Bogu nie dorastają. Żeby nikt nie brał się za mozolne liczenie, powiem szybko, że po boskim wkurwie przy życiu na ziemi pozostało 8 osób!

Ale o co chodzi? Chodzi o Noe i historyjkę o potopie. Adaś z Ewą mnożyli się jak króliki. Kain wiadomo, wygnany. Abel gryzł ziemię. Następny był Set. On też mnożył się jak królik. Z siostrą albo z wieloma siostrami, no bo z kim innym? A jego pierworodnym był Enosz. Enosz nie był gorszy. Mnożył się jak chwast na zaniedbanym polu. Jego pierwszy syn to Kenan. Jemu pierwszy urodził się Mahalaleel. Potem wymieniony jest Jered, Henoch, Metuszelach, Lemek aż w końcu Noe. Od stworzenia Adasia do narodzin Noego minęło 1056 lat. Od Adasia do potopu 1656. Czyli żyli wciąż jeszcze Enosz, Kenan, Mahalaleel, Jered, Metuszelach i Lemek, bo oni umierali w wieku ok 900 lat! A co z Henochem? Dziwna sprawa:

„Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg” Księga Rodzaju 5.24.

Zabrał? Dokąd i po co? Aż strach pomyśleć. A reszta nie żyła w przyjaźni z Bogiem? Nie umiał ich Papcio jakoś do siebie przekonać? Sprawić, żeby go polubili, może niedoskonałego, może przerażającego, ale jednak kogoś, kto pragnął za wszelką cenę być kochany i podziwiany. Widocznie to było poza boskim zasięgiem.

– Wolną wolę Bóg dał ludziom! – przypominają tłumacze.

No jasne! Czyli jak robią co chcą, to są źli i jedyne na co zasługują to śmierć. Dalej to natchnione (chyba oparami jakiegoś zielska) pismo mówi nam, że „synowie Boga” kimkolwiek oni byli, brali sobie za żony ludzkie córki. Matko boska przenajświętsza! Ja do tej pory myślałam, że synem Boga był Jezus – tylko Jezus a ich było więcej jeszcze przed Jezusem i bzykali się z laskami, które rodziły im dzieci! A jak bąka się puści, że Maria Magdalena mogła być żoną Jezusa, to można za to od katolioba w łeb krucyfiksem dostać lub zostać uduszonym różańcem. I jeszcze olbrzymy tam jakieś były. Bałam się zatrzymać na tym fragmencie.

Wracając do tematu najpierw Bóg postanowił, że człowiek nie będzie sobie żył setki lat tylko 120. Nie spytam nawet, o co mu chodziło. Może to objaw silniejszego nawrotu choroby psychicznej. No cóż. Taka była jego wola a na nią siły nie ma nijakiej. A dalej czytamy:

„Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się”.

1656 lat w tym smutku trwał? Nawet palcem w bucie nie kiwnął, żeby coś odmienić? To co Adaś przekazał Setowi i innym swoim dzieciom o Bogu, co ten przekazał Enoszowi, co ten Kenanowi itd., że wszyscy ci potomkowie Adama (oprócz Henocha rzecz jasna i Noego), zasłużyli na śmierć oraz żony ich, córki i synowie? Pewnie samą prawdę.

Poza tym Bóg żałował! Nie przewidział znowu ten WSZECHWIEDZĄCY i WSZECHOBECNY ktoś, że puścił bubla do obrotu. Ha! Ten bubel miał przecież boskie cechy, bo człowiek na obraz i podobieństwo Boga stworzony został. Przejrzał się kurde Bóg nareszcie w lustrze, i narobił w gacie patrząc na swoje odbicie. Siebie WSZECHMOCNY zabić nie mógł, to rozprawił się ze swoimi dziećmi. Postanowił ocalić Noego, jego żonę, trzech jego synów: Sema, Chama i Jafeta i ich żony. Wpadł do Noego (zapewne z flaszeczką) na pogawędkę, opisał mu jak ma zbudować Arkę (niby mógł dać mu gotową, ale wiadomo, z Bogiem nie ma lekko) i wyjaśnił co ma zamiar zrobić:

„Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie, ale z tobą zawrę przymierze”. Księga Rodzaju 6.17

Ciekawe, cieszył się Noe czy smucił? Co było silniejsze? Radość, że ocaleje czy smutek i żal, że zginie jego dziadek i babcia, ojciec i matka, bracia i siostry, że już o dalszych krewnych nie wspomnę. Dalej nakazuje Noemu:

„Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady”.

Leń patentowany! Nie chciało mu się drugi raz tworzyć! Noe posłuchał, i nie ma się co dziwić. Pewnie trochę głupio mu było, że na arkę ładował takiego np. karalucha a nie zabierał taty, mamy, siostry, brata… Ale co tam! I kiedy już był gotów UWAGA! UWAGA! Przyszedł Papcio, tym razem bez flaszki bo ją sam pewnie obalił po drodze i mówi do Noego:

„Z wszelkich zwierząt czystych weź z sobą siedem samców i siedem samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze: samca i samicę;” Księga Rodzaju 7.2.

To się musiał Noe zjeżyć! Znowu trzeba latać po świecie, bo tym razem po siedem par musi być tych czystych. A Bóg dał mu 7 dni i zapowiedział, że deszcze będą padać 40 dni i 40 nocy, żeby zniszczyć to, co stworzył do tej pory. A ja się pytam czy w jeden dzień nie można było sprawy załatwić? Widocznie Bóg postanowił być bardziej wiarygodny i mniej cudów tworzyć. A dalej? Dalej to już sama nie wiem, kto się nawalił – Bóg, Noe czy ja, bo tak jest napisane:

„Ze zwierząt czystych i nieczystych, z ptactwa i ze wszystkiego co pełza po ziemi, po dwie sztuki, samiec i samica, weszły do Noego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał” Księga Rodzaju 7.8.

Nawet nie pamiętam, czy zapytałam tłumaczy ile tych zwierząt wziął ze sobą w końcu ten biedny a jednak szczęśliwy Noe. Bardziej skupiłam się na sprawie czysto ludzkiej. Co zawiniły zwierzęta, że je w tak okrutny sposób uśmiercił Bóg? A dzieci? A tym bardziej te ostatnio najmodniejsze, czyli nienarodzone? Jaka była ich straszna wina?

Czy ktoś z Was kiedykolwiek chociaż raz się topił? Czy wiecie, jak to jest, kiedy brakuje powietrza, kiedy tętno rozwala skronie a ciało w konwulsjach rzuca się na wszystkie strony? Czy znacie to przerażenie? Ten strach i rozpacz? Albo inaczej. Masz dziecko? Psa? Kota? Papugę? Wyobraź sobie, ze napełniasz  wodą wannę, bierzesz istotę żywą, którą kochasz, wsadzasz jej głowę pod wodę i przytrzymujesz. Nie reagujesz, kiedy się rzuca, kiedy walczy. Nie ustępujesz tylko trzymasz i najlepiej kiedy patrzysz im wówczas w oczy. Widzisz to przerażenie? Ten strach? Tą niemą prośbę o darowanie życia? Czujesz to szarpanie się ciała? Tę walkę o jeden oddech?

NIE! Ty tego nigdy nie poczujesz, nigdy nie zobaczysz i nigdy nie zrobisz, bo nie jesteś potworem, jak Bóg. Czy na świecie pojawił się do tej pory większy zbrodniarz? To właśnie zafundował Papcio wszelkim żywym istotom, które stworzył. Ten sam Bóg, który JEST MIŁOŚCIĄ.

***

„I tak Bóg wygubił doszczętnie wszystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa powietrznego; wszystko zostało doszczętnie wytępione z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. A wody stale się podnosiły na ziemi przez sto pięćdziesiąt dni”. Księga Rodzaju 7.23.

A co było dalej? O tym następnym razem.

flying-spaghetti-monster-25822_1280

Kościół Latającego Potwora Spaghetti – cz. 2

Kościół Latającego Potwora Spaghetti cz. 1 TUTAJ

flying-spaghetti-monster-25822_1280Kościół Latającego Potwora Spaghetti dla władz jest zbyt śmieszny, żeby uznać go za związek wyznaniowy, któremu przysługiwałyby prawa identyczne z tymi, jakie posiada na przykład KK, który według władz nie jest ani zbyt śmieszny, ani zbyt straszny. Wynika z tego, że durszlak na głowie to żart, a facet w kiecce krzyczący z ambony o zagrożeniu ideologią gender jest jak najbardziej poważny.

Od 2012 r. Pastafarianie starają się o rejestrację KLPS, niestety wciąż bezskutecznie. Zainteresowanych odsyłam na stronę Kościoła, gdzie można zapoznać się ze wszystkimi pismami w tej sprawie –  ww.klps.pl

Mnie najbardziej zainteresowała ekspertyza biegłych, na którą powołał się sąd, w kwestii „Czy w świetle przedstawionych dokumentów można uznać Kościół Latającego Potwora Spaghetti za wspólnotę religijną, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U z 2005 r. Nr 231., poz. 1965, z późn. zm.).”

Tak brzmi art. 2 ust. 1 w/w ustawy:

Korzystając z wolności sumienia i wyznania obywatele mogą w szczególności:
1) tworzyć wspólnoty religijne, zwane dalej „kościołami i innymi związkami wyznaniowymi”, zakładane w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadające własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe,

I tak zupełnie przy okazji art. 1 w całości, może komuś się przyda, chociaż kto dziś w naszym kraju przestrzega prawa?

Art. 1.
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu obywatelowi wolność sumienia i wyznania.
2. Wolność sumienia i wyznania obejmuje swobodę wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie.
3. Obywatele wierzący wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

Brzmi fajnie, dopóki przepisów prawa nie zweryfikujemy z rzeczywistością, czyli dopóki nie upominamy się o swoje lub dopóki banda nawiedzonych fanatyków uzbrojonych w różańce, nie dopuści do wystawienia jakiejś sztuki, o której nie ma zielonego pojęcia. Z tym naszym prawem jest tak, jak z naszą demokracją. Polska jest państwem prawa, bo ma spisane prawo i każdy się może z nim zapoznać. Jest również demokratyczna, bo można manifestować. Do tego nie jest państwem wyznaniowym, bo nie ma takiego zapisu w Konstytucji. A Konstytucja nie obowiązuje naszych władz, bo jest niedoskonała. Nie wiem, czy wiecie, ale ona (ta Konstytucja) ma zapis, z którego wynika, że nawet niewierzący są Polakami. Zgroza!

Wróćmy do tematu. Panowie biegli wzięli się do sprawy mówiąc kolokwialnie, od dupy strony. Wypowiedzieli się na temat naszego rodzimego KLPS na podstawie literatury, do tego głównie zagranicznej, opisującej Church of the Flying Spaghetti Monster. Tymczasem, jak twierdzą Pastafarianie, oba wyznania łączy wiara w objawienie proroka Bobiego Hendersona, za to posiadają oni własną egzegezę doktrynalną, księgę Luźny Kanon i objawienia wiernych. To tak, jakby wydawać opinię na temat jednego wyznania chrześcijańskiego, robiąc analizę zupełnie innego. Dla przykładu podam, że biegli na przykład wydają opinię o Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, badając Kościół Adwentystów Siódmego Dnia Stworzenia. Jak słowo daję, istnieją takie wyznania 🙂

Na początku swojego wywodu biegli ustalają definicję religii:

Religia to stosunek człowieka do rozmaicie pojmowanej świętości (sacrum), wywołującej u człowieka stany fascynacji (fascinans) i przerażenia (tremendum), a przejawiającej się w obszarze doktrynalnym (wiara), kultowym (czynności) i organizacyjnym (społecznym). Istotną rolę odgrywać też musi tradycja religijna, która przechowywana jest w społeczności i stanowi wzorzec (paradygmat) i podstawę dla rozwijania religijności indywidualnej.

Nie poznałam zbyt dobrze religii wyznawców Jego Makaronowatości, uczynię to z pewnością pisząc kolejną część na temat KLPS, mniemam jednak na chwilę obecną, że jeśli chodzi o powyższą definicję, Kościół ów ma problem z „przerażeniem”. Owo „przerażenie” do perfekcji natomiast opracował KK. Czytając Biblię, która nie wiedzieć czemu, nie jest opatrzona ostrzeżeniem „dla ludzi powyżej 18 lat, i do tego tylko o mocnych nerwach”, można nabawić się nerwicy lękowej i bezsenności oraz przekonania, że „50 twarzy Greya” to przy słowie bożym lektura dla przedszkolaków.

Ze strony biegłych pojawia się zarzut:

Kościół ten zaliczany jest do grupy „religii humorystycznych”, czy też „religii żartu”, określanych w literaturze anglojęzycznej wspólnym mianem joke religions.

Nie mogła Jego Makaronowatość jakiś czas temu wydusić całej ludzkości swoimi mackami, lub zatopić w sosie pomidorowym, ot tak, dla kaprysu? Byłoby może wówczas mniej zabawnie? Przy okazji – do jakiej grupy w takim razie można zaliczyć Kościół Katolicki? Horror science fiction?

Dalej rozwodzą się biegli nad opiniami ludzi zajmującymi się podobnymi ruchami religijnymi. I tak jedni uważają, że posiadają one pewne cechy religii, jednak jednocześnie są parodiami  już istniejących. Parodiami! Wyznań chrześcijańskich, których jest od groma, nikt nie traktuje, jako prób parodiowania jednych przez drugich. Poza tym każdy rozumny człowiek wie, że chrześcijaństwo nie ma w sobie nic oryginalnego.

Inni dodają, że ruchy pokroju KLPS są… UWAGA! UWAGA! ZMYŚLONE!!! Heloł! Czyli wszystkie te powszechnie znane są prawdziwe??? Ktoś gdzieś udowodnił prawdziwość religii a ja wciąż pozostaję ateistką? Cóż za ignorancja z mojej strony!

Zmyślone są te ruchy pokroju KLPS, bo rzekomo:

„w poszukiwaniu legitymizacji nie odwołują się do objawienia otrzymanego od jakiejś istoty nadprzyrodzonej”.

Czyli, że mało nadprzyrodzona jest kupa długaśnego makaronu z oczami, która według wyznawców stworzyła świat i posiada wszelkie boskie przymioty? (Za „kupę” bardzo z góry przepraszam Jego Makaronowatość i Jego wyznawców).

Biegli wnioskują, powołując się na obcych znawców, że KLPS to protest przeciwko mieszaniu religii z nauką:

Inicjator tej wspólnoty, Bobby Henderson, w swoim liście skierowanym do rady edukacji stanu Kansas z 2005 r. postanowił zaprotestować przeciwko wprowadzeniu do nauczania na lekcjach biologii teorii Inteligentnego Projektu, nawiązującego do religijnej koncepcji aktu stwórczego”, na równi z teorią ewolucji, a więc przeciwko nadawaniu nieweryfikowalnym przez naukę przekonaniom religijnym statusu naukowego. Dlatego stworzył postać — równie nieweryfikowalnego co Inteligentny Projekt — Latającego Potwora Spaghetti. Przejaskrawienie i humor miały tutaj służyć jako narzędzie protestu, a uporczywe obstawanie przy wierze w to osobliwe bóstwo było raczej obliczone na przekonanie przeciwnika poprzez postawienie go po drugiej stronie tego konfliktu. Jak słusznie zauważa C.M. Cussack, jest rzeczą oczywistą, że sam Henderson nie chciał, aby Latający Potwór Spaghetti był traktowany poważnie, miał to być tylko specyficzny rodzaj protestu. Jak sam wyznał, jego zamiarem nie było także tworzenie religii , niemniej jednak taka religijna wspólnota utworzyła się samorzutnie za sprawą osób popierających zarówno przesłanie jak i formę tego protestu, a więc sprzeciw wobec absurdów religii poprzez tworzenie absurdalnej religii.

Dobre to ostatnie zdanie spłodzone przez biegłych. Przynajmniej przyznają, że te PRAWDZIWE religie zawierają w sobie absurdy. Dlaczego jednak nazywają KLPS religią absurdalną? Chodzi o postać Boga? Żydowski bóg, w którego wierzą zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie, raz był człowiekiem, raz krzewem gorejącym, raz słupem ognia lub dymu. Gdyby zechciał, mógłby być nawet makaronem. Dalej biegli piszą jeszcze zabawniej:

Tym co wyróżnia Kościół Latającego Potwora Spaghetti na tle innych religii jest jego funkcja. Klasycznie rozumiane religie dają bowiem bardzo często odpowiedzi na fundamentalne pytania natury egzystencjalnej, a także nadzieję zbawienia, które przez wyznawców przyjmowane są jako prawdziwe poprzez wiarę. Tymczasem — jak podkreślają badacze — wyznawcy Latającego Potwora Spaghetti to ateiści, którzy nie kryją się ze swoim ateizmem, i w przeciwieństwie do innych wyznawców „wymyślonych religii” nie traktują swojej poważnie, zaś ich doktryna religijna, oparta na „świętych księgach” parodiujących Biblię, jest tylko specyficzną formą protestu przeciwko negatywnym, ich zdaniem, elementom tradycyjnych religii, przede wszystkim zaś fundamentalistycznego chrześcijaństwa.

Zamurowało mnie to stwierdzenie. ATEIŚCI! Uważam się za ateistkę, ponieważ nie wierzę w żadnych bogów, boginie i tym podobne bzdety. Tymczasem wyznawcy Latającego Potwora Spaghetti są ateistami według biegłych, bo… wierzą w Latającego Potwora Spaghetti! Czas na nową definicję ateizmu!

Ciekawe na jakiej podstawie biegli doszli do wniosku, że wyznawcy KLPS nie traktują swojej religii poważnie? Bo kiedy ja mam do czynienia z katoliczką, która usunęła ciążę, zdradza męża, kradnie i kłamie, słusznie dochodzę do wniosku, że nie traktuje swojej religii poważnie. Kiedy dowiaduję się o księdzu, który molestuje dziecko, oraz o jego przełożonym, który go ukrywa, uważam, że nie traktują swojej religii poważnie. Kiedy słyszę o papieżu, który gloryfikuje swoich kumpli w kieckach, złodziejów i pedofilów, uważam, że nie traktuje on swojej religii poważnie. Ale skąd wniosek, że Pastafarianie nie traktują swojej religii poważnie?

I do tego święte księgi KLPS rzekomo parodiują Biblię. Jeszcze się z nimi nie zapoznałam, sama podjęłam się zadania sparodiowania Biblii i wiem, jakie to trudne parodiować parodię. W następnej części z pewnością przyjrzę się świętym księgom KLPS i wydam własną opinię.

Kolejnym zarzutem biegłych przemawiającym za tym, że to NIEPRAWDZIWA religia jest to, że osiem „Naprawdę wolałbym, żebyś nie” zbytnio przypominają dekalog. Widocznie biegli nie zadali sobie trudu, aby sprawdzić i dowiedzieć się, że dekalog również jest zerżnięty. Co więcej, sama stosuję się do części dekalogu: „nie zabijam, nie kradnę, nie cudzołożę, nie daję fałszywego świadectwa, nie pożądam domu bliźniego mego ani jego żony nawet, że o sługach, osłach i wołach nie wspomnę. Zaraz się okaże, że nie biorę swojego ateizmu na poważnie! 🙂

„Podobnie wygląda sytuacja z obrzędami” – martwią się biegli. Spożywanie makaronu parodiuje według nich wcinanie ciała Chrystusa podczas przyjmowania komunii. No nie wiem. Spaghetti można się przynajmniej najeść do syta. I pewnie lepiej smakuje.

Konkluzja biegłych rozkłada na łopatki. Jak nie chcecie zaliczyć gleby, proponuję usiąść na krześle, przycisnąć plecy do oparcia i zaprzeć się mocno nogami lub podsunąć się najbliżej, jak się da do stołu. Lepiej walnąć głową w blat, niż w podłogę. Nie polecam czytać dalej w autobusie na stojąco! (Żeby mnie potem nikt po sądach nie ciągał). Jesteście bezpieczni? To czytajcie:

Przede wszystkim jednak, musi się pojawić refleksja natury zasadniczej: czy jest możliwe, aby jakaś grupa ludzi w miarę rozsądnych i w miarę wykształconych w sposób poważny traktowała tezę, iż w rzeczywistości istnieje Latający Potwór Spaghetti, który stworzył wszechświat, jest wszechmogący i wszechwiedzący. Czyli kwestią decydującą nie jest to, że ruch ten posiada własną doktrynę, formy kultu i organizacji, lecz — jak prezentują się owe zasady doktrynalne (czy można je traktować poważnie, czy też nie).

Nie wiem, jak Wy, ale ja leżę razem z krzesłem. Ciężko pisze się w tej pozycji. Myśleć również ciężko. Jak ja mam to skomentować? Czy jest możliwe, że ludzie w miarę rozsądni i w miarę wykształceni wierzą w boga, który stworzył w kilka dni cały świat, włącznie z ludźmi, potem wszystkich wymordował (prócz rodziny pijaka Noego), potem stwierdził, że się pomylił, potem mordował ile wlezie tylko w ciut mniejszym zakresie, sam nazywa siebie bogiem zazdrosnym i mściwym, grozi, straszy, przeraża, gani, nietoperza nazywa ptakiem, wstrzymuje słońce, bo nie wie, że to ziemia się kręci, do tego przedstawiany jest jako wszechobecny, wszechwiedzący i wszechmogący a Adama i Ewy we własnym raju znaleźć nie potrafi, do tego podobno kocha tak, że strach. No w to ostatnie, to akurat nie trudno uwierzyć. Tak ukochał swojego syna jedynego, że go na rzeź niewyobrażalną wydał, żeby odkupił grzechy ludzi, które mógł zgładzić jednym pierdnięciem. Więc czy to możliwe, żeby ludzie „w miarę rozsądni i w miarę wykształceni” w coś takiego wierzyli???

Biegłą nie jestem ale patrząc na to, że jeden z biegłych przed nazwiskiem ma skróty prof. dr hab. a drugi „tylko” dr doszłam do wniosku, że sporo czasu zaoszczędziłam w życiu na wykształceniu.

 

button-1015632_1920

Stop dyktaturze mniejszości!

church-1013923_1920Swego czasu napisałam tekst pt. „Dyktat mniejszej większości” dotyczący wykładu, jaki Świecka Polska wygłosiła podczas Dni Ateizmu. Doznałam na nim prawdziwego oświecenia. Przypomnę w skrócie, że co roku w jedną niedzielę października odbywa się liczenie wiernych na mszach. Nie podaje się jednak konkretnej liczby, tylko stosuje się wskaźnik dominicantes (określający ilość osób chodzących na msze) i communikcantes (ilość osób przyjmujących komunię świętą). Według Instytutu Statystyk Kościoła Katolickiego, do chodzenia na msze zobowiązanych jest 82% wiernych, czyli ochrzczonych. Ci niezobowiązani to osoby stare, chore i dzieci poniżej 7 roku życia.

D (dominicantes) = Uc (uczestnicy mszy)/Zo (zobowiązani do uczestnictwa) * 100

W 2014 r. wskaźnik dominicantes wynosił 39,1%. Według ISKK 27 mln. Polaków było zobowiązanych do uczestniczenia we mszy. 39,1% od 27 mln. zobowiązanych daje 27,4% ogółu społeczeństwa. Tymczasem w świadomości publicznej wynik dominicantes uważany jest za wynik ostateczny, czyli równoznaczny z ilością osób uczęszczających na msze. Nawet media ogłaszają, czego KK nie prostuje, że mamy 40% wiernych „praktykujących”.

No dobrze, powie pewnie niejeden „wierzący” – celowo pisany w cudzysłowie. To nic nie oznacza, bo nie każdy „wierzący” chodzi na msze. Oczywiście! Islamista raczej do kościoła nie poleci no chyba, że będzie miał tam robotę na zlecenie. Świadek Jehowy kościołem się brzydzi, tym pisanym wielką literą również, bo Kościół taki, jaki jest, nie ma umocowania w Piśmie Świętym, a to księga objawiona przecież przez boga. I cóż, że jeden wers wyklucza się z drugim? Nie pojawi się na mszy żaden wyznawca żadnej z tysięcy prawdziwych (rzecz jasna) religii. I ateista nie powinien chociaż słyszałam, że wielu cierpi na rozdwojenie jaźni. Co w takim razie z katolikami, którzy są ZOBOWIĄZANI, a nie uczestniczą w mszach? Czy aby na pewno są katolikami?

Oto główne prawdy wiary katolickiej:

 1. JEST JEDEN BÓG.
 2. BÓG JEST SĘDZIĄ SPRAWIEDLIWYM, KTÓRY ZA DOBRE WYNAGRADZA, A ZA ZŁE KARZE.
 3. SYN BOŻY STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM I UMARŁ NA KRZYŻU DLA NASZEGO ZBAWIENIA.
 4. DUSZA LUDZKA JEST NIEŚMIERTELNA.
 5. ŁASKA BOSKA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA

I tak w wielkim skrócie:

KK naucza, że wszyscy jesteśmy obciążeni grzechem pierworodnym, bo dawno, dawno temu, za wieloma górami, za wieloma rzekami, Adam – pierwszy człowiek stworzony przez boga na jego obraz i podobieństwo, oraz jego żona Ewa wybrali się na tzw. dzierżawę. Z boskiego sadu ukradli i zeżarli zakazane jabłko, dzięki któremu z hodowlanych stworzonek zamkniętych w klatce zmienili się w ludzi z krwi i kości. Bóg już nie mógł robić z nimi kici kici, miziu miziu, aport i takie tam inne rzeczy, które się robi z sierściuchami, co tak go wkurzyło, że rzucił na ludzi klątwę. NA WSZYSTKICH LUDZI. O tak, na mnie i na ciebie też. Okrutne? Być może, ale gdyby ich na przykład zaprowadził do weterynarza i uśpił, jak robi się z gryzącym psem, to krótka byłaby historia ludzkości. Grzechu pierworodnego nie zaznała Maria, matka Jezusa, jak uznali ostatecznie ludzie w 1854 r. Natomiast dogmat o jej wniebowzięciu Kościół ogłosił w 1950 r. Długo musiała czekać na uznanie faktu, który nie miał miejsca. Prawosławie i protestantyzm na przykład nie dały się na to nabrać.

Ludzie ulegają pokusom Szatana, upadłego anioła, przeciwnika boga, którego głównym zajęciem jest przeciwdziałanie  zbawieniu przez Jezusa. Biblijny Szatan to przy bogu bardzo fajny gość. Sam nigdy nikogo nie skrzywdził. Dopiero po zakładzie z bogiem o Hioba, aby złamać jego wiarę zabił mu rodzinę i służących. Śmieszne te jego zbrodnie przy zaprawionym w mordach bogu, który niszczył nie tylko całe narody, kobiety w ciąży i dzieci, ale i pozbył się na jakiś czas całej ludzkości, ocalając jedynie Noego i jego rodzinę oraz po parze ze wszystkich zwierząt, które wcześniej stworzył. Część gatunków, choć przetrwała potop, została spalona ku czci boga i na jego życzenie na ołtarzu. Przetrwały kataklizm, żeby ponieść śmierć i ucieszyć nozdrza stwórcy, który podniecał się wonią palonego mięsa. Tak, tak. Wiara nigdy nie miała nic wspólnego z logiką.

Po śmierci wszyscy idziemy do nieba, czyśćca lub piekła, zgodnie z naszymi zasługami. Ale na koniec świata czeka nas zmartwychwstanie i ponowny, tym razem ostateczny sąd. Wybrańcy zaczną nowe życie w klatce zwanej rajem, gdzie będą w radości i szczęściu pląsać sobie po rajskich ogrodach w rytm anielskich harf, a potępieni ostatecznie zaludnią piekło, gdzie będą cierpieć fizycznie i psychicznie.

Tak w wielkim skrócie można przedstawić wiarę katolicką. Tymczasem w 2013 r. „Gazeta Wyborcza” opublikowała sondaż, którym bardzo przejęła się Fronda.

„Szokujące dane przynosi dzisiejsza „Gazeta Wyborcza”. Wynika z nich, że Polacy są w zdecydowanej większości niewierzący, a czasem praktykujący. Taki obraz pokazują badania TNS.”

SZOKUJĄCE DANE! W końcu się ocknęli! Prawda bywa bolesna, to fakt. Ale bardziej bolesna jest dla nas, bo z prawdy tej wynika, że daliśmy się omotać i jesteśmy większością rządzoną przez mniejszość. A oto dane sondażowe:

1. 81% Polaków wierzy w Boga (informacja dla nas porażająca, ale dalej zaczyna się zabawnie)

2. 48% Polaków wierzy w śmierć Jezusa na krzyżu (w co wierzy 33%? Że umarł ze starości?)

3. 47% Polaków wierzy w zmartwychwstanie (34% z pośród wierzących w boga nie wierzy, że Jezus zmartwychwstał! Umarł i już? Pewnie większość wierzy w to, że go Żydzi zabili, a nie tata wydał na rzeź, żeby odkupił grzechy ludzi, które ów tatuś mógł pozamiatać pod dywan jednym ruchem miotły)

4. 38% Polaków wierzy w Niebo, 31% w piekło, 30% w czyściec (większość nie wierzy w te bzdury, po co więc instytucja KK?)

5. 28% Polaków wierzy w diabła (53% nie wierzy w odwiecznego wroga ludzkości, przed którym tylko wiara i Jezus może ich zbawić)

6. 38% Polaków wierzy w niepokalane poczęcie

7. 39% Polaków wierzy w sąd po śmierci (według 42% nie ma żadnego sądu po śmierci, ponawiam więc pytanie: po co instytucja KK?).

Rzeczywiście są to dane szokujące. W co tak naprawdę wierzą Polacy??? Jakiego boga wyznaje 81%, skoro ogromna część z nich nie wierzy w śmierć Jezusa i jego zmartwychwstanie? Po co te niezliczone ilości kościołów, skoro tak niska wiara w niebo i piekło? Polscy katolicy podważają główne zasady katolickiej wiary!

Ktoś może się przyczepić, że Wyborcza zaniżyła dane, a poza tym są one stare (2013 r.). Wróćmy więc do wskaźnika dominicantes – to kościelne obliczenia, które głoszą, że 27,4% katolików bywa na mszach – obowiązkowych mszach. Myślicie, że po 2,5 roku od tego sondażu, liczba wiernych w naszym kraju wzrosła? Szczerze w to wątpię.

Jednym słowem jest dramatycznie. Realnie bowiem wierzących jest w Polsce może trzydzieści procent Polaków. Reszta wierzy w jakąś formę katolickiego konformizmu, który już niewiele ma wspólnego z chrześcijaństwem.

Każdy z nas może sobie taki mini sondaż przeprowadzić. Mam wielu znajomych katolików. Kiedy zdarzy się, że wejdziemy na temat religii, pytam ich o wiarę w boga, bez agresji, bez ataku, z czystej ciekawości. Za każdym razem słyszę to samo. Każdy przyznaje, że wierzy w boga. A dalej to już wolna amerykanka 🙂 Jeden z moich znajomych, bardzo zamożny i bardzo pobożny (na zewnątrz, bo życia pobożnego nie prowadzi) nie wiedział, że Jezus był Żydem 😀 Żadna z osób, z którymi rozmawiałam, nie znała wszystkich 10 przykazań. Żadna nie czytała Pisma Świętego. Znajomi nie potrafili odpowiedzieć mi na pytanie, jaki jest ich bóg? Kiedy twierdzili, że dobry i miłosierny, a ja podawałam im przykłady jego dobroci i miłosierdzia z Biblii lub po prostu z życia, zmieniali zdanie (ale nie porzucali swej wiary) a najczęściej zmieniali temat 😀 Jedni twierdzili, że jest duchem inni, że osobą. Kiedy pytałam ich, czy modlitwy działają i słyszałam, że kiedyś coś tam sobie wymodlili, pytałam, czy to nie przypadek? Dlaczego matka nie może wymodlić życia dla swojego umierającego dziecka, a oni wymodlili sobie na przykład pracę, czy zdanie egzaminów? Żaden z nich nie umiał mi wyjaśnić, dlaczego bóg skazał swojego syna na tak okrutną śmierć, w celu odkupienia naszych grzechów? Każdy natomiast odpowiedział, że nigdy nie zrobiłby czegoś takiego ze swoim dzieckiem. Nie potrafili wyjaśnić mi Trójcy Świętej. Najczęściej rozmowę kończyli bardzo podobnie: „W coś trzeba wierzyć” a potem jakoś tak głupio im było spojrzeć mi w twarz, bo przecież jestem przykładem tego, że nie trzeba. Większość moich znajomych katolików to antyklerykałowie (ot, taka mała dygresja).

Znajoma, której zmarła mama, spytała, czy naprawdę nie wierzę w życie pozagrobowe? Było mi jej bardzo szkoda. Cierpiała. Mimo to, powiedziałam prawdę, że ta wiara jest tylko po to, aby nas pocieszyć oraz po to, aby Kościół miał na ludzi bata. Strach przed śmiercią to twórca popytu na brednie, że śmierć nie jest ostateczna, nie jest końcem a Kościół jest przewodnikiem, który nie za darmo, ale jednak poprowadzi duszę człowieka prosto do raju. Tylko po co? Ludzie tak bardzo czują się wyjątkowi, że świadomość nieistnienia za jakiś czas nie mieści im się w głowach. Ale kiedy to sobie uświadomią, zrozumieją nieuchronność śmierci, jest szansa na to, że będą żyć pełnią życia, mniej przejmować się problemami, patrzeć na wszystko z większym dystansem, nie pozwolą się ograniczać, bo przecież żyje się tylko raz.

Możemy śmiać się z tych pseudo katolików. Drwimy czasami z polityków PiS, prześcigających się w tym, kto niżej uklęknie, kto więcej da na tacę, kto więcej dobrego powie o Kościele, kto bardziej sponiewiera przeciwników politycznych, czy nawet społeczeństwo, które nie popiera ich poglądów, bo to nie ma nic wspólnego z wyznawaną przez katolików miłością bliźniego. Możemy złorzeczyć z ich prób uczynienia z naszego kraju państwa wyznaniowego. Ale tak naprawdę powinniśmy śmiać się z siebie. Z katolikami bowiem jest jak z trzmielem. Naukowcy swego czasu doszli do tego, że trzmiel ma za małe skrzydła w stosunku do swojej wagi, żeby latać. Ale trzmiel o tym nie wie, i lata! 🙂 Może nie z gracją, ale jednak. Są tak przekonani o swojej wyjątkowości, o tym, że mają rację, że bóg ich prowadzi a jego prawa są ponad prawami świeckimi, że udało im się przejąć władzę w naszym kraju.

Bo ci prawdziwi katolicy są bardzo zmobilizowani. Oni zawsze pójdą do urn, nie wstydzą się pierniczyć bzdur w TV bo wydaje im się, że są w większości i że większość myśli tak samo jak oni. Nie boją się nas obrażać, drwić z nas, traktować jak śmieci. Daliśmy mniejszości dojść do władzy i pomiatać sobą. Uwierzyliśmy w to, że przytłaczająca większość Polaków to katolicy. Boimy się pierdnąć przechodząc obok kościoła, żeby nikt nam nie zarzucił celowej, wrogiej działalności. Kryjemy się w swoich domach, na swoich grupach fejsbukowych i narzekamy, jakże nas jest mało. Ulegliśmy ułudzie, że oni są silni, jest ich dużo, mogą wszystko. Wielu z nas przejęło nawet katolicki sposób myślenia. Bywamy homofobami nie uświadamiając nawet sobie, że to nasze uprzedzenie ma religijne korzenie. Nawet kobiety niezwiązane ściśle z Kościołem niekoniecznie są za aborcją na życzenie, bo… No właśnie, dlaczego nie? Bo kobiety będą stosowały aborcję jako antykoncepcję? Nawet jeśli, to co z tego? Nie! Bo gdzieś w ich podświadomości, jak robal gryzie je myśl, że zarodek to życie, którego nie można odbierać. Indoktrynacja kościelna zrobiła swoje.

Do tego wielu z nas chrzci dzieci, posyła je na lekcje religii i do komunii. Przed swoimi tłumaczą to strachem przed prześladowaniem. Współczuję im, ale czasem chce mi się z nich śmiać. Nie jestem ochrzczona, nie ochrzciłam własnych dzieci. Nigdy nie musiałam udawać kogoś innego, niż jestem. Wciąż żyję i mam się dobrze. Co za komfort! Niektórym z nas nie przeszkadza symbol wiary w instytucjach publicznych czy nawet religia w szkołach. „A niech im będzie” – wielu z nas mówi – „co to komu szkodzi?” Co za ignorancja! Oni właśnie na to liczą, że na wszystko się zgodzimy, wszystko będziemy zbywać przyzwalającym milczeniem. Gdyby rozpatrywać nasze ateistów, czy nawet wierzących w „coś” antyklerykałów poczynania przez pryzmat grzechu, to najgorszym i najbardziej wyeksponowanym jest u nas grzech zaniechania. 🙂

Przebudźcie się! Może jako ateiści nie jesteśmy większością, jednak z pewnością „przykładni” katolicy, to mniejszość w naszym kraju. Musimy w to tylko uwierzyć, czyli przyjąć fakty. Przestańmy być bierni, bombardujmy ich pismami, protestami, manifestacjami. I wszędzie prostujmy zakłamania. „Prawdziwych” katolików jest ok. 30%, nie więcej. I to nie według Gazety Wyborczej a według ISKK. Tych, którzy wierzą w jakiegoś tam boga,  łatwiej przekonać do naszych racji, że tylko świeckie państwo może być państwem sprawiedliwym, że wiarę trzeba oddzielić od świeckiego prawa, że KK w końcu jest instytucją szkodliwą dla naszego państwa, której prawa trzeba ograniczyć do minimum, tj. do głoszenia ewangelii wśród katolików w murach kościołów. Kobiece manifestacje przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej przyciągają tłumy nie tylko ateistów przecież, ale przede wszystkim ludzi, którzy może i wierzą w jakiegoś boga, ale Kościołowi pokazują wyraźnie środkowy palec.

Artykuł na Frondzie TUTAJ

woman-641528_1280

Ateistów gra o tron

bench-press-1013857_1920Są dwa stany, które muszę osiągnąć, żeby móc pisać. Pierwszy to rozbawienie, drugi to wkurw. Często zaliczam jeden i drugi, w związku z tym nie mam żadnych problemów z weną. Czasem jednak, kiedy spadną mi z nosa różowe okulary lub gdy zrozumiem, że moja złość nie robi na nikim żadnego wrażenia, pojawia się ten rodzaj bezsilności, który nie daje mi ani działać, ani pisać, ani być aktywną. Niezbędne minimum. Wstać z łóżka. Umyć się. Zjeść albo i nie. Pójść do pracy. Nakarmić dzieci. Przeżyć, żeby pójść znowu spać. Wolny czas zabijam, oglądając filmy. Oby się odciąć, nie myśleć. Ostatnio obejrzałam wszystkie sezony  „Gry o tron”, bo syn mi polecił. Nawet się wstrzelił, bo wierzcie mi (to do tych, którzy nie oglądali), mieszkańcy siedmiu królestw w porównaniu do nas, naprawdę mieli przesrane, a człowiek lubi wiedzieć, że ktoś ma gorzej. I cóż, że to fikcja i do tego z gatunku fantasy? Nasze realia są bardziej fantastyczne niż fabuła „Gry o tron”.

PiS przestaje być dla mnie śmieszny. Szaleńcy, choć na początku zabawni, naprawdę potrafią być groźni. Kościół zaczyna przerażać. Bezczelna, panosząca się zachłanność i buta, której nie sposób okiełznać. Tak to jest, kiedy władza, jak dziwka szmaci się z religią. Te moje stany zwątpienia mijają, ale trwają coraz dłużej. Mariusz Hnatiuk o tym wie. W związku z tym, że nie lubi, kiedy zbyt długo milczę, postanowił wyrwać mnie ze szponów marazmu i albo rozbawić, albo wkurwić. Osiągnął to drugie, choć informacje o swoje przygodzie ze stroną „My bezbożnicy” rozpoczął od słów: „ale jaja!”.

Nic tak bardzo nie doprowadza mnie do szału, jak fakt, że swój swojemu kłody rzuca pod nogi. Chodzi o nas, kochani ateiści. Tak bardzo nie potrafimy być razem, tak bardzo nie potrafimy się łączyć, współdziałać, wspierać się, pomagać sobie, że gdyby można było się z ateizmu wypisać, natychmiast bym to zrobiła. Nie da się. Urodziłam się i umrę ateistką. Mam nadzieję, że nie z tą świadomością, że mogliśmy zdziałać wiele, bo wielu nas było, ale nie daliśmy rady, bo zżarły nas nasze prywatne ambicje. U nas nie liczy się to, co zrobić, tylko KTO coś zrobił, jakby za te jego czyny należał mu się tron.

Ci, co tylko piszą, przez drugich ateistów nazywani są pogardliwie „klikaczami”. Ci, co działają, wszystko chcą zrobić po swojemu. Jak ktoś ma odmienne zdanie, czy pomysł, jest idiotą, który gówno wie, to i odzywać się nie powinien. Kiedy wpadliśmy z redakcją na pomysł stworzenia kolejnej ateistycznej organizacji, mniej zorientowani znajomi pytali: „Ale po co? Łączyć się trzeba, nie dzielić.” Ten, kto połączy, będzie cudotwórcą. Teraz już to wiem, choć już dwa lata temu ze stoickim spokojem tłumaczył mi to Zenon Kalafaticz.

Wszyscy zainteresowani wiedzą, że mieliśmy w tym roku podwójne Dni Ateizmu, bo dwie ateistyczne organizacje postanowiły udowodnić, że to ich wydarzenie. Kto się wybiera, ten wie, że zloty ateistów latem też mamy dwa i to w tym samym czasie, bo… szkoda gadać. Znana osoba w naszym środowisku powiedziała mi, że kiedyś ze swoimi ludźmi chciała stworzyć portal dla wszystkich ateistów. „Przecież ja mam taki portal” – odpowiedziałam. Zapadła cisza. Dlaczego? Bo to mój portal, nie ich?

Co jakiś czas przypominamy, że udostępnimy miejsce dla każdego, kto ma chęć publikować swoje teksty, czy to organizacja, czy pojedyncze osoby. Brak odzewu. A mimo to portal rośnie w siłę, zdobywa nowych czytelników. Z rozbawieniem wspominam czasy, gdy podniecałam się jednym tysiącem osób, które klikały w opublikowany przeze mnie post. Statystyki nie kłamią. Czytacie nas nie tylko Wy, polscy ateiści. Czyta nas cały świat. I cóż, że w Chinach na przykład tylko jedna osoba? Za to w Watykanie czyta nas więcej.

Wyobraźcie sobie, że te wszystkie słowa były tytułem wstępu do tego, co właśnie chcę Wam napisać.

20 maja bieżącego roku Mariusz Hnatiuk dostaje propozycję publikowania tekstów z portalu Polski Ateista na stronie „My bezbożnicy” od właściciela, czy współwłaściciela strony (pisał w prywatnych wiadomościach „moja strona”). Natychmiast pada również propozycja, aby Mariusz został redaktorem. Wówczas jego teksty będą publikowane na stronie bez oczekiwania na akceptację. Mnie ta informacja specjalnie nie obeszła, dopóki nie zobaczyłam, że moje, czy Mariusza stare, choć nadal aktualne teksty osiągają 20 – 30 tys. odsłon i powyżej stu udostępnień. Okazało się, że trafiliśmy w sieci na miejsce, gdzie są ludzie, którzy nie bywają na grupach, na których udostępniamy swoje teksty. Innymi słowy, Mariusz odkrył nowy, bezbożny ląd (lub jak kto woli, ląd odkrył Mariusza). Skoro na tej stronie tak wielu ludzi nas czyta, chwali teksty, udostępnia je dalej, zysk wydawałoby się dla obu stron, prawda? Jakże błędne myślenie.

25 maja o 18.00 Mariusz dostaje wiadomość od właściciela/współwłaściciela strony, że dobrze idzie (w domyśle współpraca). Gratuluje dobrych tekstów. Po 21.00 tego samego dnia Mariusz zauważył, że nie jest już redaktorem „My bezbożnicy” i że został usunięty jeden z naszych postów. Pyta grzecznie, o co chodzi? Żadnej odpowiedzi. 27 maja ponawia pytania. Prosi o wyjaśnienie, co się stało, że nagle i on i nasze teksty przestały się podobać. Do dziś właściciel/współwłaściciel milczy.

Dowiedziałam się o tym 2 dni temu. Wkurw był tak duży, że nie mogłam napisać od razu. Życie nauczyło mnie nie działać pod wpływem emocji. Musiałam to przemyśleć. Może to i afront doświadczyć od swoich takiej zniewagi (nadanie funkcji, a następnie odebranie jej, bez słów wyjaśnienia, usunięcie postu bez informacji, co w nim było nie tak), ale swój to swój, prawda? Dziś wysłałam wiadomość do „My bezbożnicy”. Poinformowałam, że będę pisać tekst o tym, jak to się ateiści pięknie wspierają i poprosiłam o wyjaśnienia w tej sprawie. Admin/i, właściciel/e zginęli chyba wszyscy śmiercią tragiczną. Głucha cisza.

Wszyscy dobrze wiemy, że łączy nas tylko jedno – niewiara w boga/ów. Możemy działać razem, działamy osobno. Ani my nie potrzebujemy „My bezbożnicy” ani oni nie potrzebują nas. My nie potrzebujemy żadnej organizacji, a i Wy zrzeszeni w różnych organizacjach nie potrzebujecie nikogo. Tylko jak daleko tak wszyscy zajdziemy? O co ta dziwna gra? O tron? Nie ma żadnego tronu. Co najwyżej działając w ten sposób, możemy sobie wszyscy zbudować trony ze słomy. Gorzej, jak przyjdzie wilki i w nie dmuchnie, a wszystkie posypią się, jak domki z kart. Na wasze życzenie.

 

Ćwiczenia z ateizmu

married mini-23778_960_720

Czytanie Pisma Świętego

married-23778_960_720Oto co Bóg przekazał ludowi swojemu za pośrednictwem Mojżesza: Jeśli się bić będą mężczyźni, mężczyzna i jego brat, i zbliży się żona jednego z nich i – chcąc wyrwać męża z rąk bijącego – wyciągnie rękę i chwyci go za części wstydliwe, odetniesz jej rękę, nie będzie twe oko miało litości” (Pwt 25,11-12).

Co to za Bóg, który wymyśla tak dziwaczne i okrutne prawa? Czy komuś mądremu i sprawiedliwemu mogło przyjść do głowy tak niemądre i niesprawiedliwe prawo? A może to tylko przenośnia i wcale nie idzie o obcinanie żonie ręki, bo ratując męża przed napastnikiem chwyciła go za części wstydliwe?

Za dużo tych przenośni, teolodzy dowolnie sugerują, co jest a co nie jest przenośnią.

Ponadto z przenośniami trzeba uważać, bo same z siebie mogą być jak walenie obuchem w łeb. Słyszałem, że potop, za pomocą którego Bóg miał wytępić wszystkich ludzi i zwierzęta (z wyjątkiem nielicznych osobników uratowanych w arce) to tylko przenośnia. Czego przenośnia? Bożej miłości, sprawiedliwości, czy okrucieństwa? To jakaś głupota, a nie przenośnia. Jeżeli autorzy Biblii chcieli postraszyć grzeszników i wymyślili taką przenośnię, to dali złe świadectwo o sobie. Jeżeli uznamy, że Bóg ich do tego natchnął, to źle świadczy o Bogu.

Absurdów zawartych w Piśmie Świętym nie da się usprawiedliwić żadnymi pokrętnymi wyjaśnieniami.

Niedorzeczność powyższego prawa kontrastuje z tym, co o Piśmie Świętym mówi Katechizm: „Prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i wyrażone w Piśmie świętym, spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego. Święta Matka Kościół uważa, na podstawie wiary apostolskiej, księgi tak Starego, jak Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne, dlatego że, spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za Autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane” (KKK 105).

Co wobec tego? Trzeba uczciwie powiedzieć, że Pismo Święte nie zawiera żadnego bożego objawienia. Zostało spisane ok. 2-3 tys. lat temu na użytek starożytnych Izraelitów i ówczesnych wyznawców Jezusa Chrystusa. Zawiera pewne fakty historyczne i geograficzne, ale przede wszystkim mamy tam masę zmyśleń, religijną mitologię i nonsensy. – Alvert Jann

Alvert Jann: Blog „Ćwiczenia z ateizmu” – http://polskiateista.pl/aktualnosci/blogi/cwiczenia-z-ateizmu/

O Biblii piszę w: „Pismo Święte jakiego nie znacie” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/pismo-swiete-jakiego-nie-znacie/

Na blogu znajduje się w tej chwili 39 artykułów, m.in.:

Złe skutki lekcji religii”- http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/zle-skutki-lekcji-religii/  

Podręczniki do religii. Kim jest Bóg?” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-religii-bog/  

Podręczniki do religii. Ewolucja według Kościoła” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-religii-ewolucja-wedlug-kosciola/  

Podręczniki do religii. Co wyjaśnia teologia?” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-religii-wyjasnia-teologia/

smiley-mini1171432_960_720

Złe skutki lekcji religii

smiley-1171432_960_720Rodzice często sądzą, że na lekcjach religii dzieci uczą się czegoś dobrego i pożytecznego, uczciwości, zasad moralnych. Mówi się też, że dobrze, by dziecko poznało religię. Rzecz w tym, że na lekcjach religii uczniowie nie otrzymują żadnej wartościowej wiedzy religijnej. Katecheci nauczają biblijnych mitów i religijnych dogmatów, absurdów jak ten, że cierpienia i śmiertelność ludzi to skutek grzechu pierworodnego. Starożytne mity sprzed 2-3 tys. lat podają jako „prawdy wiary”. Nie ma w tym nic dobrego.

Słyszy się czasami, że religia sprzyja prawidłowemu rozwojowi psychicznemu dzieci i młodzieży. To nieprawda. Religia nie jest potrzebna do właściwego rozwoju psychicznego. To, czego dzieci i młodzież uczą się na lekcjach religii, to starożytne wierzenia i mity. Nie są one potrzebne współczesnemu człowiekowi. 

Dziecko uczy się norm moralnych i wszystkiego, co potrzebne do życia, w rodzinie, szkole, otoczeniu rówieśniczym i społecznym. Nie jest do tego potrzebna religia. Nie są do tego potrzebne żadne religijne mity o Bogu, aniołach, szatanach, grzechu pierworodnym, objawieniu, duszy nieśmiertelnej, życiu wiecznym, zbawieniu, potępieniu i Jezusie Chrystusie, który umarł na krzyżu, zmartwychwstał i przed końcem świata będzie sądzić żywych i umarłych. 

Wiedza o Biblii i wierzeniach chrześcijańskich jest potrzebna jedynie jako część ogólnego wykształcenia, podobnie jak wiedza o Iliadzie i mitologii greckiej. Nie jest potrzebna jako przedmiot wiary.

W kościelnych programach nauczania religii mówi się prost, że celem jest katecheza, nauczanie wierzeń katolickich i wychowanie katolików posłusznych władzom kościelnym. Czytając programy i podręczniki widać wyraźnie, że jest to cel jedyny.

Na końcu zamieszczam dwie katechezy, z pięciu przewidzianych na styczeń, z podręcznika religii dla uczniów I klasy liceum i technikum pt. „Drogi świadków Chrystusa w Kościele” (Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, Kraków 2012, płyta CD; do płyty dołączony jest notes ucznia zawierający z reguły skróconą wersję tekstu z płyty).

* * *

Nauczanie religii wywiera pod wieloma względami negatywny wpływ na osobowość dzieci i młodzieży, z czego na ogół nie zdajemy sobie sprawy. Powiem o kilku sprawach.

devil-32429_960_720Poczucie lęku

Mówi się, że religia daje wsparcie psychiczne, ale to półprawda. Religia rodzi też poczucie lęku przed Bogiem i – nie śmiejmy się – szatanem, piekłem i nadprzyrodzonym światem duchów. W przypadku bardziej wrażliwych dzieci może być ono bardzo silne i utrzymywać się w dorosłym życiu.

Wzbudzenie lęku przed Bogiem i potępieniem jest jednym z podstawowych celów religii. Ma to miejsce także współcześnie w kościelnym nauczaniu i w treści podręczników. Aby ten lęk nie prowadził do zaburzeń psychicznych, człowiek musi – brzmi to paradoksalnie – nauczyć się ignorować religię. Inaczej, zważywszy na grożące mu kary, nie potrafiłby normalnie żyć. Na ogół osoby religijne, także dzieci, potrafią osłabić w sobie ten lęk do znośnego poziomu, ale doznają trwale mniej lub bardziej widocznych zaburzeń.

Co wobec tego?

Dla właściwego rozwoju psychicznego najlepiej ignorować religię całkowicie.

Irracjonalne skłonności

Nauczanie religii buduje w dzieciach i młodzieży irracjonalne skłonności, np. skłonność do wiary w fantastyczne wyjaśnienia, cuda, duchy, nadprzyrodzone zdarzenia. Skłonność ta ujawnia się z różnym nasileniem, u jednych silniej, u innych słabiej.

W łagodniejszej formie prowadzi do osłabienia trzeźwego spojrzenia na rzeczywistość. Dziecko, a później dorosły człowiek, może na przykład wierzyć, że rzeczywiście gdzieś na szybie czy drzewie objawiła się Matka Boska. Religijni oszuści w Medjugorie mają tłumy ciekawskich i wierzących.

bashobora_34Inny przykład to wiara w uzdrowicieli i cudowne uzdrowienia. Irracjonalne skłonności, kształtowane od wczesnego dzieciństwa, napędzają klientów uzdrowicielom i cudotwórcom, jak chociażby katolicki ksiądz Bashobora z Afryki, gromadzący tłumy na Stadionie Narodowym w Warszawie i na rekolekcjach regularnie prowadzonych w Polsce. Bashobora twierdzi, że uzdrawia, oraz że wskrzesił kilkunastu zmarłych. Nauczanie religii sprzyja, by traktować to poważnie, nie dostrzegać niedorzeczności i oszustwa, jakiego dopuszcza się nie tylko cudotwórca, ale także biskupi firmujący te przedsięwzięcia.

Irracjonalizm w polityce

Skłonność do odlotowych wierzeń religijnych przenosi się także na inne dziedziny życia, np. na politykę.

Wierzy się politykom żerującym na religii, wykorzystującym religijność wyborców dla własnych celów. Wierzy się w różne fantastyczne koncepcje, np. w spiski, chociaż nie ma po temu racjonalnych podstaw. Przykładem jest wiara w spisek smoleński.

Nauczanie religii jest jedną z przyczyn zadziwiającej łatwości, z jaką tak wielu ludzi wierzy w teorie spiskowe. Bezkrytyczna wiara w pozbawione podstaw wyjaśnienia jest główną cechą religii i rozszerza się na inne dziedziny.

szatan w nosieOpętanie przez szatana

Dobrym przykładem silnego irracjonalizmu są przypadki chorych psychicznie, którzy są przekonani, że opętał ich szatan. Po lekcjach religii, na których sporo mówi się o szatanie, wielu ludzi skłonnych jest traktować coś takiego poważnie, a nie jako niedorzeczność.

Kościół kultywuje starożytną wiarę w możliwość opętania człowieka przez szatana i w egzorcyzmy, tj. wypędzanie szatana (szatan ma dosłownie wstępować w ciało człowieka i kapłan-egzorcysta ma go stamtąd usunąć). Mówią o tym obowiązujące dziś oficjalne dokumenty kościelne, a biskupi powołują egzorcystów – w Polsce jest ich blisko 200. Opętania i egzorcyzmy potwierdzał słowem i czynem Jan Paweł II, co zasługuje na wyśmianie.

Rzekome opętania przez szatana są przez psychiatrię diagnozowane jako poważne zaburzenie psychiczne o charakterze urojeń właściwych paranoi i schizofrenii. Zdarzają się jednakowoż psycholodzy i lekarze, którzy sami wierzą w szatana lub są związani z Kościołem wspólnym interesem. Ci potrafią wszystko, nawet zdiagnozować obecność szatana w ciele chorego.

Łatwo zauważyć, że nauczanie religii i sianie wiary w szatana i nadprzyrodzone zdarzenia, jest jedną z przyczyn szerzenia się tej choroby psychicznej. Kościół nie podaje, ile przypadków tzw. opętań notuje się w Polsce, ale jak słychać egzorcyści mają pełne ręce roboty (na końcu podaję link do artykułu na temat opętań).

gosc.pl 975416_100514_Odnowa_009_34Odlotowe grupy katolickie

Niektórzy młodzi ludzie trafiają do odlotowych katolickich grup religijnych, takich jak Odnowa w Duchu Świętym. Praktykuje się tam wpadanie w trans (chwilowe zaburzenie psychiczne osiągane w trakcie religijnych rytuałów i spektakli), „mówienie językami” (uczestnicy wydają nieartykułowane dźwięki i niezrozumiałe słowa, twierdząc, że są pod wpływem Ducha Świętego). Zdarzają się tzw. „upadki w Duchu Świętym”, kiedy to ktoś pada i wije się jak w konwulsjach, przypomina to atak epilepsji.

Kościół ostrzega przed sektami, a sam wspiera katolickie grupy będące sektami w ramach Kościoła. Wywierają one tak samo negatywny wpływ na osobowość jak inne destrukcyjne sekty.

Irracjonalizm wierzeń religijnych sprzyja sekciarskim, często psychopatycznym formom religijności. Przykładem może być społeczność zwolenników intronizacji Chrystusa na króla Polski, wierzących w objawienia Rozalii Celakówny.

Przemarsz-Rycerzy-Jezusa-w-intencji-intronizacji-J (1)Ubrani w czerwone peleryny z dziwacznym wizerunkiem Chrystusa Króla, organizują od czasu do czasu modły na ulicach. Ostatnio widoczni byli na głośnych uroczystościach kościelnych 19 listopada 2016 r. w krakowskich Łagiewnikach, gdzie według biskupów Polska uznała królowanie Chrystusa.

Przykładem może być też działalność ks. Piotra Natanka, suspendowanego kapłana katolickiego, który w założonym przez siebie ośrodku religijnym skupia grupy młodych ludzi i naucza w duchu odlotowego chrześcijaństwa. Jest ponadto aktywistą wspomnianego przed chwilą ruchu intronizacyjnego.

Uczniowie i ludzie młodzi są głównymi odbiorcami odlotowych internetowych portali katolickich, jak chociażby Fronda. Dziwić może, dlaczego religijne banialuki, które tam się pojawiają, są traktowane poważnie. Można to jednak zrozumieć. Po lekcjach religii żadne już cuda i dziwy nie mogą młodych ludzi zaskoczyć. Dziwactwa publikowane na odlotowych portalach nie różnią się zbytnio od tego, co zawierają podręczniki religii, a także papieskie encykliki i oficjalne dokumenty kościelne. Różnice dotyczą raczej formy, języka, a nie treści. Strony internetowe są bardziej strawne pod względem językowym i ciekawsze niż podręczniki. Nie stronią od religijnych sensacji, byle przyciągnąć uwagę. Oficjalne kościelne publikacje są w zasadzie nie do czytania przez normalnych ludzi, ale zawierają te same niedorzeczności, co wspomniane portale.

Absurdów, publikowanych na odlotowych stronach, żadne kościelne instancje nie prostują, bo musiałyby prostować same siebie.

Na szczęście umysł większości ludzi broni się przed zbyt silną akceptacją wierzeń religijnych. Moja znajoma, niepokorna teolożka Celestyna nazywa to „olewaniem” i przygotowuje pracę doktorską pt. „Olewanie jako skuteczna metoda obrony przed religią i Kościołem”. Zamierza ją przedstawić radzie wydziału teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ha ha!

„Brudna wspólnota”

Jeszcze jeden skutek nauczania religii chciałbym wskazać. Wprawdzie ostatnio coraz mniej maturzystów wybiera seminaria duchowne, ale takie nieszczęsne decyzje się zdarzają. Polska ciągle pozostaje największym chyba w Europie zagłębiem tzw. powołań kapłańskich.

Młodzi ludzie, decydując się z jakichkolwiek powodów na bycie księdzem, nie zdają sobie sprawy, że nie będą mieli normalnego ludzkiego życie. Wchodzą w kościelne tryby, które zmienią ich na wiele sposobów. Nie zdają sobie sprawy chociażby z problemów z seksualnością. O ile nie mają wybitnie obniżonego poziomu potrzeb seksualnych, będą żyć w olbrzymim stresie, prowadzącym do zaburzeń osobowościowych i konfliktów sumienia. Mogą uprawiać seks w ukryciu, łamiąc zasady obowiązujące księży. Najpewniej będą skazani na masturbowanie się, co na dokładkę Kościół uznaje za grzech (tak na marginesie, ciekawe, czy księża spowiadają się z masturbacji). Najgorzej, jeżeli ulegną przestępczej dewiacji, jaką jest seksualne wykorzystywanie dzieci.

Michalik pedofiliaKościół stanowi zamkniętą korporację, w której dewiacje i przestępstwa seksualne są tolerowane na zasadzie wzajemnego zrozumienia i porozumienia. Celibat jest dziś utrzymywany m.in. po to, by tę korupcyjną więź stwarzać i wzmacniać. Wzajemna wiedza o seksualnych przewinach sprawia, że kapłani trzymają się nawzajem w szachu: wiemy o tobie wszystko, nie podskakuj. To bardzo ważna przyczyna księżowskiego posłuszeństwa. Tylko wtedy, gdy drastycznych przypadków nie uda się ukryć, dochodzi do ujawnienia, a nawet do skazania księży na karę więzienia.

W socjologii znane jest pojęcie brudnej wspólnoty. To grupa o silnych więziach i wspólnych interesach, w której mają miejsce naganne praktyki, włącznie z naruszaniem prawa, ale są one tolerowane i ukrywane. Jest to, można powiedzieć, zła, brudna solidarność społeczna. Ważną rolę odgrywa możliwość wzajemnego szantażu oraz nieformalne i niekontrolowane korzyści finansowe i praktyki korupcyjne.

Nie brzmi to przyjemnie, ale trzeba powiedzieć, że Kościół ma cechy brudnej wspólnoty. Ukrywa naganne praktyki, nie poddaje się społecznej kontroli, czerpie dochody z dowolnie pobieranych opłat, nie podlegających dostatecznej kontroli. W drastycznej postaci zła, brudna solidarność księży polega na ukrywaniu przypadków seksualnego wykorzystywania dzieci, co sięga najwyższych władz kościelnych.

enforce-46910_640Słowo na zakończenie

Wierzenia religijne, nabyte w toku długoletniego nauczania szkolnego, w mniejszym lub większym stopniu owocują skłonnością do irracjonalizmu, ograniczają zdolność rozumnego pojmowania świata, utrudniają kierowanie się pozytywnie rozumianym zdrowym rozsądkiem. Nierzadko pozostają w umyśle jak koszmarny sen, powodując problemy i zaburzenia psychiczne.

Co jest prawdziwym celem nauczania religii?

Programy i podręczniki nie pozostawiają wątpliwości. Celem jest wytworzenie w uczniach psychicznego uzależnienia od urojonej „siły wyższej”, od Boga, a w rezultacie od władz Kościoła. I o to idzie.

Praktyczną metodą, dzięki której mimo wszystko człowiek nie staje się marionetką w rękach Kościoła, jest – mówiąc popularnie – olewanie religii i Kościoła. Alvert Jan

* * *

Dla zilustrowania tego, co zawierają podręczniki do religii, zamieszczam poniżej pełny tekst dwóch katechez (lekcji), z pięciu przewidzianych na styczeń.

Katechezy pochodzą z podręcznika religii dla uczniów I klasy liceum i technikum pt. „Drogi świadków Chrystusa w Kościele” (Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, Kraków 2012, płyta CD; do płyty dołączony jest notes ucznia zawierający z reguły skróconą wersję tekstu z płyty).

Katecheza 22. Tajemnica Ducha Świętego

Chrześcijanie wyznają, że Duch Święty jest Trzecią Osobą Boską, a więc Bogiem. Wiarę swą opierają na Objawieniu zawartym w Nowym Testamencie, gdzie prawda o tym, że Bóg jest Trójcą została wyraźnie ukazana. Stary Testament nie mówił jeszcze wprost o Duchu jako Osobie. Bóg objawiał ludziom swą tajemnicę stopniowo – najpierw ukazał swą jedyność, by dopiero potem odsłonić swą troistość. Duch Święty jest ostatni w objawieniu Osób Trójcy Świętej. „«Święty Grzegorz z Nazjanzu, Teolog», wyjaśnia ten rozwój pedagogią Boskiego «zstępowania»: Stary Testament głosił wyraźnie Ojca, Syna zaś bardzo niejasno. Nowy objawił Syna i pozwolił dostrzec Bóstwo Ducha. Teraz Duch mieszka pośród nas i udziela nam jaśniejszego widzenia samego siebie. Nie było bowiem rzeczą roztropną głosić otwarcie Syna, gdy nie uznawano jeszcze Bóstwa Ojca, i dodawać Ducha Świętego jako nowy ciężar, jeśli można użyć nieco śmiałego wyrażenia, kiedy jeszcze Bóstwo Syna nie było uznane… Jedynie na drodze postępu i przechodzenia «od chwały do chwały» światło Trójcy Świętej zajaśnieje w pełniejszym blasku” (KKK 684).

 

Duch w Biblii

Chrześcijanie patrząc z perspektywy Nowego Testamentu, dostrzegają w Starym Testamencie wiele tekstów, które wspominają o działaniu Ducha Pańskiego – „Ruah Jahweh”. O Jego obecności i działaniu mówi już Księga Rodzaju przy okazji opowiadania o Bożym dziele stworzenia: „Duch Boży unosił się nad wodami” (Rdz 1, 2). Z całego tego tekstu opowiadania o dziele stworzenia wynika też, że to Słowo Boga i Jego Tchnienie stały u początków każdego istnienia, co autor księgi Psalmów tak wyraził: „Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego” (Ps 33, 6). W Starym Testamencie Duch Boży działał też przez przywódców narodu wybranego, królów, sędziów, proroków, mędrców. Szczególnie ważne są starotestamentowe teksty mówiące o Duchu, który miał spocząć na Mesjaszu – proroctwa mesjańskie, między innymi: „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego (…) i spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości, i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11, 1-2); „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę” (Iz 61, 1). Zapowiadały one Sługę Jahwe – Mesjasza, pochodzącego z rodu Dawida (Jesse był ojcem Dawida) i napełnionego Duchem Bożym. Mesjasz, czyli Namaszczony (Duchem) miał za cenę swojego cierpienia przynieść ludziom zbawienie.

 

Symbole działania Ducha Świętego

 Wiemy, że te prorockie zapowiedzi zrealizowały się w Jezusie Chrystusie i że to On, pełen Ducha, objawił ostatecznie ludziom Osobę Ducha Świętego. Choć Duch Święty został objawiony, pozostaje tajemniczy, ukryty. Z racji bycia duchem – sam jest niewidoczny, choć dostrzegalne jest Jego działanie. „Teraz Duch jest Tym, który objawia Boga, pozwala nam poznać Chrystusa, Słowo Boga, Jego żywe Słowo, ale nie wypowiada samego siebie. Ten, który «mówił przez proroków», pozwala nam usłyszeć Słowo Ojca. Jego samego jednak nie słyszymy. Poznajemy Go, gdy objawia nam Słowo i czyni nas zdolnymi do przyjęcia Go w wierze”. Ta „nieuchwytność” Ducha Świętego sprawia, że w wyjaśnianiu Jego tajemnicy Kościół posługuje się często znakami i symbolami (niektóre z nich kojarzono z działaniem Ducha już w Starym Testamencie (zobacz np. Iz 44, 3; 1 Sm 16, 13; ). Są to:

– woda oznacza działanie Ducha Świętego w sakramencie chrztu; narodzenie i płodność życia w Duchu Świętym;

– namaszczenie jest znakiem sakramentalnym bierzmowania. Imię „Chrystus” (w języku hebrajskim Mesjasz) oznacza namaszczony;

– ogień symbolizuje przekształcającą energię działania Ducha Świętego, w językach ognistych Duch spoczął nad Apostołami w dniu Pięćdziesiątnicy;

– obłok i światło odsłaniają transcendencję chwały Ducha Świętego;

– pieczęć wskazuje na niezatarte znamię namaszczenia Ducha Świętego w sakramentach chrztu, bierzmowania i kapłaństwa, zostawia niezatarty charakter tych sakramentów. Dlatego nie udziela się ich ponownie;

– gołębica jest znakiem Ducha Świętego przynoszącego człowiekowi nadzieję ostatecznego spełnienia przez Boga jego pragnień (w tym symbolu Duch ukazał się nad Jezusem podczas chrztu w Jordanie);

– wiatr – widać w nim nadprzyrodzony dynamizm, przez który Bóg zbliża się do ludzi; symbol działania i obecności Ducha, np. podczas Pięćdziesiątnicy.

Symbole te pozwalają nam poznawać różne aspekty działania i obecności w świecie Trzeciej Osoby Bożej.

 

Katecheza 24. Duch Święty i Jezus Chrystus

Duch Święty przygotowywał czas objawienia Syna Bożego. Działał przez Jana Chrzciciela, który był Nim napełniony już w łonie matki (Łk 1, 15. 41), działał w życiu Maryi, zachowując ją najpierw od grzechu pierworodnego, potem zachowując jej dziewictwo i przygotowując ją na przyjęcie Jezusa. Duch Święty jest bezpośrednim sprawcą Wcielenia Syna Bożego Jezusa Chrystusa. To za Jego sprawą dokonuje się dziewicze poczęcie i narodzenie Syna Bożego jako Syna Maryi. Odtąd Duch Święty jest z Jezusem nierozerwalnie związany.

 

Duch Święty w ziemskim życiu Jezusa

Ewangeliści zaznaczają, że Duch Święty towarzyszy Jezusowi w całym Jego życiu. W momencie nawiedzenia Elżbiety przez Maryję Duch napełnia Elżbietę i wywołuje w niej słowa powitania na widok Matki noszącej w łonie Pana (Łk 1, 42-45). Duch Święty działa przez Symeona (Łk 2, 26) i Annę, kiedy Maryja i Józef ofiarowują Jezusa w świątyni. Jest obecny we wszystkich kluczowych momentach wypełnianego przez Jezusa posłannictwa. Podczas chrztu, który Jezus przyjmuje od Jana, Duch Święty zstępuje na Jezusa w znaku gołębicy (Mt 3, 16). Jest z Jezusem podczas pobytu na pustyni i kuszenia Go przez Szatana (Łk 4, 1). O ścisłym związku posłannictw Syna Bożego i Ducha Świętego świadczy też, że Jezus działa i naucza w mocy Ducha (Łk 4, 14), a w synagodze nazaretańskiej odnosi do siebie słowa Izajaszowego proroctwa: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę” (Łk 4, 18). „Jezus nie objawia w pełni Ducha Świętego, dopóki sam nie zostanie uwielbiony przez swoją Śmierć i swoje Zmartwychwstanie. Powoli jednak wskazuje na Niego, nauczając tłumy, gdy objawia, że Jego Ciało będzie pokarmem na życie świata. Wskazuje Go Nikodemowi, Samarytance i uczestnikom Święta Namiotów. Swoim uczniom mówi otwarcie o Duchu Świętym w związku z modlitwą i świadectwem, które powinni dawać” (KKK 728). Jezus zawsze mówi o Duchu Świętym jako o Kimś, komu przysługuje działanie osobowe (kto naucza, działa, przekonuje, świadczy, przypomina), a więc jako o odrębnej Osobie.

 

Obietnica Ducha Świętego

Na koniec składa uczniom obietnicę zesłania Ducha Świętego: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie” (J 14, 16-17). Uzależnia też Jego zesłanie od swojego odejścia, zapewniając uczniów, że nie zostawi ich samych. Spełnienie tej obietnicy nastąpiło dla całego Kościoła w dniu Pięćdziesiątnicy – zesłania Ducha Świętego. Kościół uczy, że bez Ducha Świętego nie da się zrozumieć Chrystusa – ani tego, kim jest, ani tego, co uczynił dla ludzi. I odwrotnie – bez Chrystusa nie dałoby się zrozumieć Osoby i działania Ducha Świętego. – Koniec Katechezy 24 z podręcznika religii dla uczniów I klasy liceum i technikum pt. „Drogi świadków Chrystusa w Kościele”.

……………………………………………………………………………………..

Alvert Jann: Blog „Ćwiczenia z ateizmu” – http://polskiateista.pl/aktualnosci/blogi/cwiczenia-z-ateizmu/ : Zapraszam licealistów, studentów i wszystkich zainteresowanych na ćwiczenia z ateizmu. Co miesiąc <pierwszego>, czasami częściej, będę zamieszczał krótki tekst, poważny ale pisany z odrobiną luzu. Nie widzę siebie w roli mentora czy wykładowcy, mam na myśli wspólne zastanawianie się. – Nauka nie wyjaśnia wszystkiego, religia nic nie wyjaśnia.

Na blogu znajduje się w tej chwili 38 artykułów, m.in.:

Wypędzanie szatana”(artykuł o tzw. opętaniu przez szatana)  – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/wypedzanie-szatana/ 

Gra królem Chrystusem” (artykuł o intronizacji Chrystusa na Króla) – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/gra-krolem-chrystusem/

Pismo Święte jakiego nie znacie” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/pismo-swiete-jakiego-nie-znacie/

Kim jest Bóg?” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-religii-bog/

Co wyjaśnia teologia?” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-religii-wyjasnia-teologia/ 

Argumenty przeciw istnieniu Boga. Komentarz do podręczników religii” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/argumenty-przeciw-istnieniu-boga-komentarz-podrecznikow-religii/

Ewolucja według Kościoła” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-religii-ewolucja-wedlug-kosciola/

Koniec świata według Kościoła” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-do-religii-koniec-swiata-wedlug-kosciola/ 

Ewolucja i moralność” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/ewolucja-i-moralnosc/

fish mini-884694_960_720

Jeszcze o karpiu wigilijnym

fish karp-884694_960_720Minęła wigilia, czas na krótką refleksję: Może być wigilia bez karpia. W mojej polskiej, tradycyjnej, katolickiej rodzinie nigdy nie było na wigilię karpia, ani żadnej ryby. Główną potrawą były pierogi z grzybami oraz kluski z makiem i rodzynkami na słodko. Dzieci te kluski uwielbiały.

Matka mówiła, że karp na wigilię to głupia moda, rozpowszechniona przez spikerów i dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, którzy przed świętami nic tylko karp, karp, karp … Matka mówiła, że ten karp to niektórym na mózg padł. I chyba miała rację. – Alvert Jann

Więcej o wigilijnym karpiu: „Religijna ofiara z karpia. Felieton satyryczny na wigilię” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/religijna-ofiara-karpia-felieton-satyryczny-wigilie/

fish-1553046_960_720

Religijna ofiara z karpia. Felieton satyryczny na wigilię

fish-1553046_960_720Starożytni Izraelici, Grecy i wszelkiej maści barbarzyńcy składali powszechnie zwierzęta w ofierze bogom. Zarzynano zwierzę na ołtarzu, bóg był usatysfakcjonowany.

Zwyczaj składania krwawych ofiar przetrwał w zakamuflowanej postaci do dziś. Kupuje się żywego karpia i tłucze na wigilię. Barbarzyństwo wyłazi z religii jak tylko ma okazję.

Izraelici składali Bogu ofiarę zarzynając uroczyście zwierzęta hodowlane przed specjalnym ołtarzem i spalając je uroczyście. Obrzęd ten nazywano całopaleniem. Według Biblii nakazał go Izraelitom Bóg za pośrednictwem Mojżesza. Biblia mówi o całopaleniu ponad 40 razy. Ofiary te składano przy różnych okazjach. W świątyni jerozolimskiej robiono to codziennie rano i wieczorem, bo tak przykazał Bóg.

Grecy do spraw religii i całopalenia mieli bardziej trzeźwy stosunek. Mięso zwierzęcia zarżniętego w ofierze zjadali, zaś na ołtarzu spalali kości i skórę. Wierzyli święcie, że bogowie nie jedzą mięsa, za to odżywiają się dymem. W ogóle Grecy byli mało dogmatyczni w sprawach religii, w przeciwieństwie do Izraelitów. Wynikało to chyba stąd, że nie mieli poczucia „oblężonej twierdzy”. Zaś Izraelici mieli, obawiali się, że ich niewielkie plemię może stracić tożsamość, roztopić się w ludzkiej masie. Dlatego napisali w swej świętej księdze: „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!” Grekom taka nieszczęsna zasada nie przyszła do głowy.

Drodzy czytelnicy, „zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł” (Konstytucja RP), wyśmiewajcie się z katolików tłukących karpia na wigilię. Może śmiech obudzi w nich rozum.

Słyszałem, że Prezes sam nie zabija karpi, chociaż nie ma nic przeciw. W sumie nie wygląda to dobrze.

Miejmy jednak nadzieję, że szanowni księża biskupi, którzy często powołują się na wersety Starego Testamentu, nie ustanowią wzorem Izraelitów liturgii tłuczenia karpia na ołtarzu. Wspominam o tym, bo po niedawnym uroczystym proklamowaniu, że „Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa”, wszystkiego po biskupach można się spodziewać.

W USA panuje zwyczaj, by w obchodzone tam ważne Święto Dziękczynienia w każdej rodzinie upiec indyka. Od pewnego czasu prezydenci USA z tej okazji ułaskawiają parkę indyków. Symboliczny akt ma pobudzić Amerykanów do zastanowienia się nad sensem barbarzyńskiego w swej istocie zwyczaju.

U nas w sprawie karpia słychać: to tradycja, to tradycja, „u mnie w domu nie może być wigilii bez karpia”. Może być. Nie wszystkie zwyczaje są warte kultywowania.

A może Prymas Kościoła katolickiego w Polsce w przeddzień wigilii uroczyście wypuszczałby chociaż jednego karpia z powrotem do stawu? Nawet jeżeli i tak później karp zostanie zjedzony, to ten symboliczny akt może przyczyni się do zastanowienia nad sensownością zabijania karpi na wigilię. – Alvert Jann

…………………………………………………………………………………………………………..

fish karp-884694_960_720PS (dodane 3 stycznia br. z działu Na gorąco – „Jeszcze o karpiu wigilijnym”):   

Minęła wigilia, czas na krótką refleksję: Może być wigilia bez karpia. W mojej polskiej, tradycyjnej, katolickiej rodzinie nigdy nie było na wigilię karpia, ani żadnej ryby. Główną potrawą były pierogi z grzybami oraz kluski z makiem i rodzynkami na słodko. Dzieci te kluski uwielbiały.

Matka mówiła, że karp na wigilię to głupia moda, rozpowszechniona przez spikerów i dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, którzy przed świętami nic tylko karp, karp, karp … Matka mówiła, że ten karp to niektórym na mózg padł. I chyba miała rację. – Alvert Jann

……………………………………………………………………

Alvert Jann: Blog „Ćwiczenia z ateizmu” – http://polskiateista.pl/aktualnosci/blogi/cwiczenia-z-ateizmu/

carp-1800340_960_720prymas episkopat.pl-324x235

Zdjęcie Prymasa pochodzi z portalu episkopat.pl

santa mini-1717779_960_720

O tzw. filozofach mądralach. Felieton satyryczny

santa mini-1717779_960_720Jest taka kategoria ludzi, którym bardzo łatwo przychodzi mówienie, że prawda obiektywna nie istnieje. Rozumieją to w ten sposób, że ponieważ wnioskowanie indukcyjne jest zawodne, to nic nie wiadomo na pewno.

Np. to, że istniał starożytny Egipt i Grecja, to nie jest wcale takie pewne, bo z istnienia piramid, ateńskiego akropolu i innych zabytków wynika tylko, że istnieją jakieś ruiny i kupy kamieni dziwacznie poukładanych, a nie coś takiego, jak starożytna cywilizacja egipska i grecka. Żadna nasza wiedza nie jest pewna, więc dlaczego to miałoby być pewne. Wnioskowanie na podstawie takich szczegółów, jak wspomniane ruiny i inne zabytki, jest zawodne i nie prowadzi do prawdy obiektywnej.

Również nie jest wcale pewne, że istnieje Słońce, Ziemia, a w szczególności inne planety, bo teoria heliocentryczna wcale nie jest taka pewna, jak się niektórym naiwnym racjonalistom wydaje. Niektórzy tacy filozofowie mówią, że „to tylko teoria”, rozumiejąc przez to, że to nie do końca udowodniona hipoteza.

Tedy nic nie wiadomo i wszystko jest możliwe. Czasami przy tej okazji przywoływany jest duch Poppera.

Jeszcze inni uważają, że racjonaliści powinni wspierać i sami głosić sceptycyzm podważający naiwną wiarę innych racjonalistów, że jakiekolwiek twierdzenie oparte na badaniach empirycznych może być prawdziwe. Tylko twierdzenia dedukcyjnie wywiedzione z aksjomatów są prawdziwe, bez względu na to, jakie te aksjomaty są.

Jeszcze inni mówią, że rzeczywiście każdy kot jest zarazem żywy i martwy, chociaż Schroedinger, odkrywca tych kotów, przedstawiał to jako absurd, do którego prowadzi mechanika kwantowa.

W sumie przybywa ostatnio tzw. filozofów mądrali, którzy mówią, że wszystko jest możliwe, nic nie wiadomo, żadne twierdzenie nie jest pewne. W szczególności – mówią – nie można udowodnić, że coś nie istnieje, bo to sprzeczne z logiką.

Spotkałem kiedyś gimnazjalistę, który twierdził, że układ słoneczny musiał istnieć, nawet jeżeli nie istnieli ludzie. Jego zdaniem jest to prawda obiektywna. Został zakrzyczany przez filozofujących kolegów, którzy twierdzili, że wcale nie jest to takie pewne, bo prawda obiektywna nie istnieje. A to, że układ słoneczny istnieje, to może być tylko nasze złudzenie.

Niektórzy gimnazjaliści twierdzili, że istnieje natomiast prawda absolutna. Przeczytali o tym w encyklikach Jana Pawła II. Tę prawdę posiada Bóg, a człowiek ją tylko odkrywa. Nawet jednak Kościół i papieże nie odkryli jej do końca i nie wiadomo czy odkryją. Sami tak twierdza. Więc może jednak prawdy absolutnej nie ma, albo nigdy jej nie poznamy, co na jedno wychodzi.

Moja znajoma, niepokorna teolożka Celestyna twierdzi, że ostatnio przybywa filozoficznych mądrali twierdzących, że nauka nic nie udowodniła i nie udowodni, a prawda obiektywna nie istnieje. Mądrale twierdzą, że istnieje za to prawda absolutna, którą bada teologia w oparciu o boże objawienie i zmysł wiary, który zawdzięcza łasce bożej.

Takie to są dylematy współczesnych filozofów mądrali. Dodam, że z zawodności twierdzeń opartych na indukcji warto sobie zdawać sprawę, a sam pojęcia prawdy obiektywnej nie używam. Alvert Jann

PS. Gorąco polecam artykuł Cezarego Magury „Czy naukowcy zajmują się dowodzeniem nieistnienia?” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/naukowcy-zajmuja-sie-dowodzeniem-nieistnienia-cezary-magura/

………………………………………………………………………

Alvert Jann: Blog „Ćwiczenia z ateizmu” – http://polskiateista.pl/aktualnosci/blogi/cwiczenia-z-ateizmu/: Zapraszam licealistów, studentów i wszystkich zainteresowanych na ćwiczenia z ateizmu. Co miesiąc <pierwszego>, czasami częściej, będę zamieszczał krótki tekst, poważny ale pisany z odrobiną luzu. Nie widzę siebie w roli mentora czy wykładowcy, mam na myśli wspólne zastanawianie się. – Nauka nie wyjaśnia wszystkiego, religia nic nie wyjaśnia.

Na blogu znajduje się w tej chwili 32 artykuły.

Ostatni artykuł to: „Argumenty przeciw istnieniu Boga. Komentarz do podręczników religii” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/argumenty-przeciw-istnieniu-boga-komentarz-podrecznikow-religii/

santa-claus-1819933_960_720

Argumenty przeciw istnieniu Boga. Komentarz do podręczników religii

universe-1044107_960_720Bóg, jak twierdzą teolodzy, jest niedostępny badaniom naukowym, jednak z całą pewnością istnieje. Hm! To ciekawe. Może istnieć rzeczywistość niedostępna jakimkolwiek badaniom empirycznym, nie ma problemu. Ale żeby ot tak, z definicji przyjmować, że niedostępny naukowym badaniom jest Bóg, to wygląda na intelektualne kuglarstwo, chytrą sztuczkę, trik.

Tradycyjnie takie chytre sztuczki nazywa się sofistyką. W starożytnej Grecji byli wędrowni filozofowie, nauczyciele retoryki, sztuki przekonywania, filozofii. Nazywano ich sofistami. Nie stronili od filozoficznego krętactwa i kuglarstwa. Dlatego przyjęło się, że sofistyka to pokrętne, oszukańcze rozumowanie.

Kościelne nauki i teologia toną w sofistyce. Bóg ma istnieć w rzeczywistości, obiektywnie, ale jest z założenia niewykrywalny metodami empirycznymi. To tak jakby powiedzieć, że istnieje żaba, która wszystko może, ale jest z definicji niedostępna naszym zmysłom. Czy musimy tę żabę zjeść? Nie musimy.

Przedstawiam 10 argumentów przeciw istnieniu Boga, o którym naucza Kościół katolicki, oraz przeciw prawdziwości kościelnych nauk. Nie znaczy to, że inne religie głoszą prawdę.

Czy argumenty te wystarczą, by uznać, że Boga nie ma, a nauki kościelne są fałszywe? Tak, zgodnie z zasadą: ziarnko do ziarnką, a zbierze się miarka.

* * *

fractal-1104779_960_7201. Może istnieć rzeczywistość, która nigdy nie będzie dostępna badaniom empirycznym. Ale przypuszczenie, że jest to rzeczywistość nadprzyrodzona lub jakikolwiek bóg (w tym Bóg, o którym naucza Kościół) jest tyle samo warte, co domniemanie, że jest to Krasnal, który wyczarował świat. W obu przypadkach brak jakichkolwiek argumentów wspierających te przypuszczenia. Dodajmy, że istnienie Boga wymaga argumentacji, bowiem w przekonaniu osób religijnych Bóg istnieje obiektywnie, tj. niezależnie od człowieka i jego wyobrażeń. Inaczej jest w przypadku np. wartości, zasad moralnych, idei, postulatów. Są one wytworem ludzkiego umysłu i kultury. Uzasadnić trzeba ich słuszność, zaś ich istnienie jest równoznaczne z ich głoszeniem. Tak nie jest w przypadku Boga. To, że głosi się wiarę w Boga, nie znaczy, że Bóg istnieje.

2. Przytaczając argumenty na rzecz istnienia boga, ma się często na myśli nieznaną wieczną rzeczywistość, nieokreśloną siłę wyższą, bezosobowego boga deistów lub „coś”, co stanowi prapoczątek świata i podstawę ładu panującego w przyrodzie. Trzeba powiedzieć wyraźnie, że argumenty te nie odnoszą się do Boga, o którym naucza Kościół. Kościół odrzuca pojęcie boga jako abstrakcyjnej siły wyższej, odrzuca boga deistów, o czym pisze się także w podręcznikach. Według Kościoła Bóg jest osobą, opiekuje się światem i ludźmi, nagradza, karze. Kościół każe wierzyć w istnienie aniołów i szatana, w duszę nieśmiertelną, w zbawienie i potępienie, w Jezusa Chrystusa, który jest synem Boga-Ojca, został poczęty bez stosunku seksualnego (w podręczniku czytamy: „poczęcie Jezusa nastąpiło poza normalnym, fizjologicznym aktem seksualnym kobiety i mężczyzny”), po śmierci zmartwychwstał i będzie w przyszłości sądzić ludzi. Wszystko to pozbawione jest wiarygodnej argumentacji. Kościół może powoływać się tylko na Pismo Święte.

Cytuję podręcznik „Drogi świadków Chrystusa w Kościele”, jezuickiego Wydawnictwa WAM (dla liceum i technikum), notes ucznia, s. 69.

3. Potrafimy powiedzieć, kim jest Zeus. To bóg z mitologii greckiej, postać fikcyjna. W jego istnienie dziś chyba nikt nie wierzy. A kim jest Bóg, o którym naucza Kościół? To postać ze starożytnych ksiąg Izraelitów, modyfikowana przez tysiąclecia zgodnie z wyobrażeniami kolejnych epok. Wiara w jego istnienie jest tyle samo warta, co wiara w istnienie Zeusa, bóstw hinduistycznych i innych. Żadne argumenty nie wspierają przekonania, że to byty istniejące w rzeczywistości. Fakt, że Bóg, w którego każe wierzyć Kościół katolicki, to postać ze starożytnych mitologii, można uznać za wystarczający dowód, że nie istnieje on w rzeczywistości. Bogowie z mitów istnieją tylko w mitach.

4. Wierzenia religijne, podawane przez Kościół, opierają się na Piśmie Świętym i jego interpretacjach. Są to księgi pochodzące sprzed 2-3 tys. lat. Przypuszczenie, że zawierają rzeczywiście treści objawione przez Boga, jest pozbawione jakichkolwiek podstaw. Księgi Pisma Świętego, jak wiele innych starożytnych tekstów, zawierają pewne historyczne i geograficzne fakty, ale mamy tam mnóstwo zmyśleń i religijnych mitów. Uznanie Pisma Świętego za mitologię religijną jest jak najbardziej uzasadnione.

5. Jezus mógł być postacią rzeczywistą, bo w tamtych czasach – jak i dziś – działało wielu tzw. proroków, guru, założycieli sekt. Ale mitologią religijną są twierdzenia, że był synem bożym, został poczęty bez stosunku seksualnego, wskrzeszał zmarłych, uzdrawiał, po śmierci zmartwychwstał i będzie sądzić ludzi przed końcem świata. Jak ktoś chce, może w to wierzyć, ale jeżeli nie ulegliśmy religijnej indoktrynacji, możemy to uznać wyłącznie za urojenia.

6. Kościół podaje mitologiczne wyjaśnienia dotyczące przyrody, świata i człowieka. Opierają się one na opowieściach biblijnych i nie mają żadnego uzasadnienia w racjonalnej, sprawdzonej wiedzy. garden-of-eden-1803805_960_720Karykaturalnym przykładem jest – powtarzane także w podręcznikach – wyjaśnianie chorób i śmierci grzechem pierworodnym, tj. nieposłuszeństwem, jakiego mieli się dopuścić wobec Boga pierwsi ludzie. Kościół bożym aktem stworzenia wyjaśnia powstanie i koniec świata. Wprawdzie biblijny opis stworzenia świata został uznany za przenośnię, to samo stworzenie świata przez Boga jest podawane jako wiedza prawdziwa. Nie mówi się jednak, w jaki to sposób Bóg świat stworzył. Ot, wziął i stworzył. Upodabnia to całkowicie stworzenie świata do bajkowych opowieści o czarownikach, którzy potrafią wszystko, a Boga – do czarownika z bajki. Trochę więcej dowiadujemy się o końcu świata. Chrystus ma ponownie zstąpić na ziemię, osądzić ludzi, po czym z bożej woli świat na zawsze przestanie istnieć. Bajkowy, mitologiczny charakter tych wydarzeń jest uderzający, ale Kościół nie podaje tego jako przenośni. Inny przykład. Kościół uznał fakt ewolucji, ale naucza, że Bóg w toku ewolucji tchnął duszę nieśmiertelną w ciało człowieka, dzięki czemu człowiek zyskał właściwe ludziom zdolności myślenia i świadomość. Znów Bóg występuje jak czarownik z bajki, który w magiczny sposób zapewnił ludziom umiejętności myślenia i nieśmiertelność w Królestwie Bożym. Są to wszystko wyjaśnienia mitologiczne, nie oparte na jakichkolwiek racjonalnych przesłankach. Bajkowa fikcja i fantazja.

7. W swoim nauczaniu Kościół pomija lub przeinacza kompromitujące treści zawarte w Piśmie Świętym. Np. według Biblii Bóg nakazywał masowe rzezie. Oto co kazał Izraelitom zrobić z ludami zamieszkującymi ziemię obiecaną: „Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz (…), nie okażesz im litości” (Pwt 7,1-2). Biblijny Bóg w potopie zgładził wszystkich ludzi, z wyjątkiem Noego, jego najbliższych i zwierząt uratowanych w arce. Zginęły wszystkie niemowlaki i dzieci nienarodzone. I na dodatek wszystkie zwierzęta. W Biblii czytamy: „Wszystkie istoty poruszające się na ziemi (…) wyginęły wraz ze wszystkimi ludźmi” (Rdz 7,21). Podobnych przykładów można podać więcej. Kościół naucza, że „Bóg jest Miłością”, ale nawet jeśli powyższe opisy potraktujemy jako przenośnie, nie przystają do obrazu miłosiernego i mądrego Boga. Jaki z tego wniosek? Kościół manipuluje zawartością Pisma Świętego, teolodzy żonglują cytatami, znajdują w Piśmie Świętym to, co chcą znaleźć.

ghost-35852_960_7208. Kościół naucza, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną, którą zawdzięcza Bogu, oraz że będzie żyć wiecznie w Królestwie Bożym. Obietnica wiecznego życia odpowiada na ludzkie pragnienia, brak jednak argumentów, które wskazywałyby, że to coś więcej niż mity. Kościelne nauki o duszy i życiu wiecznym są tyle samo warte, co greckie opowieści o Hadesie, hinduskie o reinkarnacji i ludowe o duchach zmarłych odwiedzających ziemię.

9. Kościół naucza, że wierzenia katolickie są racjonalne. Wielką wagę nadawali tej tezie Jan Paweł II i Benedykt XVI. Zwróćmy jednak uwagę, że źródłem katolickich wierzeń jest – jak głosi Kościół – objawienie boże i poznanie religijne, które Kościół ma zawdzięczać łasce bożej. Wierzeń, podawanych przez Kościół, nie można racjonalnie uzasadnić, pozostają one w sprzeczności z racjonalną wiedzą o świecie i człowieku. Przykładem jest chociażby wiara w to, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną, a Jezus zmartwychwstał i przed końcem świata będzie ludzi sądzić. W encyklice Jana Pawła II można przeczytać: „ludzki rozum nie musi zaprzeczyć samemu sobie ani się upokorzyć, aby przyjąć treści wiary”. Nieprawda. Można uznać dające się racjonalnie uzasadnić normy etyczne, podawane przez Kościół (nie znaczy to, że wszystkie, które Kościół nakazuje). Ale wiara w podawane przez Kościół „prawdy” jest nie do pogodzenia z godnością istoty rozumnej jaką jest człowiek. Dlaczego? Bo wiara w duszę nieśmiertelną, zmartwychwstanie Jezusa, cuda, sąd ostateczny itp., jest pozbawiona racjonalnej argumentacji i sprzeczna z racjonalną wiedzą o świecie i człowieku. Aby te „prawdy wiary” uznać, człowiek musi zaprzeczyć własnemu rozumowi i upokorzyć się. 

10. Obowiązek udowodnienia, że istnieje Bóg osobowy, dusza nieśmiertelna, a Pismo Święte zawiera boże objawienie, spoczywa na Kościele. Wiarygodnych argumentów brak. Nie ma też argumentów uzasadniających, że Jezus mógł być poczęty bez aktu seksualnego, mógł wskrzeszać zmarłych, mógł zmartwychwstać. Zdarzenia te pozostają w sprzeczności z racjonalną wiedzą o człowieku i przyrodzie. Za to dobrze wpisują się w nurt wyobrażeń mitologicznych. Wszystko to, czego naucza Kościół katolicki, ma taki sam status jak opowieści o bogach starogreckich, krasnoludkach i reptilianach.

* * *

W cytowanym już podręczniku religii czytamy: „To, że czegoś nie potrafimy wyjaśnić za pomocą ludzkiego rozumu, nie oznacza, że tego nie ma!” (s.36) – I co z tego, że nie oznacza? Nic. Żeby uznać, że Bóg istnieje, a ludzie mają duszę nieśmiertelną i przed końcem świata będą sądzeni przez Chrystusa, trzeba podać argumenty wskazujące, że nie są to jedynie starożytne mity. Nie wystarczy powiedzieć, że chociaż nie możemy tego wyjaśnić za pomocą ludzkiego rozumu, to jednak być może jest to prawda. W ten sposób można by tłumaczyć uczniom, że być może istnieją krasnoludki, reptilianie i duchy grasujące po lasach.

Każde twierdzenie wymaga argumentacji, uzasadnienia. A jaką argumentacją posługuje się Kościoł? Nie ma co do tego wątpliwości. W podstawowych sprawach Kościół powołuje się na boże objawienie zawarte w Piśmie Świętym i na poznanie religijne, które zawdzięczać ma łasce bożej. Tak twierdzi sam Kościół i podręczniki religii.

enforce-46910_640Nie jest to argumentacja racjonalna, nie opiera się na ludzkich zdolnościach rozumowania i myślenia, ani na badaniach empirycznych. Kościół odwołuje się do nadprzyrodzonych źródeł wiedzy. Dlatego trzeba powiedzieć wyraźnie, że wiedza religijna, podawana przez Kościół, należy do tej samej kategorii, co wiedza różnego rodzaju magów, guru, proroków. Czym innym zresztą mogłyby być kościelne nauki o duszy nieśmiertelnej, zmartwychwstaniu Jezusa, wniebowzięciu Maryi Panny, sądzie ostatecznym, który ma się odbyć przed końcem świata itp.

Katecheci wbijają uczniom do głów irracjonalne wierzenia, starożytne mity zapisane w Starym i Nowym Testamencie. Nie jest to żadna racjonalna wiedza. Mity te trzeba traktować tak samo jak mity greckie. Kościół nie może tego zrobić. W programach nauczania religii wprost stwierdza, że celem jest katecheza, nauczanie wiary katolickiej. Dlatego nie powinno być religii w szkole.

Zamiast humoru

– Czy ksiądz może zajść w ciążę?

– Ależ oczywiście. To, że czegoś nie potrafimy wyjaśnić za pomocą ludzkiego rozumu, nie oznacza, że tego nie ma lub nie może się zdarzyć!

– A z jakiego powodu Bóg jest niedostępny badaniom naukowym?

– Z tego samego, co krasnoludki.    Alvert Jann

PS. Warto przeczytać artykuł Cezarego Magury sprzed kilku dni: „Czy naukowcy zajmują się dowodzeniem nieistnienia?” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/naukowcy-zajmuja-sie-dowodzeniem-nieistnienia-cezary-magura/

……………………………………………………………………………..

Alvert Jann: Blog „Ćwiczenia z ateizmu” – http://polskiateista.pl/aktualnosci/blogi/cwiczenia-z-ateizmu/

Zapraszam licealistów, studentów i wszystkich zainteresowanych na ćwiczenia z ateizmu. Co miesiąc <pierwszego>, czasami częściej, będę zamieszczał krótki tekst, poważny ale pisany z odrobiną luzu. Nie widzę siebie w roli mentora czy wykładowcy, mam na myśli wspólne zastanawianie się. – Nauka nie wyjaśnia wszystkiego, religia nic nie wyjaśnia.

Inne artykuły z cyklu „Podręczniki do religii”:

Pismo Święte jakiego nie znacie” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/pismo-swiete-jakiego-nie-znacie/

Kim jest Bóg?” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-religii-bog/

O religii i nauce” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/o-religii-nauce-komentarz-podrecznikow-religii/

Co wyjaśnia teologia?” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-religii-wyjasnia-teologia/

Ewolucja według Kościoła” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-religii-ewolucja-wedlug-kosciola/

Grzech pierworodny” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-do-religii-grzech-pierworodny/

Koniec świata według Kościoła” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-do-religii-koniec-swiata-wedlug-kosciola/

Podręczniki do religii. Czy są wiarygodne? – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-do-religii-czy-sa-wiarygodne/

Na blogu znajduje się w tej chwili 31 artykułów, m.in.:

Jeszcze o intronizacji Chrystusa. Kim była mistyczka Rozalia Celakówna?” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/jeszcze-o-intronizacji-chrystusa-byla-mistyczka-rozalia-celakowna/

Dowód na nieistnienie. Kogo?” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/dowod-na-nieistnienie-kogo-2/

Bóg przed trybunałem nauki” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/bog-przed-trybunalem-nauki/

Jan Paweł II bez taryfy ulgowej” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/jan-pawel-ii-bez-taryfy-ulgowej/

Ilu naukowców wierzy w Boga?”- http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/ilu-naukowcow-wierzy-w-boga/ i inne.

 

space-telescope-561368_960_720

Czy naukowcy zajmują się dowodzeniem nieistnienia? – Cezary Magura

space-telescope-561368_960_720Spotkać się można z poglądem, że w nauce obowiązuje wręcz aksjomat, że nie można dowodzić nieistnienia czegoś. Taka metodologiczna zasada jednak nie obowiązuje. Zwykle gdy tylko owo kwestionowane „coś” zostaje troszeczkę zdefiniowane, natychmiast implikuje ono pewne efekty czy procesy, których istnienie możemy zweryfikować, i przy ich braku, zanegować owo „coś”. Spory kawał historii nauki przebiegł w ten sposób, tzn. zastosowano zasadę: „twój obiekt, ośrodek, czy proces nie istnieje, bo nie widzimy efektów, które implikuje”.

1. Garść przykładów

Kiedy możemy uznać, że nieistnienie zostało udowodnione? Otóż wtedy, gdy brak jest jakichkolwiek powodów istnienia, a jednocześnie stan wiedzy wyklucza możliwość pojawienia się takich powodów w przyszłości. Czyli niestety trzeba spełnić warunek nie tylko konieczny, ale i wystarczający.

Pomimo że taka definicja nieistnienia jest dość surowa/sroga, większość nauki polega i polegała na dowodzeniu nieistnienia obiektów i procesów postulowanych w modelach, które okazały się błędne.

Normalnie wygląda to tak, że zauważamy zjawisko X, które różne grupy badawcze próbują wyjaśnić przy pomocy różnych modeli/wyobrażeń. Z każdym takim modelem wiąże się zestaw postulowanych obiektów i procesów, które – gdy już jest „po wszystkim” – okazują się niebyłe, czy nieistniejące.

Przy czym adwokaci jakiegoś modelu zwykle nie poprzestają na udowadnianiu prawdziwości własnego modelu, ale często próbują zanegować modele konkurencji, nierzadko poprzez wykazanie, że nie istnieją efekty czy procesy implikowane przez te konkurencyjne modele (a zatem i postulowane obiekty, które miałyby wywoływać te procesy, lub brać w nich udział).

Historia nauki zna wiele przykładów, a narzucają się następujące:

 

mars-67522_960_7201. Kanały na Marsie, wypatrzone przez Schiaparellego (obsesja Percivala Lowella i niektórych astronomów). Nawet Alfred Russel Wallace (współodkrywca ewolucji organizmów) wdał się w słuszne i logiczne dowodzenie, że takowe rowy irygacyjne, oraz marsjańscy inżynierowie, którzy je zbudowali, w rzeczywistości nie istnieją. Ostateczny dowód przyniosły znacznie późniejsze bezzałogowe sondy międzyplanetarne.

Takież samo nieistnienie dowiedziono dla wyższych form życia marsjańskiego (typu bujna roślinność etc.)

2. Eter – gdyby światło miało być falą propagującą się w takowym ośrodku, ruch Ziemi względem eteru powinien zmieniać mierzoną prędkość światła (powinniśmy czuć „wiatr eteru”). W pomysłowym eksperymencie interferometrycznym Albert A. Michelson (Amerykanin urodzony w Strzelnie) oraz E. Morley wykazali, że efekt taki nie występuje. Ostatecznie koncepcję eteru zniszczyła szczególna teoria względności (A. Einstein, 1905). Światło okazało się polem energii podróżującej w próżni ze stałą prędkością, a przestrzeń i czas – względna („rozciągliwa”). Elektromagnetyzm i STW okazały się prostsze i spójniejsze (bardziej minimalistyczne w sensie ockhamowskim) od dodatkowego bytu – eteru.

Co prawda eksperyment Michelsona-Morleya miał na celu WYKRYCIE eteru, ale koniec końców okazał się eksperymentem negatywnym, mocno wskazującym na NIEISTNIENIE eteru.

3. Fale grawitacyjne – zanim Andrzej Trautman (którego Marek Abramowicz proponował jako polskiego kandydata do nagrody Nobla) matematycznie wykazał realność fal grawitacyjnych, wielu ludzi w nie wątpiło (włącznie z Einsteinem i promotorem Trautmana – Leopoldem Infeldem), argumentując, że może to być wyłącznie artefakt pewnych procedur matematycznych (cechowania). W tym przypadku takowe „dowodzenie nieistnienia” się nie powiodło. Hulse i Taylor w 1974 roku odkryli układ podwójny pulsara z gwiazdą neutronową (PSR B1913+16), którego orbita zacieśnia się wskutek emisji fal grawitacyjnych dokładnie wg przewidywań ogólnej teorii względności. W lutym 2016-go roku LIGO potwierdziło istnienie fal poprzez bezpośrednią detekcję (sygnał GW150914).

Był więc w historii poznawania fal grawitacyjnych etap „istnieją czy nie istnieją”, z wyznawcami obydwu poglądów.

W kosmologii nawet teraz, gdy piszę te słowa, sporo naukowców próbuje wykazać nieistnienie tej czy innej formy materii czy energii:

4. Ciemna materia – zamiast niej niektórzy fizycy preferują nieznaczne, wykrywalne tylko na dużych (galaktycznych) skalach, modyfikacje prawa ciążenia Newtona (teoria MOND Milgroma). Osoby takie utrzymują, że ciemna materia nie istnieje (ale chyba są w błędzie, bo MOND ma problem na ekstragalaktycznych skalach; tym niemniej ciągle ma zwolenników).

5. Ciemna energia – niektórzy naukowcy pracują nad alternatywnymi interpretacjami stałej kosmologicznej, które nie postulują istnienia ciemnej energii. Polskie Narodowe Centrum Nauki finansuje obecnie co najmniej jeden projekt, który próbuje zanegować istnienie ciemnej energii. W tym ujęciu stała kosmologiczna traktowana jest jako skutek zignorowania efektów relatywistycznych w procesach formowania niejednorodnej struktury Wszechświata.

Oczywiście „dowodzenie nieistnienia” przebiega w tym wypadku (jak i w wielu innych) w postaci interpretacji zjawiska (pomiaru niezerowej stałej kosmologicznej) przy pomocy innej prostszej teorii, która nie potrzebuje dodatkowego bytu (ciemnej energii).

6. Geocentryczny Wszechświat – wykazano, że nie istnieje (Arystarch, Kopernik, NASA).

7. Vis vitalis, tj. siła życiowa – nie istnieje również (biochemia).

8. Stworzyciel mrówki, małpy, tygrysa i człowieka – nie istnieje (Darwin).

10. Tachiony – hipotetyczne cząstki szybsze od światła. Dowiedziono na gruncie STW, że ich istnienie implikuje liczne (i absurdalne) sprzeczności i paradoksy.

11. Probabilistyczny indeterminizm – Einstein wielokrotnie próbował udowodnić Nielsowi Bohrowi, że nie istnieje probabilistyczny indeterminizm przyrody w skali mikro (tzn. że nie jesteśmy skazani na probabilizm mechaniki kwantowej). Polegało to na tym, że przedstawiał Bohrowi bardzo zmyślnie zaprojektowane eksperymenty myślowe, które z pozoru niwelowały czy obchodziły kwantową „nieokreśloność” (nieoznaczoność). Niesamowity Bohr zawsze udowadniał, że Einstein się myli.

time-machine-1783891_960_72012. Perpetuum mobile. Fizycy dowiedli, że maszyny takie nie istnieją i stały się one domeną pseudonauki (są sprzeczne z pierwszą lub drugą zasadą termodynamiki). Jeśli np. położyłbyś czytelniku na biurku fizyka swój projekt takiej maszyny, twierdząc, że zbudowałeś działający egzemplarz, który stoi w twoim warsztacie, to taki fizyk bez trudu wskazałby słaby punkt twojego projektu. Usłyszałbyś: „pan kłamie – pańska maszyna nie istnieje, ponieważ nie może ona działać z takiego a takiego powodu”. Wielu pomysłowych wynalazców proponowało różne modele perpetuum mobile (włącznie z Leonardo da Vinci) i wszystkie one zostały skrupulatnie zdemaskowane przez fizyków, inżynierów i innych krytycznie myślących wynalazców.

W dzisiejszych gimnazjach, liceach, na kółkach, konkursach fizycznych, itp, uczniowie czasami otrzymują zadanie: „Wykaż, że przedstawione na rysunku perpetuum mobile nie może działać” (tzn. działające urządzenie tego typu nie istnieje).

13. Przypadek, który dostarcza zwykle przykładów na fiasko „dowodów” nieistnienia. Chodzi o niezwykle ważny dla nauki problem istnienia (lub nieistnienia) METODY poznania czy zrozumienia danego obiektu czy zjawiska (czy istnieje jakikolwiek sposób sprawdzenia czy …). Co prawda niby pytamy tu o istnienie, ale lękamy się negatywnej odpowiedzi, czyli nieistnienia metody badawczej.

Klasyczny przykład to filozof Auguste Comte, który w 1844 roku próbował ustalić jakiej wiedzy nigdy nie zdobędziemy (a więc wskazywał obiekty i zjawiska, dla których poznania nie ma i nie będzie metody). Za dobry przykład uznał skład odległych gwiazd i planet. Utrzymywał, że nie poznamy go nigdy, bo nigdy nie dostąpimy szansy bezpośredniego badania tych obiektów. Jednak już trzy lata po jego śmierci odkryto, że skład chemiczny gwiazd można poznać przy pomocy spektroskopu. Po następnych trzech latach (1863) W. Huggins wykazał, że gwiazdy zbudowane są ze zwyczajnych ziemskich pierwiastków. Okazało się więc, że metoda istnieje.

14. Czarne dziury. Obecnie dowiedziono już istnienia różnych rodzajów czarnych dziur (o bardzo różnych masach), ale sir Eddington argumentował za ich nieistnieniem (grając niezbyt czysto w sporze z Chandasekharem).

15. Cieplik i flogiston – udowodniono, że nie istnieją (cieplik – niezniszczalny i nieważki fluid/substancja ciepła; flogiston – substancja występująca w ciałach palnych, odpowiedzialna za spalanie). Teoria cieplika nie dawała sobie rady z niektórymi empirycznymi ilościowymi prawami zjawisk cieplnych. Nie tłumaczy też ruchów Browna. Teorię cieplika zastąpiła kinetyczna teoria gazów oraz zasada zachowania energii, czy ogólniej – współczesna termodynamika. Zaś współczesna chemia pozbawiła racji bytu teorię flogistonu.

Podsumujmy ten rozdział: Podane przykłady wpadają pod różne kategorie „dowodu nieistnienia”. Większość polega po prostu na odkryciu lepszej interpretacji, która NIE WYMAGA istnienia kwestionowanego obiektu. Owa „lepszość” to niesprzeczność z obserwacjami i większa prostota w sensie ockhamowskim (William Ockham w XIV w. sformułował zasadę, że należy wyjaśniać zjawiska w możliwie jak najprostszy sposób, bez zbędnych komplikacji). Czasami teoria, która obywa się bez „kwestionowanego obiektu” jest raczej skomplikowana (np.: elektromagnetyzm plus STW versus eter) ale wyjaśnia takie multum procesów, że wypiera model prostszy a mało użyteczny/skuteczny.

W przypadku kanałów marsjańskich dowód nieistnienia przebiegł bezpośrednią metodą „polećmy i zobaczmy z bliska”. Ale jest oczywiście różnica pomiędzy lokalnymi i dobrze zdefiniowanymi rowami irygacyjnymi, a np. taką ciemną energią, rzekomo wszechobecną i słabo zdefiniowaną.

Metoda „dowiodę, że postulowany przez ciebie obiekt czy proces nie istnieje / nie zachodzi” jest chętnie stosowana w nauce, o ile tylko jest możliwość użycia takiej metody. Rzadko jednak dowód udaje się przeprowadzić równie celnym ciosem jak w przypadku marsjańskich inżynierów od nawadniania. Częściej dowodzenie nieistnienia polega na wysuwaniu lepszych interpretacji, wskazywaniu błędów w teoretycznych rachunkach, oraz przeprowadzaniu eksperymentów, w których nie widać objawów istnienia postulowanego bytu.

2. Absolutne nieistnienie na wieki wieków amen?

Ciekawe jest pytanie o to, KIEDY możemy być w 100 procentach pewni, że dany byt został na wieki, w sposób absolutny unicestwiony.

Historia nauki uczy nas, że całkowite unicestwienie domniemanego bytu jest możliwe, ale należy być tu bardzo ostrożnym. Klasycznym kontrprzykładem jest historia stałej kosmologicznej (Lambda), którą Einstein, pewnie sugerując się spokojnym widokiem nocnego nieba, wprowadził aby uzyskać statyczność Wszechświata. Bez owej stałej jego równania implikowały Wszechświat dynamiczny (mowa o równaniach OTW użytych do opisu dynamiki jednorodnego Wszechświata jako całości). Krótko po tym Edwin Hubble odkrył ucieczkę galaktyk, ku rozczarowaniu Einsteina, który gdyby nie wprowadził „Lambdy” przewidziałby ekspansję matematycznie (określił to „największą gafą swojego życia”). Ale nie był to koniec historii, bo późniejsze obserwacje supernowych (w latach 90-tych) dowiodły, że pomimo ekspansji, stała kosmologiczna (interpretowana najczęściej jako rezultat istnienia „ciemnej energii”) jest jednak niezerowa. Ciągle nie jest to koniec historii, ponieważ część naukowców próbuje udowodnić, że „ciemna energia” to zupełnie chybiona interpretacja niezerowej Lambdy. Idea niezerowej stałej kosmologicznej (a obecnie jej interpretacji w postaci ciemnej energii) zmartwychwstaje więc i umiera w skali czasowej rzędu kilkudziesięciu lat.

Istniały jednak byty/idee, których istnienie wykluczono ze stuprocentową pewnością. Takie rzeczy jak planetarne epicykle i deferenty, cieplik czy marsjańskie rowy nawadniające, zostały wykluczone z bezczelnie całkowitą, absolutną pewnością i nigdy nie zmartwychwstaną.

Cieplik jest tutaj ciekawym przykładem, z uwagi na jego „boskie” przymioty, miałby to bowiem być tajemniczy, nieważki i najwidoczniej bezpośrednio niewykrywalny fluid, którego przepływ odpowiedzialny jest za  zmiany temperatury. Przy wyjaśnianiu zjawisk cieplnych ten cieplik początkowo działał, ale w ograniczonym zakresie zastosowań. Szybko zaczęły się dlań schody i problemy. Wprowadzono więc wspomniany rój mrowiących się atomów/cząsteczek, rozwinięto kinetyczną teorię gazów, odkryto parę fizycznych praw i okazało się, że bez cieplika wszystko zaczyna składać się w sensowną całość, tzn. schody/problemy znikają, a teoria pędzących cząsteczek pięknie tłumaczy obserwacje. Cieplik został uznany za fatalny, nietrafiony pomysł; za nierealny, tzn. nieistniejący obiekt. Już na tym etapie zmartwychwstanie cieplika było całkowicie niemożliwe i nikt nie miał co do tego wątpliwości. Ale gdyby ktoś jeszcze wówczas wątpił, to „na dokładkę”, w słynnym „roku cudów” (1905) Einstein pokazał metodami statystyki matematycznej, że uderzenia cząsteczek wody pięknie tłumaczą dziwaczne podskakiwanie kwiatowych pyłków w wodnej zawiesinie (ruchy Browna).

Dzięki trudom pionierów termodynamiki okazało się więc, że de facto nie mamy do czynienia z ciągłym i nieważkim „fluidem ciepła”, tylko z dyskretną (policzalną) kolekcją ważkich cząsteczek w ustawicznym, chaotycznym ruchu, a zmiany temperatury to zmiany wigoru tychże ruchów (ich prędkości).

Cieplik odszedł więc w absolutny i nieodwracalny niebyt, pomimo że nikomu nie udało się udowodnić, że nie ukrywa się np. w jakimś jabłku, w jakiejś kuli bilardowej, w meteorycie, czy w mysiej dziurze. Pomimo braku takowej „negacji bezpośredniej” wiemy z całkowitą pewnością, że cieplik nie istnieje. A jako że pośmiertny los naszych tyłków nie zależy od istnienia cieplika, nikt, żaden naukowiec nie promuje jego istnienia; cieplik nie ma fanklubów, wyznawców, na żadnych procesjach nikt nie obnosi ukwieconego portretu cieplika w złotych ramach.

creator-602533_960_720Nasuwa się tu analogia z dowodzeniem nieistnienia Boga – stwórcy gatunków (boga jako sprawcy ewolucji i specjacji). Tak samo jak cieplik, również i Bóg natrafił na sprzeczności z obserwacjami empirycznymi: zbędne lub kiepsko zaprojektowane narządy, drastyczne deformacje chorych płodów i ogólna drapieżność czy perfidia życia. Tutaj również nikt nie potrzebował zabierać się za udowadnianie, że lewitujący w niebiosach starzec, który ręcznie rozdziela gatunki, nie istnieje. Zamiast tego wymyślono prosty w swej istocie proces doboru naturalnego. Właśnie jak nazwa wskazuje – „naturalnego”, czyli zachodzącego samoistnie w warunkach ziemskiego środowiska. Bóg – stwórca rzekomo „doskonałych” żywych stworzeń, odszedł w ten sposób w niebyt.

W przypadku Boga jednak, pośmiertny los naszych tyłeczków miałby rzekomo zależeć od jego istnienia. Dlatego dowód nieistnienia boga – kreatora gatunków, jakże podobny w swej formie do dowodu nieistnienia cieplika, jest ignorowany przez wielu ludzi. Bóg ciągle ma wielu wyznawców zrzeszonych w wielu fanklubach. Mawiają oni: „Że niby Darwin? Przecież nikt nie dowiódł nieistnienia! Bóg może chować się w gęstwinie Big Bangu, bo potrafi wszystko. Że niby surwiwalowy dobór PRZYPADKOWYCH mutacji? Phi, Bóg robi to wszystko tak, że wygląda na przypadkowe i naturalne.”

Widać więc tutaj dramatyczne nierównouprawnienie dwóch podobnych w swej formie dowodów nieistnienia: czyż bowiem ktoś argumentuje, że cieplik jednak istnieje, tylko działa w tak przemyślny sposób, że objawia się nam jako zwodnicza kolekcja ruchliwych cząsteczek? Ano nie – taki argument uznajemy za nieprzyzwoity i nieakceptowalny.

Dla Boga jednak obniża się standardy logiki, utrzymując, że nic się nie stało, że ciągle nikt niczego istotnego nie udowodnił w sprawie jego nieistnienia. Dla Boga rezygnuje się z uczciwości myślenia. Porzuca się dla niego regułę, że „za danym rozumowaniem musimy iść, dokądkolwiek nas zaprowadzi”. Z chęci pośmiertnego zysku dajemy biedakowi fory, których nie dajemy cieplikowi. A nie dajemy ich cieplikowi, bo są granice kompromitacji w „naginaniu kolanem” modelu do rzeczywistości. Nawet swojego ulubionego modelu. Dla Boga jednak – pal licho przyzwoitość, uczciwość czy kompromitację. W obliczu znacznych spodziewanych zysków, nie po raz pierwszy Homo sapiens odkłada uczciwość na bok.

Jak dowodzi historia cieplika, definitywne unicestwienie postulowanego bytu jest możliwe, ale tylko wtedy gdy empiryczne świadectwa nieistnienia nie są intencjonalnie lekceważone. Niezmordowane naginanie modelu do dowolnych faktów nie świadczy o niekompletności dowodu – świadczy raczej o nieuczciwości adwokatów istnienia. Myśleć uczciwie jest niebezpiecznie, jeśli żyć chcesz wiecznie.

3. Kryterium nieistnienia

Napisałem powyżej, że nieistnienie można uznać za dowiedzione wtedy, gdy brak jest jakichkolwiek powodów istnienia, a jednocześnie stan wiedzy wyklucza możliwość pojawienia się takich powodów w przyszłości.

Filozof jednak może tu zauważyć, że „brak potrzeby istnienia” nie jest „dowodem nieistnienia”.

Co więcej, gdy dotknę ręką gorącego przedmiotu, czuję jak ciepło „przelewa się” na moją rękę. Pomimo pojawienia się współczesnej termodynamiki, ciągle posiadam więc swój staroświecki powód, żeby postulować istnienie cieplika. Owszem, kinetyczna teoria płynów jest lepszym modelem, ale moja stara, oryginalna przyczyna istnienia cieplika wcale nie zniknęła.

Widać więc, że „brak powodów istnienia” to nie cała historia. To, co naprawdę unicestwiło cieplika, to inny postulowany byt – kolekcja ruchliwych cząsteczek. Zarówno dla cieplika, jak i cząsteczek potrafię podać „potrzebę istnienia”, a jednak wiem, że cieplik to bzdura. Ruchliwe cząsteczki wyjaśniają znacznie szerszą klasę zjawisk. Potrafią wyjaśnić wszystko to co cieplik, i o wiele więcej. Są więc ockhamowsko znacznie skuteczniejsze. I w przeciwieństwie do cieplika nie są sprzeczne z niektórymi obserwacjami.

Istotny jest więc aspekt ZASTĄPIENIA zanegowanego bytu innym, lepszym bytem.

Ot – po prostu cząsteczki opisują świat lepiej, ale czyż nie jest to zbyt słaba przewaga nad cieplikiem?

Wiemy, że jest to przewaga wystarczająca, ponieważ nasz stopień zrozumienia zjawisk cieplnych wyklucza niecząsteczkową interpretację cieplikową. Niczym współczesne zrozumienie kształtu Ziemi, które wyklucza jej płaskość.

Tym co unicestwia domniemane byty, jest więc dostatecznie głęboki poziom zrozumienia zjawisk natury. Gdzie przebiega ten poziom? Na jakiej głębokości pojmowania?

Nie wiem, czy na to pytanie istnieje „odpowiedź ogólnego zastosowania”, ale przypadek cieplika, perpetuum mobile i inne pokazują, że stan taki ludzkość potrafiła niejednokrotnie osiągnąć.

A jak to jest z „naszym Panem, stworzycielem nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych”? Słyszy się powracające desperackie głosy, że darwinizm przecie nie dowodzi nieistnienia Boga, a zaledwie odsuwa jego sprawczą działalność w czasie, gdzieś w okolice Big Bangu. Nie jest to oczywiście prawdą, bowiem darwinizm, wsparty astrofizyką i kosmologią, diametralnie zmienia przedmiot stworzenia: nie jest nim już „na podobieństwo” stworzony człowiek, a ekspandująca, supergęsta i gorąca zupa kwarkowo-gluonowej plazmy. bison-1801981_960_720Swoim chaotycznym nieuporządkowaniem taka zupa bliższa zdaje się być mgle wznoszącej się wieczorem nad stawem, niż naszemu oku, nerce, czy naszej świadomości. A przecież nikt już dzisiaj nie przywołuje bóstw by wyjaśnić jeziorną mgłę. Początkowa osobliwość jest środowiskiem zaiste nieludzkim, i to właśnie z tego nieludzkiego początku wyłaniają się galaktyki, planety, życie i my sami. Błąd! Zakończyłem ostatnie zdanie na Homo sapiens, jakby to miała być jakaś „korona stworzenia”, a przecież ten serial wyświetla się dalej i niewykluczone, że dalsze odcinki będą równie nieludzkie jak początki. Uznając ten kwarkowo-gluonowy wrzątek za naszą „pramatkę”, dochodzimy do wniosku, że jesteśmy zdecydowanie „na niepodobieństwo” stworzeni.

W całej tej gigantycznej historii, nigdzie nie widać poszlak do wprowadzenia Boga na scenę – wprost przeciwnie: świetnie działają naturalne wyjaśnienia. Co więcej, wprowadzając Boga dla poprawy samopoczucia, spada na nas lawina problemów takich, jak np. „dlaczego ten facet tak spieprzył robotę?”, „dlaczego się tak nad nami znęca?” Ale zaraz – jaki „facet” w czasach Big Bang? Przecież człowieczeństwo jest WYNIKIEM długiej ewolucji, a nie jej przyczyną. Widzimy tu „zgodność” chronologiczno-faktologiczną, która dorównuje „zgodności” cieplika z ruchami Browna.

Rozstrzygając istnienie Boga, postąpmy równie uczciwie, jak z cieplikiem.

Cezary Magura

…………………………………………………………………..

Autor jest doktorem astrofizyki.

Artykuł, autorstwa Cezarego Magury, został zamieszczony przez Alverta Janna. Zgodnie z praktyką przyjętą na portalu polskiateista.pl, artykuły autorów nie posiadających uprawnień do samodzielnego zamieszczania tekstów, może zamieścić osoba posiadająca takie uprawnienia. 

…………………………………………………………………………………………………..

bishops-1343063_960_720

Jeszcze o intronizacji Chrystusa. Kim była mistyczka Rozalia Celakówna?

bishops-1343063_960_720Episkopat polski wydał w czerwcu br. „Komentarz do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana”, w którym wyjaśnia sens całego przedsięwzięcia. Czytamy tam, że potrzeba intronizacji Chrystusa wynika z objawień, jakich doświadczyła około 1937 r. Rozalia Celakówna, krakowska pielęgniarka i mistyczka. W objawieniach tych, jak piszą biskupi, „Jezus domaga się m.in. aktu intronizacyjnego od narodu polskiego. Świadczy o tym choćby ten zapis (cytuje się fragment objawienia): >Jest ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga<”.

Dokument, który zacytowałem, został włączony do materiałów upowszechnianych przez episkopat z okazji uroczystości intronizacyjnych 19 listopada br. Ma więc wysoką rangę.

Warto bliżej przyjrzeć się Rozalii Celakównie i jej objawieniom (zamieszczam poniżej fragment artykułu „Intronizacji Chrystusa nie będzie …” – link na końcu).

Kim była Rozalia Celakówna?

Sama Rozalia Celakówna jest najmniej winna całej tej aferze z intronizacją, chociaż to jej wizje stały się podstawą pomysłów intronizacyjnych.

Rozalia ZdjęcieByła pielęgniarką, zwykłą i uczciwą kobietą, ale nadmiernie przejmującą się religią i cierpiącą na poważne zaburzenia psychiczne. Miała wielokrotnie widzenia i słyszała głosy (częsty symptom zaburzeń psychicznych i schizofrenii), które pojmowała jako objawienia pochodzące od Jezusa. Zaburzenia te wpływały niekorzystnie na jej życie i powinno się jej z tego powodu współczuć.

Pretensję trzeba mieć do kościelnego otoczenia, które w dobrej lub złej wierze zaczęło żerować na jej przypadłości. Duchowni zachęcali ją do spisywania wizji, pobudzali zamiast uspokajać, umacniali wiarę w prawdziwość jej kontaktów z Jezusem. Atmosfera niepokoju przed 1939 r. stymulowała lęk przed wojenną katastrofą i apokaliptyczne nastroje. W 1937 i 1938 r. Rozalia doznawała objawień, dokładnie i obszernie przez nią spisanych, które stały się podstawą późniejszego ruchu intronizacyjnego.

Znalazł się lekarz, który na zlecenia władz kościelnych w 1938 r. wydał pozytywne orzeczenie o jej stanie psychicznym.

Sprawa objawień i intronizacji zaczęła żyć własnym życiem, machina kościelna produkująca cuda, objawienia i świętych, mełła powoli ale skutecznie. Rozalia zmarła w 1944 r., a po jej śmierci znajdowali się wpływowi ludzie zdolni nadawać jej objawieniu coraz większe znaczenie i rozgłos. Odpowiednie instancje kościelne, zamiast powiedzieć zdecydowane „nie”, uwiarygodniały prawdziwość jej rozmów z Chrystusem. W 1996 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny, zakończony pozytywnie na szczeblu diecezjalnym w 2007. Dokumenty zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Gwoli sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że jeszcze przed wojną Rozalia spotykała czasami trzeźwych kapłanów. W jej notatkach czytamy: „Jedni spowiednicy mówili, że mam pomieszanie zmysłów, inni, że im Bóg nie dał zrozumienia mej duszy, a inni jeszcze mnie besztali, że opowiadam takie rzeczy, które się nie dzieją na świecie, a jeszcze inni wprost mówili, że to wszystko jest nienormalne”.

Objawienia

Jeśli starczy wam cierpliwości, przeczytajcie poniższe cytaty z obszernych notatek Rozalii. Warto przeczytać, bo inaczej trudno zrozumieć, jak wielkich nadużyć intelektualnych i moralnych dokonują pospołu episkopat, Kościół i ruchy intronizacyjne.

Pewnego razu Rozalia upadła zemdlona i tak opisuje swój stan:

„Odczuwałam ogień piekielny na sobie, który zdawał się palić me ciało. Ryk i wycie szatanów było tak przejmujące, że żaden rozum ludzki tego nie pojmie. Gdy Bóg w ten sposób duszę krzyżuje i zostawia w ciemności – wówczas człowiek nic nie może pomóc”.

Inne widzenie:

„Zbliżył się do mnie Pan Jezus, ujął mnie za ramię i wyszedł z tej sali na korytarz ze mną. Był ubrany w suknię białą i płaszcz bordo. Nie mogę określić z czego względnie jaki był materiał. W boku Jezusowym była Rana. O z jakąż miłością i słodyczą przemówił do mnie, do tak ogromnie nędznej duszy (…): >Moje drogie dziecko popatrz, jak straszną boleść zadają mi grzechy nieczyste<„.

Około 1937 r. pojawiają się widzenia coraz częściej mające za temat Polskę, świat, wojnę i intronizację. Oto Rozalia widzi postać i słyszy głos:

„Nastaną straszne czasy dla Polski. Burza z piorunami oznacza karę Bożą, która dotknie naród Polski za to, że ten naród odwrócił się od Pana Boga przez grzeszne życie. Naród Polski popełnia straszne grzechy i zbrodnie, a najstraszniejsze z nich są grzechy nieczyste i morderstwa, i wiele innych grzechów”.

,,Moje dziecko, za grzechy i zbrodnie (wymieniając zabójstwa i rozpustę) popełniane przez ludzkość na całym świecie ześle Pan Bóg straszne kary. Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną”.

,,Trzeba wszystko uczynić, by Intronizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni wysiłek Miłości Jezusowej na te ostatnie czasy! Pytam z bojaźnią tej osoby, czy Polska się ostoi? Odpowiada mi, że Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości; inaczej, moje dziecko, nie ostoi się. (…) W tej chwili powstał straszliwy huk – owa kula (glob ziemski) pękła. Z jej wnętrza wybuchnął ogromny ogień, za nim polała się obrzydliwa lawa jak z wulkanu, niszcząc doszczętnie wszystkie państwa, które nie uznały Chrystusa. Widziałam zniszczone Niemcy i inne zachodnie państwa Europy. Z przerażeniem uciekałam wprost do tej osoby – pytam – czy to koniec świata, a ten ogień i lawa czy to jest piekło – otrzymuję odpowiedź: to nie jest koniec świata ani piekło, tylko straszna wojna, która ma dopełnić dzieła zniszczenia. Granice Polski były nienaruszone – Polska ocalała. Ta osoba nieznana mówi jeszcze do mnie: >Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i Jego Boskiemu Sercu dojdą do szczytu potęgi i będzie już jedna owczarnia i jeden pasterz<. Po tych słowach wszystko znikło”.

I na koniec fragment, z którego pochodzi cytat eksponowany przez episkopat w „Komentarzu do Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla” (tekst pogrubiony):

„Zdawało mi się, że ten ogień zniszczy całkowicie cały świat. Po pewnym czasie ten ogień ogarnął całe Niemcy niszcząc je doszczętnie tak, że ani śladu nie pozostało z dzisiejszej Trzeciej Rzeszy. Wtem usłyszałam w głębi duszy głos i równocześnie odczułam pewność niezwykłą, że tak się stanie, czego nie potrafię opisać: >Moje dziecko, będzie wojna straszna, która spowoduje takie zniszczenie. Niemcy upadną i już nigdy nie powstaną za karę, bo Mnie nie uznają jako Boga Króla i Pana swego. Wielkie i straszne są grzechy i zbrodnie Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten naród za grzechy, a zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację nie tylko poszczególnych części kraju, ale całego Państwa z Rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga„. (…)

Szerzej z objawieniami Rozalii Celakówny można zapoznać się w obszernej publikacji, przygotowanej w środowisku wspólnot intronizacyjnych: Ewa Wieczorek, Służebnica Boża Rozalia Celakówna. Życie i misja, Ustroń 2006. Stamtąd pochodzą przytoczone wyżej cytaty.

Ksiądz, duszpasterz wspólnot intronizacyjnych, w wymienionej przed chwilą publikacji z 2006 r., tak podsumowuje sens objawień: „Przesłanie Rozalii do Narodu Polskiego jest wyjątkowo alarmujące: na świat może nadejść kara, a jego losy w dużej mierze zależne są od nas, od tego, czy wypełnimy zleconą nam przez Boga misję Intronizacji.” (…)

schizophrenia-388869_960_720Psychiatria

„>Na schizofrenię cierpi 1 proc. społeczeństwa. Ponad trzy czwarte z tych osób doświadcza w pewnym okresie choroby halucynacji słuchowych czy wzrokowych< – mówi w rozmowie z PAP psycholog dr Łukasz Gawęda z II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu SWPS. (…)

Badacz podkreśla, że chorzy pochodzenie głosów mogą różnie wyjaśniać. >Niektórzy sądzą, że mówi do nich mafia z Moskwy. Innym wydaje się, że mówi do nich sąsiad przez ścianę. Niektórzy uważają, że ktoś przesyła im myśli przez nadajnik radiowy. A czasem ludzie są pewni, że słyszą głos Boga lub szatana. Mechanizm słyszenia halucynacji jest podobny, ale różne są przekonania co do pochodzenia tych głosów. Najprawdopodobniej znaczenie ma tutaj historia życia pacjentów, ich doświadczenia, związki z innymi i przekonania na temat ludzi i siebie w ogóle< (…).

Neuropsycholodzy omamy słuchowe wyjaśniać mogą pobudzeniem kory słuchowej. >Wiemy, że jak kora słuchowa jest pobudzona, zaczyna produkować doświadczenia słuchowe. Czasem – na razie nie wiemy dlaczego – ta część mózgu pobudza się spontanicznie. Oznacza to, że bez odpowiednich dźwięków, słów z otoczenia możemy słyszeć głosy< – mówi rozmówca PAP i zapewnia, że zdrowa osoba zaczęłaby słyszeć głosy lub dźwięki, gdyby wszczepiło się jej odpowiednią elektrodę do kory słuchowej. Pobudzenie pierwszorzędowej kory słuchowej sprawiłoby, że osoba ta słyszałaby trzaski i szumy, a przy pobudzeniu drugorzędowej kory słuchowej – bardziej złożone wrażenia słuchowe, np. głosy”.

Fragmenty artykułu: Osoby ze schizofrenią swój głos w głowie uznają za obcy. „Nauka w Polsce”, Servis PAP, 22.07.2015.

Od siebie dodam, że dopiero w klinice psychiatrycznej możemy zobaczyć, co potrafi ludzki mózg, co mogą widzieć i słyszeć ludzie. Objawienia Rozalii Celakówny to halucynacje typowe dla schizofrenii.

Memento

To, że episkopat i ruchy przykościelne robią sobie polityczny i religijny spektakl, wykorzystując przeżycia kobiety doznającej halucynacji i słyszącej „głosy”, źle świadczy przede wszystkim o episkopacie. Wykorzystywanie zaburzeń psychicznych, doświadczanych przez wiernych i kapłanów, ma miejsce w Kościele od wieków. Nie znaczy to, że tak musi być nadal. Dziś przynosi to wstyd. (…) – Alvert Jann

…………………………………………………………..

Linki do artykułów o intronizacji Chrystusa na króla Polski:

Intronizacja Chrystusa już 19 listopada!!” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/intronizacja-chrystusa-juz-19-listopada/

Intronizacji Chrystusa nie będzie …” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/intronizacji-chrystusa-bedzie/

Gra królem Chrystusem” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/gra-krolem-chrystusem/ . W artykule tym szerzej komentuję treść „Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” oraz zamieszczam pełny jego tekst.

Akt-Jubileuszowy-2016_full.

Zdjęcie Rozalii Celakówny pochodzi z Oficjalnej Strony Biura Postulacji Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Powyższe ogłoszenie – z oficjalnej strony Konferencji Episkopatu Polski. 

Przemarsz-Rycerzy-Jezusa-w-intencji-intronizacji-J (1)

Intronizacja Chrystusa już 19 listopada!!

Przemarsz-Rycerzy-Jezusa-w-intencji-intronizacji-J (1)

19 listopada br., podczas kościelnych uroczystości w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, Polska – jak głosi episkopat – ma uznać królowanie Jezusa Chrystusa. Kulminacyjny punkt, to odmówienie „Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”. Następnego dnia podobne obchody mają się odbywać we wszystkich kościołach. Później „Jubileuszowy Akt” będzie propagowany w parafiach oraz w ruchach i grupach przykościelnych. Dokument ten kończy się słowami: „Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa”.

Uroczystości te Kościół połączył z jubileuszem chrztu Mieszka I. Chrzest władcy Kościół nazywa – wbrew prawdzie historycznej – „Chrztem Polski”. Podobnie bezpodstawnie twierdzi, że to Polska uzna królowanie Jezusa Chrystusa.

Trzeba powiedzieć wyraźnie, ani chrzest Mieszka nie był chrztem Polski, ani obecne uroczystości nie są uznaniem przez Polskę królowania Chrystusa. 

„Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” i obchody z nim związane, tylko w niewielkim stopniu mają charakter religijny. „Jubileuszowy Akt” zawiera ideologię polityczną wyznawaną przez biskupów, wyrażoną językiem religijnym, oraz określa kierunek ich politycznej działalności. Jaka to ideologia? Jaki kierunek? Niedwuznacznie celem jest klerykalizacja państwa i społeczeństwa polskiego, tj. jak najdalej idące podporządkowanie władzom Kościoła państwa, prawa, życia publicznego i prywatnego.

Europa w ciągu dwóch ostatnich stuleci wyzwoliła się z praw wprowadzanych pod dyktando kościołów, przeciwstawiając im prawa człowieka. Prawa te Kościół katolicki zdecydowanie zwalczał aż do drugiego soboru watykańskiego (1962-1965), kiedy to uznał je w ograniczonej postaci. Klerykalizacja nie przestała jednak straszyć. Chociaż dziś budowa państw wyznaniowych w Europie jest na szczęście utopią, w krajach takich jak Polska Kościół może osiągać częściowe sukcesy, na szkodę ogółu.

Poza drenowaniem społeczeństwa, by utrzymać rozdęty kościelny aparat, księży, katechetów, kapelanów, parafie, kurie biskupie, instytucje, kościoły i budynki kościelne, których ciągle przybywa, coś innego może zacząć dolegać zwykłym obywatelom. To opresyjność w sferze obyczajowej i religijnej. Wystarczy wsłuchać się w głos ludzi Kościoła, by zrozumieć, jakie skrywane pomysły mogą ujrzeć światło dzienne.

Na horyzoncie majaczy całkowity zakaz aborcji i karanie więzieniem kobiet za aborcję, całkowity zakaz używania środków antykoncepcyjnych, represjonowanie homoseksualizmu, zakaz in vitro, zakaz prowadzenia badań prenatalnych (także USG), klerykalizacja szkolnictwa, w nieco dalszej perspektywie zakaz rozwodów, karalność seksu przed i pozamałżeńskiego (tak jest w państwach islamistycznych, a najostrzejsze kary dotyczą kobiet), odrzucenie zasady równości kobiet i mężczyzn, ograniczenie wolności religijnej i wprowadzenie w znacznym zakresie cenzury kościelno-państwowej. Co jeszcze?

Władze kościelne mogą dziś sprawiać wrażenie, jakby nie chciały stosować represji. Ale gdyby mogły, to by chciały.

Biskupi polscy nie pogodzili się z rozdziałem państwa i Kościoła. Uznają doktrynę wyższości „prawa bożego” nad prawem stanowionym w demokratycznym państwie, zgodnym z prawami człowieka ustalonymi w dokumentach międzynarodowych. Mówią otwarcie, że chcą daleko idących zmian prawa obowiązującego w Polsce. I to oni mieliby decydować, jakie to prawo ma być, interpretując zgodnie ze swoim interesem Pismo Święte. Zasady zawarte w Piśmie Świętym, także w Dekalogu, są zwięzłe, nieprecyzyjne i niedostosowane do współczesnych warunków. Władze kościelne interpretują je jak chcą, tak zresztą jest od wieków.

W Polsce, jak na razie, biskupie „prawo boże” (nazywane też „prawem naturalnym”, co jest mylące) nie stoi ponad prawem stanowionym, które ma respektować prawa człowieka ustalone w dokumentach międzynarodowych. Biskupom to nie w smak. Są przekonani, że w obecnej sytuacji politycznej – pisowska większość w Sejmie – mogą dokonać daleko idącej klerykalizacji Polski.

Co można powiedzieć katolikom? Nie powtarzajcie bez zastanowienia słów „Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla”. Tam nie idzie o pogłębienie wiary religijnej, ani o przywrócenie zdrowych zasad moralnych. Idzie o klerykalizację Polski. Kościelna opresyjność dotknie także katolików.

Tylko społeczny sprzeciw może powstrzymać biskupów i pisowskich polityków przed daleko idącą klerykalizacją Polski. Jeżeli sprzeciw będzie słaby, będziemy żyć w coraz bardzie opresyjnym państwie i społeczeństwie. Odczują to wszyscy.

Uroczystości „przyjęcia Chrystusa za króla” same z siebie nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia. Ale są sposobem oddziaływania władz kościelnych na polskie społeczeństwo, promowania klerykalizmu. Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. „Akt Przyjęcia Jezusa za Króla” ujawnia polityczne ambicje, ideologię i dążenia biskupów polskich. Nie łudźmy się, biskupi nie wyzbyli się snu o katolickim państwie wyznaniowym. – Alvert Jann

* * *

Chciałbym przypomnieć artykuły z portalu polskiateista.pl , dotyczące intronizacji Chrystusa. Zamieszczam poniżej:

Mariusz „Intronizacja? Ratuj się, Matko Polsko!” (fragment pt. Chrzest Polski), oraz „Oczekiwania zwolenników niebiańskiej monarchii w Polsce”.

Alvert Jann „Gra królem Chrystusem”.

Ponadto polecam:

Mariusz „Intronizacja, czyli jak manipuluje >plebsem< Episkopat” – http://polskiateista.pl/kaprawymokiem/intronizacja-czyli-manipuluje-plebsem-episkopat/ 

Alvert Jann „Intronizacji Chrystusa nie będzie …” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/intronizacji-chrystusa-bedzie/ 

Na końcu zamieszczam pełny tekst „Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana”.

Alvert Jann

* * *

Intronizacja? Ratuj się, Matko Polsko!

Chrzest Polski

 

knight-1514302_960_720Kler katolicki i politycy dostali szajby na punkcie chrztu Mieszka I i wygadują coraz to większe brednie, przeinaczając historię, jak tylko mogą. Szajba jest ściśle powiązana z przyjazdem papieża Franciszka do Polski na Dni Młodzieży w Krakowie i dążeniem do wprowadzenia w Polsce katolickiego szariatu.

Prezydent Andrzej Duda: „Chrzest Mieszka I jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach Polski – powiedział w orędziu. 

(…)  my, Polacy, potrafimy dokonać wielkich, ważnych rzeczy, jeśli tylko będziemy działać razem i zgodnie z łączącymi nas wartościami; wartościami, których źródłem jest nasz chrześcijański rodowód – zaznaczył…

(…) Dlatego niszczenie podstaw naszej cywilizacji oraz próby zastępowania ich innymi, niespójnymi, luźno naszkicowanymi koncepcjami – zawsze było i zawsze będzie okupione ogromem cierpień i zniszczeń…”

(…) Przyjmując chrzest „powiedzieliśmy tak wolności i samostanowieniu…”

To niebezpieczny moment dla naszego kraju, który może stać się państwem fundamentalistów religijnych. Prezydent wygłasza dętą mowę o akcie politycznym, w wyniku którego Kościół katolicki mordował Słowian i narzucił Polakom obcą kulturowo religię, i twierdzi, że jest to najważniejsze wydarzenie w dziejach naszego kraju; i mówiłby prawdę, gdyby dodał: „najtragiczniejsze w skutkach” wydarzenie. Politycy PiS-u przy każdej możliwej okazji przyjmują poddańczą postawę wobec kleru.

Biskupi natomiast łżą na całego, pisząc zupełnie nową historię aktu poddańczego, jakiego musiał dokonać Mieszko I z powodów czysto politycznych i robią to dziś w tym samym celu. Abp. Gądecki w trakcie uroczystej przemowy nakreślił cele, jakie Episkopat ma zamiar osiągnąć:

Gaude Mater Polonia! Raduj się Matko Polsko!

Będzie to moment historyczny, który nie może ograniczyć się do retoryki wspomnień, ale winien stać się okazją do odnowy duchowej, do podjęcia wyzwań naszych czasów i zwrócenia ich ku przyszłości. Będzie okazją do potwierdzenia tego, że przyszłością dla Polski i Europy jest wierność Ewangelii, ład moralny oparty na szacunku dla życia i rodziny a także wychowanie przekazujące kulturę chrześcijańską”.

Nastąpi radykalny zwrot do czasów, w których kler za pomocą zabobonów rządził krajem, sterując politykami. Biskup bredzi o ładzie moralnym i indoktrynacji dzieci, powołuje się na historię, która jest przez purpuratów zakłamana i zmanipulowana. W okresie, w którym Mieszko przyjmował ten nieszczęsny akt poddańczy wobec Kościoła katolickiego, moralność Stolicy Apostolskiej osiągnęła poziom szamba ulicznego.

Na dworze papieskim był to okres pornokracji, panowała powszechna rozpusta i bezpardonowa walka o inwestyturę – spór kompetencyjny: która władza jest ważniejsza duchowa czy świecka? Skompromitowany seksualnymi skandalami przedstawiciel Jezusa na ziemi, papież Jan XII, pod wpływem szantażu dokonał koronacji na cesarza Ottona I, który wymusił na papieżu przysięgę poddaństwa. Po jakimś czasie namiestnik Jezusa wycofał się z przysięgi, został obalony i zamordowany.

A dziś przedstawiciel tej instytucji znanej ze skandali pedofilskich, molestowania kleryków, odpowiedzialnej za rzeź w Rwandzie, śmie mówić o moralności i bezwstydnie łże, że chrzciny Mieszka I miały dla niego wymiar duchowy, a Polsce przydały chwały i wszelkich błogosławieństw:

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż chrzest święty przyjęty przez Mieszka miał dla niego przede wszystkim znaczenie duchowe. W tym momencie nasz książę dokonał radykalnego duchowego zwrotu, przeszedł od kultu stworzeń, elementów tego świata, do kultu Stworzyciela.

Otrzymał Ewangelię, którą miał wyznawać oraz konkretną formę życia, która domagała się zaangażowania całej jego osoby i skierowała go w stronę dobra.(…) Otwarła się przed nim droga zbawienia”.

Plecie kler tę swoją wersję historii, a prawda jest taka, że chrystianizacja Słowian zaczęła się już około 860 roku. Proces nawracania rozpoczęli dwaj bracia: Cyryl i Metody, którzy wynaleźli dwa alfabety – cyrylicę i głagolicę, przetłumaczyli mszę i ewangelię, i porozumiewali się z nawracanymi w ich języku. Ich misja, w przeciwieństwie do niemieckich misjonarzy, odnosiła sukcesy, czym wzbudzili zazdrość Rzymu, który walczył o swoją dominację z prawosławnym Konstantynopolem. Zgodnie ze swoim zwyczajem, Rzym rzucał fałszywe oskarżenia, że bracia szerzą herezję i potajemnie sprzyjają pogaństwu.

Gdy dzisiaj dostrzegamy u niektórych rodaków utratę pamięci o własnych korzeniach chrześcijańskich…”

Dostrzegają, bo sami tę niepamięć spowodowali. Kościół katolicki zawsze podstawiał do podkucia żabią łapę, kradnąc czyjeś osiągnięcia i robi to cały czas. Cyryl i Metody byli nazywani apostołami Słowian. To oni rozpoczęli chrystianizację opartą na współpracy ze Słowianami, a nie paleniem ich na stosach. Sto lat wcześniej ochrzcili księcia Wiślan, który władał częścią Polski, ale o tym mało kto wie, ponieważ drapieżcy katoliccy skutecznie wypierają prawdy historyczne, żeby przechadzać się w świetle jupiterów i wysuwać swoje łapska do całowania.

Dlatego zapraszam każdego z moich rodaków do duchowej łączności z prawdą, jaką niesie ze sobą zbliżający się jubileusz”.

Biskup nie ma żadnej łączności z prawdą. Chrzest Mieszaka I był wynikiem kalkulacji politycznej i konsekwencją agresywnej polityki niemieckiej, która pod płaszczykiem nawracania za przyzwoleniem Rzymu podbiła Słowian.

animal-1296950_960_720W 939 roku, w którym Otton I Wielki został królem, rozpoczął się podbój Słowian Połabskich, których mordowano i siłą narzucano katolicyzm. Od tamtego czasu proces aneksji Słowian ruszył pełną parą.

Niemcy tworzyli na terenach słowiańskich liczne placówki polityczno–wojskowe zwane marchiami, których margrabiowie znani byli ze swojej brutalności i fałszu. Mordowali całe starszyzny plemion słowiańskich. Margrabia Gero, który wsławił się swoim barbarzyństwem, w 939 roku wymordował 30 wodzów słowiańskich, których wcześniej zaprosił do siebie, dając im gwarancję bezpieczeństwa. Kazał też ściąć siedmiuset jeńców, aby zmusić starszyznę słowiańską do większego posłuszeństwa.

Kler katolicki skutecznie wymazał pamięć tamtych czasów i stworzył fałszywy obraz historii Polski. Wmówił Polakom, że ich historia zaczyna się z chwilą aktu chrztu Mieszka I. To kłamstwo zostało zakotwiczone w świadomości społecznej wielowiekową propagandą katolickiego kleru. Wielcy kronikarze, którzy spisywali dzieje Polski, wypaczali przekaz i przemilczali niewygodne zdarzenia; pisali zgodnie z panującą wówczas polityką kościelną, a ci którzy się wyłamywali, byli więzieni i mordowani.

Skutecznie została zamazana historia słowiańskiego chrześcijaństwa, które było obecne na naszych terenach przed wprowadzeniem katolicyzmu. Biskupi katoliccy uznali, że głoszenie tej historii jest herezją, o której nie warto mówić. Tak samo jak i nie warto mówić o okresowych buntach społecznych, które były wynikiem narzuconych przez Kościół danin w postaci świętopietrza i dziesięciny, którą trzeba było płacić indywidualnie na rozpasanych plebanów. Ówczesny kler wprowadził jeden dzień pańszczyzny na ziemiach do niego należących, która to inicjatywa została z radością przyjęta przez szlachtę, co przyczyniło się do zniewolenia chłopów.

Dziś kler mówi, że chrzest dotyczy wszystkich odłamów chrześcijaństwa: prawosławia, protestantów i twierdzi, że było to duchowe przeżycie. Smutne w tym jest to, że ludzie w Polsce nie mają świadomości, jak było naprawdę i niestety, nie są zdolni do refleksji, a ci co sprzeciwiają się kapłańskim  manipulacjom, nazywani są zdrajcami narodu.

Prawda o Kościele katolickim jest zawsze taka sama – to zakłamana instytucja, która żeruje na strukturach państwa, oszukuje swoich wyznawców i zwalcza środowiska o odmiennym światopoglądzie. Działania Watykańczyków podszyte są obłudą i zakłamaniem. Pod płaszczykiem ewangelii, tak jak za czasów Mieszka I, realizują swoje cele, które zawsze stały i stoją w kolizji z demokratycznym państwem.

Komisja wspólna Episkopatu Polski i partii rządzącej:

Kościół Katolicki jest depozytariuszem polskich wartości narodowych. Nie będzie dobrej zmiany, poprawy sytuacji życiowej Polaków, bez odbudowy ładu moralnego opartego na religii katolickiej”.

To wspólne oświadczenie jest jasną deklaracją, w którą stronę Polska zmierza. Należy bezzwłocznie dążyć do zerwania niekonstytucyjnej umowy konkordatowej z Kościołem katolickim. Problem w tym, że w kraju nie ma żadnej siły politycznej, którą byłoby stać na pokazanie biskupom, że ich miejsce jest w kościele na ambonie, a nie na politycznych salonach.  – Mariusz

* * *

Oczekiwania zwolenników niebańskiej monarchii w Polsce

 

vatican-594612_640Polska od lat zmierzała w stronę państwa wyznaniowego. Do tej pory biskupi próbowali zachowywać pozory, teraz z uwagi na korzystną koniunkturę polityczną zaczynają kończyć dzieło. Intronizacja Jezusa stanie się kolejnym „argumentem” na to, aby Polacy — bez względu na światopogląd — przyjęli do wiadomości, że żyją w kraju teokratycznym.

„Teokracja (z greckiego theos – bóg i kratos – władza), ustrój państwowy, w którym najwyższą władzę sprawują kapłani. Podstawą tej władzy jest doktryna religijna, według której suwerenna władza należy do bóstwa, a kapłani, jako najbliżsi bóstwu, są jej wykonawcami”.

Król elekt Jezus oficjalnie nie wyraził zgody na to, aby rządzić krajem, a nawet gdyby mógł, to pogoniłby pomysłodawców tego przedstawienia, jak nie przymierzając kupców ze świątyni. Biskupi dobrze wiedzą, że obwołanie Jezusa królem Polski to wymysł, który jest zaprzeczeniem sensu ewangelii. W 2012 roku pisali w liście pasterskim, który zaginął w akcji, że inicjatywa jest niebiblijna i wręcz szkodliwa. Dzisiaj nauki biblijne nie robią na kapłanach większego wrażenia, bo nie może być tak, że grupy dążące do intronizacji skonsumują same tak przedni pomysł.

„Działanie Episkopatu jest obliczone na korzyści doraźne. Rząd, który jest zakładnikiem biskupów, będzie legitymizował jako władza świecka, ustanowienie w Polsce niebiańskiej monarchii. Skoro Jezus zostanie królem, to w jego królestwie nie ma miejsca na: aborcję, in vitro, antykoncepcję, rozwody, związki partnerskie, seks przedmałżeński itp…” (Intronizacja, czyli jak manipuluje „plebsem” Episkopat)

Hierarchowie stosują retorykę wypowiadania się za cały naród, który ma pokutować, modlić się, a ci, co nie wierzą lub są krnąbrni, mają się w akcie pokuty nawrócić i słuchać głosu Kościoła, który przemawia w imieniu samego Boga. „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana”:

„W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród”.

Im bliżej aktu intronizacji, tym większymi odlotami będziemy częstowani przez religijnych dewotów.

IntroJezusa„Ponieważ Pan Jezus był wyśmiany, znieważony, opluty, umęczony, ubiczowany, ukrzyżowany i męczeńską śmiercią umarł na krzyżu PUBLICZNIE, to my teraz PUBLICZNIE musimy to naprawić.

 … dlatego w tej Uroczystości MUSI BYĆ przedstawiciel Rządu czyli Prezydent i Premier i Ministrowie, przedstawiciele Kościoła czyli Prymas, Kardynałowie, Biskupi, Kapłani i najlepiej cały lud wierny.

Pan Jezus nas Kocha i czeka na nasze PUBLICZNE PRZEPROSINY” – ( INTRONIZACJA czysto i klarownie, bez domysłów i dogmatów ).

Głos tego człowieka nie jest wyjątkiem, w ten sposób myślą inicjatorzy tego dziwacznego pomysłu, który zrodził się w głowie Rozalii Celakówny. Kobieta ta pod wpływem wizji stwierdziła, że tylko obwołanie Jezusa królem Polski może nasz kraj uchronić przed nadchodzącą zagładą. Twierdziła również, że gdyby Polska uznała Jezusa za króla wcześniej, to pożoga II wojny światowej ominęłaby nasz kraj szerokim łukiem.

„Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeśli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod prawo Jego miłości.

Inaczej, moje dziecko, nie ostoi się.

I jeszcze na ostatek mówi do mnie przekonująco:  Oświadczam ci to, moje dziecko, jeszcze raz, że tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem” – (Jedyny ratunek dla Polski – CHRYSTUS KRÓL POLSKI ) .

Na samym początku ruchy charyzmatyczne były niszowymi wspólnotami wewnątrz Kościoła. Episkopat krytykował poczynania tych wspólnot, dając niejednokrotnie do zrozumienia, że przejawiają cechy sekciarskie. Sytuacja z biegiem lat zmieniła się diametralnie, ponieważ ruchy mają lepszą ofertę — bardziej widoczną i spektakularną. [Kolejne tysiąc lat przed nami.]

Przykładem jest znany w Polsce afrykański ksiądz i szaman w jednej osobie Bashobora.

„Kiedy zabrakło JP II, budzącego masowe emocje, Kościół stawia na spektakle z cudotwórcami w roli głównejKościół wybrał i animuje charyzmatyczny kierunek rozwoju. Dzięki celowemu pobudzaniu przez Kościół tej formy religijności – pentekostalizacja będzie trwałym rysem kościelnej działalności” [http://polskiateista.pl/ks-bashobora-i-katoliccy-intelektualisci/ ].

Najważniejsze kulty, takie jak Medjugorie, Lourdes czy Fatima to dzieła ruchów charyzmatycznych i Tadeusza Rydzyka, inicjatywy te nie mają żadnego oparcia w nauczaniu chrześcijańskim. Często na portalu piszemy o tym, jak destrukcyjnym elementem życia politycznego i społecznego w Polsce jest Kościół katolicki, który od samego początku swojego istnienia łączy tron z ołtarzem. Biskupi kłamią, twierdząc, że prezentują nauki Jezusa, są ich zaprzeczeniem. Watykan to państwo, które pod płaszczykiem religii na terenach obcych państw, prowadzi świetnie prosperujący kiermasz z dewocjonaliami, obrazami, pomnikami, pogańskimi obrządkami, za który płacą władze świeckie.

Dziwi mnie jak katolicy, którzy na co dzień mają usta pełne frazesów, tak lekkomyślnie podchodzą do swoich wierzeń. Pomysł zrobienia Jezusa królem jakiegokolwiek państwa świeckiego jest zaprzeczeniem nauk biblijnych. Księża od lat próbują wmówić swoim wyznawcom, że Polska zajmuje wyjątkowe miejsce w planie biblijnym. Pojawiają się pomysły, że to od naszego kraju rozpocznie się Paruzja, czyli powtórne przyjście na ziemię Jezusa, a intronizacja ma być tego początkiem. Poglądy tego typu są absurdalne i kompletnie nieosadzone w przekazie biblijnym.

To, co się dzieje w naszym kraju obecnie, jest wynikiem skandalicznej postawy polityków i biskupów, którzy wzorem imamów islamskich wypowiadają się za całe społeczeństwo. Prezentują postawę „wyższej moralności”, sami jej nie przejawiając. Narzucają w ich mniemaniu jedynie słuszną wiarę, która jest oparta tylko i wyłącznie na przekonaniach i fałszywych doktrynach. Historia i czasy obecne pokazują, że gdy zaczyna pojawiać się w dyskursie publicznym bełkot religijny, tworzą się podziały i próby ograniczania wolności wyboru.

Nauki katolickie są zaprzeczeniem wartości demokratycznych, są w sprzeczności z pojęciem swobód obywatelskich, dlatego uważam, że:

Konkordat musi być rozwiązany.  – Mariusz

* * *

Gra królem Chrystusem

 

 hearts-884196_960_720Podczas uroczystości kościelnych w listopadzie 2016 r. ma być odmówiony „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”. Dokument ten, przygotowany przez episkopat, warto przeczytać uważnie. Jest on efektem ciągnącej się od lat sprawy intronizacji Chrystusa na „Króla Polski”. Warto zobaczyć, jak królem Chrystusem grają dziś biskupi.

O kwestii intronizacji pisałem przed miesiącem. Dziś o samym „Akcie Przyjęcia Jezusa za Króla” (będę używał tej skróconej nazwy).

My, Polacy”?

W pierwszym zdaniu czytamy: „my, Polacy, stajemy przed Tobą (Jezusem Chrystusem)… by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu”. (…) „uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem”. W zakończeniu stwierdza się: „Oto Polska w 1050. rocznicę swego chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa”.

Dlaczego „my, Polacy”, a nie „my, polscy katolicy”? Dlaczego mówi się, że Polska uznała królowanie Jezusa? Uznali ci, którzy „Akt Przyjęcia Jezusa za Króla” uważają za swój.

Ani episkopat katolicki w Polsce (tj. ogół biskupów), ani katoliccy aktywiści nie są uprawnieni do wypowiadania się w imieniu Polaków, ani do składania symbolicznych deklaracji oddających Polskę i naród pod panowanie Jezusa. Episkopat nie został wybrany przez naród, a chociaż katolicy stanowią w Polsce większość, mit utożsamiający Polaków z katolikami zawsze był fałszywy.

Uznanie panowania Jezusa nad Polską i polskim narodem ma wręcz humorystyczny charakter. „Uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem”. A może polski episkopat uznałby panowanie Jezusa Chrystusa nad Niderlandami? Kiedyś pan Zagłoba podarował Szwedom Niderlandy, dlaczego dziś nie podarować Niderlandów Jezusowi?

spider-1195429_960_720Totalizm

Akt Przyjęcia Jezusa za Króla” to całkowity odlot (pełny tekst zamieszczam na końcu). Chrystus ma królować wszędzie, we wszystkich dziedzinach życia prywatnego, publicznego i politycznego. Sfera życia świeckiego wolna od jego panowania nie istnieje. Inaczej mówiąc, ma to być panowanie totalne.

Zważywszy, że to władze Kościoła występują w imieniu niewidocznego Chrystusa – jest to akt głoszący panowanie władz kościelnych, a nie panowanie Jezusa. Jak zobaczymy, nie idzie tu o panowanie symboliczne. Władze Kościoła roszczą sobie prawo do ustawowego regulowania życia prywatnego, publicznego i polityki. „Akt Przyjęcia Jezusa za Króla” nie jest tekstem religijnym. To wykład ideologii politycznej wyznawanej przez biskupów polskich, podanej w religijnym sosie.

Przyjrzyjmy się tekstowi Aktu.

Wzywa się, by Chrystus królował „W naszych sercach” i „W naszych rodzinach”, czyli w życiu prywatnym (o ile wiem, dalece nie wszyscy katolicy mają ochotę poddać swoje życie prywatnie pod dyktando władz kościelnych). „W naszych parafiach” – OK.

Dalej mamy rzeczy horrendalne: „W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!”. Z kontekstu wynika, że nie idzie tylko o szkoły i uczelnie katolickie, ale wszystkie, „nasze” znaczy polskie. Wygląda na to, że wszystkie miałyby być poddane kurateli Chrystusa, czyli w praktyce biskupom, bo przecież Chrystus nie może tej kurateli sprawować.

Podobnie w następnym punkcie: „W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!”. Tu nawet nie jest powiedziane „w naszych”. Bez wątpienia idzie nie tylko o katolickie środki komunikacji, ale o wszystkie.

Następnie: „W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku” – Króluj nam Chryste!”. Niedwuznacznie idzie tu o „nasze” w znaczeniu wszelkie. A dalej: „W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!”, czyli wszędzie.

No i dochodzimy do poziomu najwyższego: „W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!” Czyli cały naród i państwo polskie miałyby być poddane panowaniu Chrystusa, co może oznaczać tylko jedno – panowanie episkopatu, biskupów.

Ma obowiązywać prawo boże – i basta!

W „Akcie Przyjęcia Jezusa za Króla” mówi się, na czym królowanie Chrystusa w państwie polskim miałoby polegać. Wzywa się Chrystusa: „Spraw, aby wszystkie podmioty władzy (…) stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi”. O tym, jakie są te prawa, decydować miałyby władze Kościoła. Inaczej być nie może, przecież Chrystus się nie wypowie.

Ostatnio biskupi wielokrotnie ogłaszali doktrynę polityczną, według której „prawo boże” stoi wyżej niż prawo stanowione przez demokratyczne organy państwowe, szanujące prawa człowieka zapisane w dokumentach międzynarodowych. Prawo stanowione – głosi doktryna – ma być zgodne z „prawem bożym”.

Doktryna ta daje władzom kościelnym nieograniczone prawo decydowania o tym, jakie ustawy mają obowiązywać, a jakie nie. Bo trzeba powiedzieć wyraźnie: to, jakie „prawo boże” jest, ustalają władze Kościoła zgodnie ze swoim interesem. Mówią, że robią to na podstawie Pisma Świętego. Ale jest to źródło niejasne, metaforyczne, skrótowe, archaiczne. Władze kościelne i teolodzy znajdują w „Piśmie Świętym” to, co chcą znaleźć. Interpretują jak chcą. Tak jest od wieków. Dowolnym interpretacjom i manipulacjom podlega także Dekalog, czemu sprzyja jego skrótowość i niejasność. Każdy punkt Dekalogu interpretowano i przekręcano w ciągu wieków na wszelkie możliwe sposoby.

Na szczęście w Polsce nie obowiązuje doktryna wyższości prawa bożego nad prawem stanowionym. Obowiązuje w Iranie, gdzie prawo boże (szariat) wywodzone jest z Koranu. Przynosi to opłakane skutki, degraduje Iran, na dłuższą metę nie przetrwa.

W krajach demokratycznych, szanujących prawa człowieka ustalone w dokumentach międzynarodowych, prawo stanowione stoi ponad tzw. prawem bożym, a kościoły muszą podporządkować się prawu stanowionemu, a nie prawo stanowione rzekomemu prawu bożemu.

Żeby nie było wątpliwości, powtórzmy: „prawo boże” (lub koncepcje podobne, jak np. „prawo naturalne” w rozumieniu teologii katolickiej) jest ustalane przez kościoły. Nie ma powodu, by przyznawać kościołom tak wielki przywilej, jak decydowanie o treści ustaw.

broom-1294880_960_720Porządkowanie wszystkiego

Akt Przyjęcia Jezusa za Króla” mobilizuje wiernych do agresywnej polityki: „Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa”. No, jeżeli katoliccy aktywiści i biskupi wezmą się za „porządkowanie” życia narodowego, a także osobistego i rodzinnego, to możemy oczekiwać zaskakujących propozycji. Owo porządkowanie to jakby zapowiedź ostrej walki, mającej wprowadzić w Polsce prawo boże ustalone przez władze Kościoła.

W „Akcie Przyjęcia Jezusa za Króla” nie ma nawet wzmianki o tym, że porządkując życie osobiste, rodzinne i narodowe władze Kościoła będą szanować prawa człowieka ustalone w dokumentach międzynarodowych, uznawanych również przez Polskę.

Przydałoby się wpisanie do omawianego dokumentu następującego przyrzeczenia: >Przyrzekamy, że będziemy przestrzegać praw człowieka, ustalonych w dokumentach międzynarodowych, w tym praw osób wyznających inne religie, niereligijnych oraz osób o różnych orientacjach seksualnych<. Zamiast tego czytamy: „Przyrzekamy budować Twoje (tj. Chrystusa) królestwo i bronić go w naszym narodzie”, „Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw”.

Biskupom wyraźnie zabrakło chęci, by zatroszczyć się o prawa innych, pamiętali tylko o prawach swoich. Jakby chcieli powiedzieć: To my będziemy panować w imieniu Chrystusa, a wy macie słuchać – i basta. Uderza brak wrażliwości na prawa wszystkich innych poza duchownymi i władzami Kościoła.

bishops-1343063_960_720Superwładza

Królowanie Chrystusa to niedwuznacznie metafora politycznego panowanie episkopatu. Episkopat miałby być czymś na kształt partyjnego komitetu centralnego w państwie komunistycznym – nie rządzi wprost, ale decyduje o wszystkich ważnych sprawach. Albo jak w Iranie, w republice islamskiej, gdzie najwyższą władzę dzierży organ islamskiego duchowieństwa, decyduje jakie ustawy mogą wejść w życie, komu wolno startować w wyborach itp.

Biskupi najwidoczniej uznali, że rządy PiS to doskonała okazja, by zaszaleć, spróbować sklerykalizować wszystko, co się da. By stać się superwładzą stojącą ponad państwem, demokracją i prawami człowieka ustalonymi w dokumentach międzynarodowych. Pod pozorem królowania Chrystusa episkopat uzurpuje sobie rolę najwyższego organu władzy. „Akt Przyjęcia Jezusa za Króla” ujawnia te niezdrowe dążenia.

psychics-1036496_960_720Panowanie nad światem

W „Akcie Przyjęcia Jezusa za Króla” Jezus Chrystus nazywany jest jedynym Władcą państw i narodów. Są tam też następujące słowa: „zawierzamy Tobie (Jezusowi) wszystkie narody świata (…). Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu”. „Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królowanie (…)”.

Warto zastanowić się nad tymi słowami.

Przekonanie, że Jezus Chrystus, bóg chrześcijan, jest prawowitym panem i królem wszystkich narodów, brzmi niedorzecznie. Jezus nie jest prawowitym panem i królem wszystkich narodów świata. To chorobliwa mitomania religijna rodem ze średniowiecza, a zarazem demonstracja religijnej buty. Niedwuznacznie przywołane zostały aspiracje chrześcijaństwa do panowania nad całym światem. A właściwie nie chrześcijaństwa, tylko władz Kościoła katolickiego. Bo przeciętnemu chrześcijaninowi czy katolikowi idea panowania jego religii nad światem jest obca. To władze kościelne takimi wypowiedziami jak powyższa sączą – można powiedzieć bez przesady – jad zatruwający umysły wiernych. Nie powinno być na to zgody wśród samych chrześcijan i katolików. Ci, którzy podobne mamidła głoszą na gruncie jakiejkolwiek religii, źle kończą.

explosion-139433_960_720Straszenie

Mało tego, episkopat nie tylko wzywa wszystkie narody świata do nawrócenia się, ale straszy końcem świata i tym, że nie zostaną zbawione. Oto przyzywa się Jezusa: „Spraw, by (wszystkie narody światarozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu”. No właśnie, bo skończy się czas dany przez Ojca, nastąpi koniec świata i jak do tego czasu nie nawrócą się na katolicyzm, nie zostaną zbawieni. Jezus ma bowiem królować „w każdym narodzie (…) dla zbawienia ludzi”. Sugeruje się dość jasno: te narody świata, które nie nawrócą się, nie dostąpią zbawienia.

Śmiać się? Płakać? Episkopat z całą powagą głosi, że będzie armagedon, koniec świata, wszyscy niewierni zginą marnie. Teolożka Celestyna, moja znajoma, twierdzi na podstawie Pisma Świętego, że Bóg rozliczy najpierw biskupów i księży. „Niektóre metafory w księdze Apokalipsy – mówi Celestyna – wyraźnie odnoszą się do duchowieństwa katolickiego i wskazują, że źle ono skończy, nie przetrwa zawieruchy armagedonu, którą dziś straszą wszystkie narody świata”.

Retoryka? Modlitwa? Metafora?

A może to tylko uroczysta retoryka, styl modlitewny mający wyłącznie znaczenie religijne? Może to wszystko na niby, dla dodania sobie animuszu? A może idzie tylko o pogłębienie wiary religijnej? Nieprawda. Za religijnymi frazami kryją się partykularne interesy władz kościelnych, dążenie do klerykalizacji państwa i społeczeństwa, do zmiany prawa, kontrolowania ustawodawstwa i najważniejszych dziedzin życia społecznego, do umacniania i poszerzania własnych wpływów.

Królowanie Jezusa Chrystusa to z pewnością metafora. Czego? Już wspomniałem. To metafora politycznego panowania episkopatu. O to idzie. Bo przecież Chrystus nie będzie królował, prawo do występowania w jego imieniu rezerwują sobie władze Kościoła. Królowanie Chrystusa ma proste przełożenie na królowanie biskupów. Zgodnie z kościelną ideologią polityczną, wyrażoną językiem religii, to oni mieliby nadzorować wszystkie dziedziny życia osobistego, publicznego i politycznego. Mieliby królować – jak wymieniono w „Akcie Przyjęcia Jezusa za Króla” – w szkołach, uczelniach, mediach, urzędach, miejscach pracy i służby, w miastach i wioskach, w narodzie i państwie polskim, w rodzinach i w umysłach ludzi poddawanych kościelnej indoktrynacji.

Summa summarum:

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana” brzmi jak napisany w amoku przez katolickiego ekstremistę. Warto zdać sobie sprawę, że w dokumencie tym episkopat głosi ideologię polityczną. Jaką? Panowanie katolickiego episkopatu i przebudowa Polski w państwo i społeczeństwo poddane władzom kościelnym. To katolicki odpowiednik islamizmu. Nie stroni się nawet od średniowiecznej idei panowania chrześcijaństwa na całym świecie.

Akt Przyjęcia Jezusa za Króla” ma być wykorzystywany – jak komentują biskupi – w pracy parafialnej, w diecezjach, w ruchach i wspólnotach katolickich w całej Polsce. Treść tego dokumentu tylko w niewielkim stopniu może służyć autentycznym potrzebom religijnym osób wierzących. Służy przede wszystkim propagowaniu ideologii, której celem jest podporządkowanie życia prywatnego, publicznego i politycznego władzom Kościoła katolickiego.

Nie wiadomo, jak daleko klerykalizacja w Polsce zajdzie. Za radykalizmem biskupów kryje się kalkulacja, że w czasach rządów PiS można grać o wysoką stawkę i dużo wygrać. Episkopat gra królem Chrystusem. „Miłe złego początki, lecz koniec żałosny?” – Alvert Jann

*   *   *

theater-399964_1280

Konferencja Episkopatu Polski

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

W naszych sercach – Króluj nam Chryste!

W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

(Źródło: Konferencja Episkopatu Polski – http://episkopat.pl/jubileuszowy-akt-przyjecia-jezusa-chrystusa-za-krola-i-pana-2/ )

…………………………………………………………………… 

O intronizacji Chrystusa na portalu polskiateista.pl:

Mariusz „Intronizacja, czyli jak manipuluje >plebsem< Episkopat” – http://polskiateista.pl/kaprawymokiem/intronizacja-czyli-manipuluje-plebsem-episkopat/ 

Alvert Jann „Intronizacji Chrystusa nie będzie …” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/intronizacji-chrystusa-bedzie/ 

mural-336420_960_720

O religii i nauce. Komentarz do podręczników religii

angel-910805_960_720Autorzy podręczników do religii starają się przekonać uczniów, że religia katolicka i nauka pozostają ze sobą w zgodzie. Jest to oficjalne stanowisko władz Kościoła katolickiego, a jego gorącym orędownikiem był Jan Paweł II. Pisałem już na ten temat, dziś skupiam uwagę na podręcznikach.

Sprzeczności

W podręcznikach pomija się liczne sprzeczności między nauką a religią. Podam kilka przykładów i spróbuję powiedzieć, na czym polega sprzeczność zasadnicza.

W jednym z podręczników czytamy, że „poczęcie Jezusa nastąpiło poza normalnym, fizjologicznym aktem seksualnym kobiety i mężczyzny”. Na jakiej podstawie nauka miałaby to uznać za prawdę? Nauka i racjonalna wiedza nie pozostają tu w zgodzie z religią.

W encyklice Jana Pawła II „Wiara i rozum” czytamy: „ludzki rozum nie musi zaprzeczyć samemu sobie ani się upokorzyć, aby przyjąć treści wiary”. To nieprawda. Aby uznać, że Jezus został poczęty bez aktu seksualnego, trzeba zaprzeczyć rozumowi, upokorzyć rozum i siebie.

Podręczniki, które cytuję w tym artykule, to: „Drogi świadków Chrystusa w Kościele” i „Drogi Świadków Chrystusa w świecie”, jezuickiego Wydawnictwa WAM (dla liceum i technikum, płyta DVD i notes ucznia). Inne podręczniki zawierają podobne treści. Smakowity cytat dotyczący poczęcia Jezusa pochodzi z pierwszego z podręczników, notes, s.69.

Inne przykłady sprzeczności:

Władze kościelne uznały w końcu XX w., że ewolucja w przyrodzie rzeczywiście ma miejsce. Obstają jednak przy twierdzeniu, że Bóg ingeruje w proces ewolucji. Bóg miał (czytamy o tym w podręczniku) tchnąć duszę w istotę ukształtowaną w toku ewolucji, dzięki czemu zyskała ona właściwe ludziom umiejętności. Na gruncie nauk biologicznych jest to nie do przyjęcia.

Przypomnijmy też, że według Kościoła ludzkie cierpienia, choroby i śmierć to skutek grzechu pierworodnego, nieposłuszeństwa Bogu, jakiego dopuścili się pierwsi ludzie (inaczej zapewne ludzie żyliby w zdrowiu i byli nieśmiertelni). Kościół nie traktuje grzechu pierworodnego jako metafory, podaje jako rzeczywiste wyjaśnienie. Jest to wyjaśnienie mitologiczne, nie do przyjęcia na gruncie nauki.

Władze kościelne kultywują wiarę w cuda, we wskrzeszanie zmarłych, w możliwość opętania człowieka przez szatana (szatan ma realnie wstępować w ludzkie ciało, mówią o tym oficjalne dokumenty kościelne), w duszę nieśmiertelną, objawienia, zmartwychwstanie ludzi przed sądem ostatecznym itp. Są to treści pochodzące z Pisma Świętego, czyli sprzed tysięcy lat. Nie da się ich pogodzić ze współczesną nauką. Dobrze daje temu wyraz następująca wypowiedź Alberta Einsteina: „Słowo >Bóg< jest dla mnie niczym więcej niż wyrazem i wytworem ludzkiej słabości, a Biblia zbiorem dostojnych, ale jednak prymitywnych legend, ponadto dość dziecinnych. Żadna interpretacja, niezależnie od tego, jak subtelna, nie może tego zmienić”.

Neurologia i psychiatria dobrze wyjaśniają tzw. opętania, objawienia, widzenia, mistyczne kontakty z bogiem, postrzeganie „światła w tunelu” itp. Najkrócej mówiąc, są to doznania powodowane procesami zachodzącymi w ludzkim mózgu, można je wywołać także środkami farmakologicznymi. Kościół z uporem próbuje wyjaśniać je działaniem sił nadprzyrodzonych. Także Jan Paweł II mówił, że szatan może realnie owładnąć ludzkim ciałem. W podręcznikach religii nigdzie nie prostuje się absurdów, od których roi się w katolickim piśmiennictwie. Dlaczego? Z pewnością dlatego, że te same lub podobne absurdy mamy w papieskich encyklikach i oficjalnych kościelnych dokumentach.

Kościół nie odpuszcza, nie chce zrezygnować ze starożytnych mitów. Tam, gdzie głosi niedorzeczności, mówi, że to tajemnica wiary, albo że Bóg jest wszechmocny i może wszystko. Niestety, to wykręt, unik, a nie wyjaśnienie czegokolwiek. Kościół brnie w absurdy do kwadratu.

A może sprzeczności nie ma, bo religia zajmuje się czymś zupełnie innym niż nauka? Religia – światem nadprzyrodzonym, zaś nauka – przyrodą. Pogląd ten nazwano akomodacjonizmem (łac. accommodatiodostosowanie), chociaż lepiej byłoby nazwać go separacjonizmem. Nie jest on trafny. Katolicyzm i inne religie zajmują się przyrodą, światem, człowiekiem – i wchodzą w konflikt z nauką. Podałem przykłady, można je mnożyć. Fundamentalne dla wielu religii twierdzenie, że bóg stworzył świat, dotyczy przyrody. Nauka nie może uznać go za prawdziwe, kościoły twierdzą, że jest prawdziwe. Mamy sprzeczność.

Podsumujmy: W podręcznikach i kościelnych publikacjach mówi się ogólnikowo, że „nauka i religia mogą iść ze sobą w parze”. To nieprawda. Dlaczego?

jesus-christ-1149720_960_720Religie, także katolicyzm, opierają się na mitologii, na fantastycznych opowieściach o bogach i świecie nadprzyrodzonym, na „prawdach objawionych”. Nauka opiera się na badaniach empirycznych (łac. empiricus – oparty na doświadczeniu). Powoduje to, że religia mówi coś innego niż nauka – nie da się jednego z drugim pogodzić.

Naukowiec może wierzyć w Boga i godzić tę wiarę z prowadzeniem badań naukowych, bo większość badań nie dotyczy wprost zagadnień związanych z religią. Można badać DNA – i nie ma znaczenia, czy się wierzy lub nie wierzy w boga. Ale nie oznacza to – podkreślmy – że nauka i religia pozostają w zgodzie. Sprzeczność jest faktem.

Po pierwsze, w sprzeczności z nauką pozostają same wierzenia i dogmaty religijne (podałem kilka przykładów).

Po drugie, głęboka sprzeczność występuje w metodach uzyskiwania wiedzy. Religie nie opierają się na źródłach empirycznych, nauka – tak. Np. teologia katolicka za źródło wiedzy przyjmuje święte księgi i tzw. poznanie religijne, które wierzący mają zawdzięczać łasce bożej. Nauka tych metod nie akceptuje, bo są niewiarygodne.

Warto dodać, że poglądy naukowców deklarujących wiarę w boga bardzo często mają charakter deistyczny. Nie oznacza to wiary w religijne „prawdy” (to przypadek Alberta Einsteina, nie wyznawał żadnej z istniejących religii, a „bóg”, o którym mówił, nie był w jego rozumieniu bogiem osobowym, tylko jakąś nieznaną bezosobową rzeczywistością, nie zajmującą się ludźmi). Poglądy te są nie do pogodzenia z jakąkolwiek ze znanych religii. Ale ponieważ naukowcy ci mówią o „bogu”, są cytowani i witani z otwartymi ramionami przez kościoły i osoby religijne. Na bezrybiu i rak ryba.

Na temat religijności naukowców pojawiają się często informacje z badań nie spełniających elementarnych wymogów rzetelności. Trzeba uważać. Wyniki dwóch dobrze wykonanych badań przedstawiam w artykule „Ilu naukowców wierzy w Boga?” (link na końcu).

„Prawdy objawione”

Chrześcijaństwo i katolicyzm opierają się na Piśmie Świętym, które ma zawierać prawdy objawione przez Boga. Jak twierdzi Kościół, nie podlegają one możliwościom empirycznego sprawdzenia. Również w podręczniku czytamy: „Bóg nie może być przedmiotem bezpośredniego i jednoznacznego poznania”, „Religia nie podlega żadnym możliwościom empirycznego sprawdzenia”.

Nauka nie może uznać za prawdziwe twierdzeń, które nie zostały sprawdzone, potwierdzone, zweryfikowane w drodze badań empirycznych. „Prawdy objawione” nie mogą być uznane na gruncie nauki. Mamy tu głęboką sprzeczność, której nie da się zaprzeczyć gołosłownymi zapewnianiami o zgodności między nauką a religią.

pope-309611_640Sprzeczność między nauką a religią dobrze pokazuje wypowiedź Jana Pawła II, zacytowana w podręczniku. Papież mówi: „nie ma sprzeczności między ewolucją a nauką wiary o człowieku i jego powołaniu pod warunkiem, że nie zgubi się pewnych niezmiennych prawd”. Jakie to prawdy? Papież powołuje się na objawienie boże i poucza, że człowiek „został stworzony na obraz i podobieństwo Boże”, czyli posiada nieśmiertelną duszę daną mu przez Boga itd. Nauki przyrodnicze musiałyby tę „prawdę objawioną” uznać.

Żadne badania naukowe nie potwierdzają, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. Ale co z tego, teolodzy mówią przecież, że religia nie podlega możliwościom empirycznego sprawdzenia, w prawdy objawione trzeba wierzyć bez sprawdzania. Takie postawienie sprawy to próba uniknięcia moralnej odpowiedzialności za to, co się głosi. Kościół bez wstydu głosi mity sprzed tysięcy lat. A może wypadałoby się wstydzić?

Słyszy się czasem, że Pismo Święte to nie mitologia – zawiera fakty historyczne i relacje naocznych świadków.

Stary i Nowy Testament rzeczywiście zawiera, tak jak Iliada i Odyseja Homera, pewne fakty historyczne, geograficzne i etnograficzne. Ale główny przekaz Pisma Świętego to opowieści o Bogu i cudownych zdarzeniach. To fantazje, nie fakty. A relacje świadków? Są tak samo wiarygodne jak w mitach greckich, także w Iliadzie i Odysei, relacje ze spotkań z greckimi bogami.

Można uznać, że Jezus był postacią historyczną, chociaż brak na to wystarczających dowodów w historycznych źródłach. Proroków w tamtych czasach było wielu (tak jak i dziś), Jezus mógł być jednym z nich. Ale tego, że Jezus był rzeczywiście synem bożym, w żaden sposób nie da się uznać za fakt. A czy zmartwychwstanie Jezusa to fakt? O zmartwychwstaniu Jezusa piszą tylko autorzy ewangelii. Robią to nadzwyczaj wstrzemięźliwie. Widzieli go nieliczni i tylko swoi, grób był pusty … To fantazje autorów ewangelii, a nie fakt. Nie istnieją żadne wiarygodne źródła historyczne  potwierdzające zmartwychwstanie Jezusa.

Traktowanie Biblii jako mitologii religijnej jest jak najbardziej uprawnione.

Podsumujmy: Kościół uznaje prawdy objawione przez Boga. Nauka prawd objawionych uznać nie może. Dlaczego? Bo właściwe współczesnej nauce empiryczne metody sprawdzania wiedzy nie potwierdzają tych „prawd”. Ich uznanie byłoby sprzeczne z podstawową zasadą nauki. Jaką? Nauka może uznać za prawdziwe tylko te twierdzenia, które zostały w wymagany sposób zweryfikowane, sprawdzone, uzasadnione. Tak nie jest w przypadku prawd objawionych.

Mamy tu głęboką sprzeczność między współczesną nauką a religią katolicką i każdą inną. Sprzeczność dotyczy podstaw całej wiedzy o przyrodzie, świecie i człowieku. Ot co!

Czy to prawdy??

Kościół i podręczniki głoszą, że to, czego nauczają, to „prawdy objawione” lub – inaczej mówiąc – „prawdy wiary”. Nie ma jednak żadnej możliwości sprawdzenia, że mamy rzeczywiście do czynienia z prawdą, a nie z mitologią i fantastycznymi opowieściami. Kapłani wszystkich religii podają swoje wierzenia jako prawdę.

Jaki wniosek?

Nie powinno się mówić, że kościelne nauki to prawda. To wierzenia, których prawdziwość w żaden sposób nie została potwierdzona. Władze kościelne, teolodzy, katecheci dokonują intelektualnego nadużycia, nazywając to, czego nauczają, prawdą.

Na jakiej podstawie twierdzą, że uczą prawdy?

Kościół przyjmuje, że są dwa rodzaje poznania: Jedno naturalne, oparte na ludzkich zmysłach i rozumie (tu mieści się nauka). Drugie to poznanie nadprzyrodzone, nazywane też religijnym lub teologicznym, którego źródłem ma być boże objawienie. To na nie powołują się władze kościelne i zalecają wiernym. W podręczniku czytamy, że tam, gdzie nauka nie znajduje odpowiedzi, udziela jej „najwyższy Autorytet – Bóg. Odpowiedź taką nazywamy prawdą wiary, bo jej pewność wynika z przyjęcia i wyznawania wiary w Boga”.

Wierzenia religijne można sobie nazwać „prawdami wiary”, ale jest do nadużycie słowa prawda. Z wiary w Boga w żaden sposób nie wynika, że to, w co się wierzy, jest prawdą. Co najwyżej może się tak wierzącym wydawać.

Nietrudno zauważyć, że tzw. poznanie nadprzyrodzone nie jest w ogóle poznawaniem czegokolwiek. To wyobrażenia religijne, grzeszą one subiektywnością. Każdy może twierdzić, że jego wierzenia są prawdziwe. Kościelni teolodzy mówią, że dysponują poznaniem obiektywnym, bo pochodzącym od Boga. Czy tak? Nie ma żadnej możliwości wiarygodnego potwierdzenia, że rzeczywiście pochodzi od Boga. Setki proroków, guru, założycieli sekt powoływały się na objawienie nadprzyrodzone. Nie ma żadnego powodu, by właśnie katolickie nauki uznawać za prawdziwe.

Nazywanie wierzeń religijnych „prawdami wiary” to – powtórzmy – intelektualne nadużycie, manipulacja. Nazywa się prawdą coś, co w żaden sposób nie zostało sprawdzone, potwierdzone. Stawia się słowo „prawda” obok słowa „wiara”, by sugerować, że wierzenia religijne, które się głosi, są prawdziwe. To manipulowanie słowami, tworzenie fałszywych skojarzeń, oszukańcza technika perswazji, przekonywania, wmawiania. Słowo „prawda” nie powinno być w tym kontekście użyte. Mamy do czynienia z wierzeniami religijnymi bezpodstawnie nazwanymi prawdami. Na myśl przychodzi świat Orwellowski, tam prawdą nazywano nieprawdę – i odwrotnie.

Również autorzy Ewangelii nazywali nauki Jezusa „prawdą”. Sam Jezus miał je tak określać. Nie ma w tym nic szczególnego. Na ogół każdy prorok, guru, wróżbita, astrolog, magik, także wielu cierpiących na zdiagnozowaną paranoję, mówi, że głosi prawdę. Nie ma podstaw, by właśnie nauki ewangelistów i Jezusa uznawać za prawdziwe.

Podkreślmy ponadto, że teologia katolicka wypowiada się na temat przyrody, świata, człowieka – podałem przykłady na początku. Także twierdzenie, że Bóg stworzył świat, dotyczy przyrody. Nauka tych twierdzeń nie może uznać za prawdziwe – Kościół naucza, że są prawdziwe. To ewidentna sprzeczność.

costume-15789_960_720Objawienie Celestyny

Na zakończenie zamieszczam często coś humorystycznego. Dziś będzie superpoważnie. Posłuchajcie.

Teolożka Celestyna, moja dobra znajoma, miała objawienie. To źródło wiedzy całkowicie pewne, a przynajmniej tak samo pewne jak objawienia zawarte w Piśmie Świętym. Czego dotyczyło? Oto fragmenty:

„Katolicy boją się śmierci bardziej niż ateiści – mówi Celestyna – bo nigdy nie mogą być pewni, czy nie zostaną skazani na wieczne męki. I nie powinni być pewni. Nie wiadomo na przykład, czy jeśli grzechy odpuścił im niegodziwy kapłan (a tacy są), to jest to ważne. Władze kościelne mówią, że ważne, bo mają w tym interes. Mogą się mylić. Obecnie Kościół unika tematu, ale dawniej, w złotych czasach chrześcijaństwa wielu teologów głosiło, że odpuszczenie grzechów przez niegodziwego kapłana jest nieważne. Niech więc katolicy nie cieszą się na wyrost, że sprawę grzechów mają z głowy”.

„Wielu świętych i teologów, dawniej chyba większość, głosiło, że tylko nieliczni ludzie dostąpią zbawienia. Żaden katolik nie może być pewny zbawienia. Żaden nie wierzy w Boga dostatecznie szczerze i mocno, by mieć pewność, że Chrystus to uzna. Wielu wierzy z wyrachowania. Na przykład zwolennicy tzw. zakładu Pascala, zalecanego dziś przez biskupów i podręczniki. To udawana wiara. Według Pisma Świętego wiara powinna być szczera, a nie z wyrachowania i strachu”.

„Jest też pytanie, czy katolicy w ogóle mogą być zbawieni. Nie wystarczy wierzyć, trzeba wierzyć w prawdziwą religię i prawdziwego Boga. Wcale nie ma pewności, czy ta, której naucza Kościół, jest prawdziwa”.

„Wierzącym Bóg porządnie przetrzepie skórę – mówi Celestyna – większość skarze na wieczne męki, tak jak mówili dawni święci i teolodzy. Dziś władze kościelne nie chcą tego powiedzieć, mówią że Bóg jest miłosierny. Czy na pewno? W potopie Bóg zgładził wszystkich z wyjątkiem Noego i jego najbliższych, zginęły nawet niemowlaki i dzieci nienarodzone, wszystkie. Bóg potrafi, polecam – mówi Celestyna – artykuł Alverta Janna >Pismo Święte jakiego nie znacie<: http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/pismo-swiete-jakiego-nie-znacie/ .”

„Wszystko to straszne” – dodaje Celestyna na zakończenie. – Alvert Jann

………………………………………………………………………………….

Alvert Jann: Blog „Ćwiczenia z ateizmu” – http://polskiateista.pl/aktualnosci/blogi/cwiczenia-z-ateizmu/

Zapraszam licealistów, studentów i wszystkich zainteresowanych na ćwiczenia z ateizmu. Co miesiąc <pierwszego>, czasami częściej, będę zamieszczał krótki tekst, poważny ale pisany z odrobiną luzu. Nie widzę siebie w roli mentora czy wykładowcy, mam na myśli wspólne zastanawianie się. – Nauka nie wyjaśnia wszystkiego, religia nic nie wyjaśnia.

Inne artykuły z cyklu „Podręczniki do religii”:

Pismo Święte jakiego nie znacie” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/pismo-swiete-jakiego-nie-znacie/

Co wyjaśnia teologia?” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-religii-wyjasnia-teologia/

Kim jest Bóg?” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-religii-bog/

Ewolucja według Kościoła” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-religii-ewolucja-wedlug-kosciola/

Grzech pierworodny” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-do-religii-grzech-pierworodny/

Koniec świata według Kościoła” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-do-religii-koniec-swiata-wedlug-kosciola/

Podręczniki do religii. Czy są wiarygodne? – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/podreczniki-do-religii-czy-sa-wiarygodne/

Na blogu znajduje się w tej chwili 29 artykułów, m.in.:

Dowód na nieistnienie. Kogo? – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/dowod-na-nieistnienie-kogo-2/

Bóg przed trybunałem nauki” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/bog-przed-trybunalem-nauki/

Jan Paweł II bez taryfy ulgowej” – http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/jan-pawel-ii-bez-taryfy-ulgowej/

Ilu naukowców wierzy w Boga?”- http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/ilu-naukowcow-wierzy-w-boga/ i inne.

……………………………………………………………………………………………

Spotkania przy trzepaku

toy-1551383_1920

Zenon Kalafaticz o swojej wizji ateizmu

toy-1551383_1920Zenon Kalafaticz na swojej grupie „Ateiści” wypowiedział się m.in. na temat ostrożnych, tolerancyjnych wobec religii ateistów.

***

A CO JEŚLI RELIGIA POWODUJE SZLACHETNE ZACHOWANIA?

Jedną z rzeczy jaka zawsze drażniła mnie u wielu ateistów i od nich odróżniała, to stwierdzenia typu:

„Religia mnie osobiście nie przeszkadza dopóki nie wyrządza krzywdy i nie wtrąca się do życia innych”.

Jest to nagminne, także na naszej grupie (mimo mojego opisu) i jest powodem wielu nieporozumień, i zawsze odsyłam takiego delikwenta do grup świeckich, jak tylko dba o swój tyłek.

Sprawą nadrzędną dla nas powinno być bowiem to, że ludzka istota potrafi wypowiadać pod wpływem religii nieopisane, dziecinne i infantylne farmazony, nawet jak bezpośrednio nam nie zagrażają.
(Większość absurdalnych religijnych doktryn tego świata jak hinduistycznych nam nie zagraża przecież).

Mało tego – religia powoduje, że bardzo mądrzy i wartościowi ludzie, którzy nawet ratują życie innym jak prof. Zębala, bredzą jak najęci motywując swoje szlachetne postawy wobec np. in-vitro tymi oto słowami:

„Nie jestem teologiem, ale nie mam wątpliwości, że Bóg tworząc rozwiązania i podpowiadając je ludziom, także myślał o tych, którym nie może w naturalny sposób pomóc. Jestem wierzącym i praktykującym katolikiem.” – Prof. Marian Zębala o metodzie in vitro

Oto Wszechmogący Pan Stwórca – według profesora – nie do końca okazuje się być taki wszech, wszech i zdając sobie sprawę jakim jest niedorajdą, podpowiada rozwiązania ludzkości, do których ta mozolnie musiała dojść w XX wieku, tocząc jeszcze nieustanne boje z Kościołem. Dziwne, że nigdy nie podpowiedział tych rozwiązań watykańskim dostojnikom z kolejnymi papieżami na czele.

I czy to samo w sobie nie jest przerażające, co potrafi z mózgu ludzkiego – nawet tak w innych dziedzinach światłego – zrobić religia? Czy już samo to nie jest powodem do przerażenia i militarnego ateizmu?

Tak było u mnie od dziecka z moim wojowniczym ateizmem nim jeszcze osiągnąłem wiek 10 lat. Religia nic złego nigdy osobiście mi nie wyrządziła poza tym, że musiałem słuchać podobnych bredni wokół siebie, często wypowiadanych przez osoby i bliskie i cenione.

PS.

Znalazłem świetną polemikę w internecie pewnej katoliczki Wioletty na te słowa Zębali, co jeszcze dodaje komizmu do całej sprawy i pokazuje jakim choróbskiem mózgu jest religia i do jakich napięć między samymi katolikami doprowadza, o międzyreligijnych walkach nie wspominając. Oczywiście katoliczka Wioletta ma rację i to prof. powinien odejść od katolicyzmu, bo nie można jednocześnie być katolikiem i nie słuchać katolickich doktryn.

~Wioletta M. :

Bog podpowiada,zeby zamrazac ludzkie zarodki albo je niszczyc?,Wiekszej herezji nie slyszalam.. …..No jak w Polsce mamy takich katolikow,to nie dziwie sie,ze w kraju zle sie dzieje.Czas wrocic do korzeni….do nauczana Jana Pawla II,ktoremu stawiacie pomniki z kamienia ale jego nauki nie znacie.Ze wszystkich wspolczesnie zyjacych ludzi tylko on potrafil dobrze zinterpretowac nauke Jezusa Chrystusa i zyl Jego slowem.Tylko papiez potrafil dobitnie przekladac slowa Pisma sw. na nasze czasy… (pisownia oryginalna).

***

Zgadzam się z Zenonem niemal w całej rozciągłości. Przez większość mojego życia, jako ateistka starałam się przede wszystkim nie rzucać w oczy, nie wadzić wierzącym i przymykałam oko na to, jak oni mi wadzili. W skali makro wprowadzając religię do szkół, zakazując aborcji na życzenie, zagarniając coraz bardziej przestrzeń nie tylko publiczną, ale i prywatną. W skali mikro niestety również, np. ledwo ciepli przy suto zakrapianym stole złorzeczyli na Żydów nie mając nawet świadomości, że ich Jezus był Żydem. (Słowo daję!). Kiedy na pytanie, jak można w Boga nie wierzyć mówiłam im, kim jest ich Bóg, bo w przeciwieństwie do nich ja czytałam Biblię, zmieniali temat traktując mnie jak dziwoląga, zamiast swoją wiarę, jak totalną bzdurę. Nawet w najbliższej rodzinie przebąkiwano, jak skrzywdziłam swoje dzieci, bo ich nie ochrzciłam, a to przecież by im nie zaszkodziło 🙂 

A w czym się z Zenonem nie zgadzam? Chodzi o słownictwo, bo nie sądzę, że pisząc o „militarnym ateizmie” Zenon pragnie, abyśmy zakładali na siebie materiały wybuchowe i odwiedzali w niedziele okoliczne kościoły. Za dobrze Zenona znam 🙂 

Kiedy domagam się swoich praw i praw dla moich dzieci, kiedy maszeruję podczas Dni Ateizmu, kiedy głośno i jasno przedstawiam swój światopogląd a na pytanie obcych ludzi, czy córeczka była już u Komunii odpowiadam głośno: „Ależ skąd! Jestem ateistką!”, uważa się mnie za wojującą ateistkę. Kiedy w szkole syn zawalczył o zdjęcie krzyży, zorganizowano warsztaty o tolerancji i zaproszono na nie nas, aby nauczyć NAS tolerancji. Zabawne, prawda? Przeszkadzają wam symbole religijne w świeckiej szkole? Czas nauczyć was tolerancji do polsko-katolickiej głupoty 🙂 Ludzie, którzy krytykują religie, piętnują głupoty w nich zawarte, polemizują z tzw. prawdami objawionymi lub z idiotycznymi wypowiedziami choćby w/w profesora, o którym pisał Zenon, traktowani są jak brutalni, agresywni wojownicy, pragnący śmierci całego kościoła i Boga samego. Kościół, to jeszcze bym rozumiała, ale jak zabić coś/kogoś, co/kto nie istnieje??? 🙂 

Kursywą: Izabela Jaszczurowska

devil-311310_1280

Zenon Kalafaticz poleca

devil-311310_1280Oto co 27 grudnia udostępnił na swoje grupie „Ateiści” Zenon Kalafaticz.

***

„UNBELIEVERS

Nareszcie po trzech latach można oficjalnie obejrzeć ten oto anty-religijny dokument – czy jak chcą inni – dokument promujący ateizm, racjonalne, naukowe myślenie.

Co do technicznej strony, to oczywiście nasi jak to nasi, zawsze muszą jedną rzecz spartolić dokładnie – ten nieszczęsny, wszechobecny czytający lektor, zabijający nawet najlepszy materiał, zamiast po prostu napisów wzorem krajów skandynawskich, gdzie angielski jest poprzez to ich drugim językiem.

Jestem na te paskudne polskie tradycje bardzo cięty, bo wiem ile film na tym traci ze swej „osobowości”.

Wracając do sedna, treści to aż prosi się, by nasi rodzimi naukowcy mieli odwagę kiedyś w przyszłości robić podobne dokumenty, a wszystko wsparte mądrymi wypowiedziami ateistów-znanych ludzi sztuki, jak tu ma to miejsce.

POLECAM!”

Link do filmu „O zbędności religii” TUTAJ

cross-1261976_960_720

Religia – zwalczać, czy przekształcać?

W dyskusji z Izą pod tekstem Dni Ateizmu – im dalej w las, tym bliżej do Twin Peaks Jej adwersarz Ziggi zapodał link do tekstu pod tytułem PSR musi się zradykalizować – polemika z Mariuszem Agnosiewiczem  do portalu Racjonalista.pl gdzie polemizował z M. Agnosiewiczem. Tematem polemiki była kwestia, czy racjonaliści powinni walczyć z wiarą i/lub KK, a jeśli tak, to jakimi metodami.

Czytając powtórnie ten wpis (z 13.01.2014) stwierdzam, że nie stracił na aktualności, dyskusja była ciekawa, problem istnieje nadal. Będzie już ponad rok, jak porzuciłem portal Agnosiewicza (nowa linia programowa i poziom dyskusji nie spełnia moich oczekiwań), ale jego stanowisko w omawianej kwestii jest mi bliższe. Bo ateizm jako światopogląd jest moim atrybutem, natomiast tzw. „ateizacja” nie. Nie chcę tu przytaczać argumentów obu stron (linki jw. działają) natomiast poddaję do dyskusji aspekt, jak mi się wydaje, rzadko poruszany.

Religia – zwalczać, czy przekształcać?

Choć przez większość mojego życia mieszkałem w dużym mieście, jednak turystyczne pasje jak i pracownicze obowiązki nosiły mnie po kraju, po wsiach i miasteczkach. Będąc ateistą i widząc w każdej większej wsi, w każdym miasteczku, kościół – oburzałem się. Jak wielka jest siła zabobonu! Ile sił, ile kosztów zostało poniesionych przez lokalną społeczność, aby tutejszy ksiądz miał się dobrze.

Ateistą jestem nadal. Panoszenie się episkopatu, wtrącanie do wszelkich dziedzin życia, chciwość i zakłamanie, napawa mnie wstrętem.

Więc co – wyplenić, przegnać na cztery wiatry czarnosukienkowych? Z ateizować, zracjonalizować wsie i miasteczka?

Pragmatyka uczy, że jeśli się ludziom coś zabiera, warto im w zamian coś dać.

Tak się zaś składa, że w tych prowincjonalnych siołach, kościół bywa JEDYNĄ dostępną dla wszystkich (ze szczególnym uwzględnieniem osób starych i niewykształconych) enklawą SOCJALIZACJI, czyli miejsca, gdzie ludzie mogą się spotkać, rozmawiać, i robić coś WSPÓLNIE (choćby miały to być śpiewy czy recytacja modlitw).

Kościół bywa jedynym miejscem, gdzie „moherowa babcia” może choć na chwilę uciec od męża pijaka, a mądry ksiądz (bywają i tacy!) może w jakimś stopniu zastąpić terapeutę-psychologa.

No więc, co damy tym ludziom po wywiezieniu na taczkach proboszcza i wikarego? Nowy market w starym kościele?

Tzw. „komuna” przynajmniej próbowała. Koła Gospodyń Wiejskich, Klubokawiarnie RUCH-u, Cepelia, LZS-y miały przejąć rolę Kół Różańcowych, czy innych parafialnych zgromadzeń. Co mamy teraz? Bilboardy „Bądź kowalem swojego sukcesu!” ,”Dołącz do Zwycięzców!”?

Komunały, że „TV nasze okno na świat”, że „WWW- globalna wioska”, że „nie ma problemu pojechać do miasta” – nie załatwiają sprawy. Alienacja, brak więzi społecznych, niezdolność do pracy zespołowej – wzbierają w naszym społeczeństwie, które, jak świadczą statystyki, jest na samym dole listy narodów potrafiących pracować wspólnie.

Tak się też składa, że dla rytuałów społecznych, które, jak dobrze wiedzą socjologowie, są niezbędną częścią współżycia (urodziny, inicjacja, małżeństwa, różne uroczystości i.t.d) nie wdrożono dotąd zamienników (niby istnieją „świeckie ceremonie”, które w PRL-u próbowano popularyzować, a które w końcu ostały się jedynie jako formalność urzędowa).

Wiara jest nieracjonalna. Ale też poezja, sztuka, muzyka…

Czy jest możliwe, aby religia pozbyła się swojej części kołtuńskiej, władczej i mściwej, pozostając pewna postacią mistycyzmu, który wielu ludziom jest potrzebny? Pozostając opiekunem tradycji zarówno chrześcijańskich, jak i pogańskich, a może współtwórcą tradycji współczesnych, w tym i świeckich?

Doświadczenia państw takich jak Czechy, Francja, Holandia i inne, gdzie nikt nie burzy kościołów, ale np. pastor jest pracownikiem gminy, z wszystkimi tego konsekwencjami (pensja, podatki, odpowiedzialność) – wskazują, że jest to możliwe. Taki model byłby chyba lepszy, niż jakaś „wojna na wykończenie”, której nie można wygrać.

Według mnie, kryteria takiego optymalnego modelu spełnia państwo laickie, w którym jest miejsce na wszystko i wszystko ma swoje miejsce.

Pragnę uprzedzić nieporozumienia.

W żadnym wypadku nie sugeruję, że należy łagodnie postępować z urzędnikami pana B. Przeciwnie, działania wskazujące właściwe miejsce KK, muszą być stanowcze i konkretne, bo bierne czekanie na samoistną ewolucję religii (trwa ona cały czas, co by nie mówić, KK złagodniał od czasów średniowiecza) przedłuża okres opresji jaką kler stosuje wobec społeczeństwa w ogóle, a wobec kobiet w stopniu przerażającym!

Tyle, że nie postuluję zastąpienia wiary ateizmem (to indywidualny wybór jednostki), a zmodyfikowanie religii tak, by łączyła grupy społeczne, zamiast je dzielić. Więc – zamiast Dni Ateizmu – ja świętuję Dni Laicyzmu.

Autor: Ratus

Autor: Ratus

Etyka

Etyka w szkole

Autor: Ratus

W kilku artykułach na portalu pojawiły się odniesienia do etyki jako przedmiotu szkolnego.

Istnieje grono osób, które uważają, że lekcje etyki w szkole, to odtrutka na indoktrynację religijną, a uzyskanie zgody Episkopatu na takie „wyjście” z wymuszonej konkordatem sytuacji to zwycięstwo racjonalizmu.

Przechwytywanie

Jeśli to jest zwycięstwo, to takie, jak zwycięstwo w konkursie na jedzenie mułu.

 • Zamyka drogę do usunięcia religii jako przedmiotu (Macie swoją etykę? Macie. To wara wam od katechezy)

 • Jeśli etyka zostanie uznana za przedmiot maturalny (Filozofia była takim przedmiotem), w sposób  bezapelacyjny religia uzyska ten sam status.

 • Religii „uczy się” od przedszkola, do matury. Czy ktoś sobie wyobraża lekcje etyki w takim wymiarze?

 • Etyka jako przedmiot szkolny – to niedoróbka. Brak nauczycieli, brak podręczników, brak popularnych opracowań pozaszkolnych, brak uczniów.

Najważniejsze jednak, to szkoda wyrządzona etyce poprzez uczynienie jej antagonem religii, nadaniem jej etykiety antychrysta. Etyka, jak wiadomo od zawsze, jest częścią filozofii, razem z logiką, ontologią i epistemologią tworzą podstawę na której rozwinęła się współczesna nauka i kultura. Jakim cudem wydzielono etykę (na poziomie szkolno-gimnazjalno-licealnym) z gmachu filozofii, by uczynić z niej ersatz religii – nie mogę pojąć.

Jedynym – moim zdaniem – wyjściem z tego kąta, w który „dobrzechcący“ zapędzili etykę, jest zaniechanie podtrzymywania głowy nieboszczyka, jakim jest etyka szkolna, i wysłanie obojga konkurentów tam, gdzie ich miejsce:

 • etyki – na wydziały filozoficzne szkół wyższych;

 • religii – do sal katechetycznych przy kościołach.

Wprowadzenie   propedeutyki filozofii w gimnazjach i liceach – to temat godny osobnej dyskusji.

dragon-369264_1280

Ateizm, czyli dlaczego nie wierzę w „Boga”.

Autor: Piotr Jankowski.

„Dlaczego nie wierzysz w boga?” – jest to jedno z najczęściej zadawanych ateistom pytań, na które osoby wierzące, czasami wręcz desperacko, chcą uzyskać odpowiedź. Bardzo często jej nie dostają, z różnych powodów. Zdarza się, że ateista, który jest akurat pytany nie ma pojęcia dlaczego w niego nie wierzy, wydaje mu się to po prostu niepotrzebne lub nielogiczne. Są też osoby, które wierzą w boga ale buntując się przeciwko swoim opiekunom starają się przedstawiać opinie idealnie przeciwne do opinii opiekunów.

Dlaczego ja nie wierzę w „Boga”?

Nie przedstawiono dowodów na jego istnienie. Ktoś mógłby jednak powiedzieć – „nie przedstawiono również dowodów na jego nieistnienie”. To prawda, ale nigdy nie uznajemy twierdzeń za prawdziwe tylko dlatego, że ich fałszywość nie została udowodniona. To nazywa się „przenoszeniem ciężaru dowodu”.

Ciężar udowodnienia tezy spoczywa na osobie, która ją stawia. Jeżeli ktoś stawia tezę, że bóg istnieje to jego zadaniem jest jej udowodnienie. Nie moim zadaniem jest obalić jego twierdzenie, jeżeli nie jest ono poparte żadnymi sprawdzonymi faktami. Mógłbym powiedzieć, że lata za mną niewykrywalny, różowy duch i robi fikołki za każdym razem gdy powiem „sałata”. Nie jest on wykrywalny, więc nie da się udowodnić jego nieistnienia, czy to znaczy że jest prawdziwy?

Wyobraźmy sobie taką historyjkę:

Jasiu wchodzi do księgarni i kupuje książkę o ptakach. Zawsze marzył aby być ornitologiem. Przerzucając powoli strony, kartka za kartką, przegląda zdjęcia kolorowych ptaszków. Nagle napotyka na opis żółtego kruka w niebieskie cętki. Akapit tuż pod zdjęciem mówi: „nie ma jeszcze danych na temat tego kruka, ale nikt nie zdołał udowodnić, że on nie istnieje”. Jasiu niewiele myśląc przerzuca kolejną kartkę. Jego oczom ukazuje się bażant z ogonem pawia. Co ciekawe dokładnie ten sam akapit widnieje pod ilustracją. Zaciekawiony protagonista naszej historii postanawia jeszcze przyjrzeć się kolejnym stronom, jednak każda kolejna zawiera te same słowa i równie nieprawdopodobne ilustracje. Zdegustowany Jasiu, niczego się nie dowiedziawszy, wyrzuca bezużyteczną książkę do kosza.

Nie bez powodu wszelkie odkrycia naukowe wymagają nie tylko dowodów na ich rzetelność, ale również potwierdzenia przez innych naukowców słuszności wyciągniętych z nich wniosków (ang. peer-review). Religia, która promuję wiarę w boga nie opiera się na tym modelu, wymaga od innych osób udowodnienia nieprawdziwości swoich tez, jeśli tym osobom się to nie uda… cóż, wtedy oznajmia ona swój „sukces”.

Skoro mówiliśmy o tym, że każda teza wymaga udowodnienia czy to znaczy, że ateista musi udowodnić iż bóg nie istnieje? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w dalszej części.

Czy ateista wierzy w nieistnienie boga/bogów?

Słowa, słówka i ich definicje.

Podstawowym problemem w takich debatach jest brak spójnej definicji ateizmu pomiędzy obiema stronami sporu. Przed rozmową trzeba uzgodnić jego wspólną definicję aby dyskusja miała sens. Wbrew pozorom słowa nie mają swojego własnego znaczenia dopóki nie wstawimy ich w kontekst. Oczywiście słowa podstawowe, takie jak „kamień”, „książka”, „okno”, opisują na tyle proste przedmioty, że nie musimy ustalać ich definicji. Problem w komunikacji pojawia się dopiero przy słowach opisujących rzeczy abstrakcyjne, takie jak „miłość”, „życie”, „świat”, „śmierć”. To koncepty, które wiele osób może rozumieć inaczej, a w momencie gdy mamy na myśli dwie różne rzeczy, a damy im taką samą plakietkę, cała dyskusja się rozpada.

Czym jest ateizm?

Ateizm – odrzucenie tezy o istnieniu boga/bogów.

Posługuję się taką plakietką aby określić moje poglądy. Odrzucenie tezy o istnieniu boga/bogów nie oznacza jednak przyjęcia tezy o tym, że bóg/bogowie nie istnieją. „Nie wierzę w istnienie x” nie oznacza, że „wierzę, że x nie istnieje”. Są to logicznie osobne pojęcia, możemy nazwać je „tezami” lub „twierdzeniami”. Twierdzenie może być fałszywe, lub prawdziwe. Poniżej przytoczę przykład, który ułatwi zrozumienie tego, co przedstawiłem.

Stawiam przed tobą słoik z piłeczkami w środku, nie masz pojęcia ile ich jest.

• Mówię: „piłeczek w słoiku jest liczba parzysta” (teza). Nie popieram jednak tego twierdzenia żadnym dowodem.
• Nie zgadzasz się ze mną, ponieważ potrzebujesz dowodu na to, co powiedziałem.
• Czy oznacza to, że uważasz, iż liczba piłeczek w słoiku jest nieparzysta (teza przeciwna)?
• Nie, ponieważ o tym też nie możesz wiedzieć. Jest to zupełnie inna teza, która również może mieć wartość „prawda” lub „fałsz”.

Jak widzisz, mimo istnienia jedynie dwóch możliwości (tez), odrzucenie jednej nie powoduje automatycznego proponowania drugiej. Zastosujmy teraz tę samą metodę do istnienia boga:

Spotykamy się na rozmowie na temat istnienia boga.

• Mówię: Bóg istnieje (teza). Nie popieram jednak tego twierdzenia żadnym argumentem.
• Nie zgadzasz się ze mną, ponieważ potrzebujesz dowodu na to, co powiedziałem.
• Czy oznacza to, że uważasz iż bóg nie istnieje (teza przeciwna)?
• Nie, ponieważ o tym też nie możesz wiedzieć.

W tych przykładach pozostajemy przy „pozycji domyślnej” (ang. default position). Pozycja domyślna określa odrzucenie wszelkich tez do czasu udowodnienia prawdziwości którejkolwiek z nich. Ateizm określa pozostawanie w takiej właśnie pozycji domyślnej. Zdarza się, że takie podejście jest błędnie nazywane agnostycyzmem.

Agnostycyzm według Dawkinsa.

Agnostycyzm stał się bardziej popularny w naszym nowoczesnym społeczeństwie dzięki książce Richarda Dawkinsa, „Bóg urojony”. Dawkins przedstawił w niej siedmiostopniową skalę.

1

Najniższa wartość na skali, jedynka, reprezentuje stuprocentową wiarę (a wręcz wiedzę) w istnienie boga. Siódemka natomiast oznacza stuprocentową pewność, że bóg nie istnieje. Wszystkie pozycje na skali pomiędzy tymi dwoma skrajnościami reprezentują poglądy pośrednie. Agnostycyzm występuje na pozycji czwartej. Na tej skali oznacza on wiarę w to, że istnienie i nieistnienie boga jest równie prawdopodobne. Używanie słowa „prawdopodobieństwo” jest w tym przypadku błędne, ale zbyt dużo stron musiałoby upłynąć abym był w stanie dokładnie wytłumaczyć w czym jest problem, tak więc pomińmy ten aspekt.

Agnostycyzm według słowników.

Problem ze skalą Dawkinsa jest taki, że nie da się wierzyć w coś tylko trochę, można być bardziej lub mniej pewnym swojej wiary na jakiś temat, ale sama wiara w dane zjawisko istnieje, lub jej nie ma. Jest to sytuacja binarna. Przykładowo – w momencie gdy ktoś zapyta mnie czy wierzę w boga, to każda odpowiedź inna od „tak” jest oznaką braku wiary w niego. Tak samo jest z wiarą w jego nieistnienie. Każde zwątpienie jest oznaką odrzucenia tezy do czasu rozwiania owego zwątpienia.

Agnostycyzm według słownikowej definicji („nie-Dawkinsowskiej”) dotyczy wiedzy, nie wiary. Jeżeli mamy wiedzę na temat danego zjawiska to jesteśmy gnostykami, jeśli jej nie posiadamy to jesteśmy agnostykami. Wiedza jest podzbiorem wiary ponieważ nasza wiara może wykraczać, znacznie lub nieznacznie, poza to co wiemy. Możemy wiedzieć, że nasz sąsiad posiada ładną żonę, ale nie wiedzieć czy jego związek jest udany, co niektórym nie przeszkadza w wierzeniu w skuteczność takiego związku bazując jedynie na wiedzy na temat wyglądu tej kobiety.

Ilustracja 2. przedstawia tę sytuację idealnie.

„Beliefs” – wierzenia
„Truths” – fakty (dosłownie – prawdy)
„Knowledge” – wiedza
„Poorly justified beliefs” – słabo uzasadnione bądź nieuzasadnione wierzenia.

2

Możemy być zatem:

– Teistą agnostykiem
– Teistą gnostykiem
– Ateistą agnostykiem
– Ateistą gnostykiem

Teista agnostyk wierzy w istnienie boga (teizm), ale nie twierdzi, że wie iż bóg istnieje (agnostycyzm).

Teista gnostyk wierzy w istnienie boga oraz twierdzi, że wie iż bóg istnieje (gnostycyzm).

Ateista agnostyk nie wierzy w istnienie boga (ateizm), ale nie twierdzi, że wie iż bóg nie istnieje (agnostycyzm).

Ateista gnostyk nie wierzy w istnienie boga oraz twierdzi, że wie iż bóg nie istnieje (gnostycyzm).

3

Zaraz zaraz, a co z pozycją domyślną?

Omawialiśmy wcześniej ateizm jako pozycję domyślną wobec tez na temat istnienia boga. Jest to odrzucenie tezy „bóg istnieje” bez stawiania tezy „bóg nie istnieje”. Jest to postawa ateistów agnostyków, to właśnie ta grupa jest domyślną grupą w momencie gdy rozmawiamy o ateizmie perse. Ateiści gnostycy natomiast są nazywani anty-teistami (ang. anti-theists lub strong atheists). Anty-teistą można być wobec danego boga w momencie gdy jego definicja jest wewnętrznie sprzeczna. Innymi słowy – w momencie gdy jest zdefiniowany tak, że nie mógłby istnieć w rzeczywistości, lub jego opisane czyny nie zgadzają się z tą definicją.

Czy nie lepiej wierzyć w boga i nie ryzykować trafieniem do piekła?

Pomijając całkowicie niespójność koncepcji piekła, istnieje bardzo powszechne przekonanie, że wiara w boga uratuje nas przed ewentualnym piekłem i nawet jeśli bóg nie istnieje to przynajmniej niczym nie ryzykujemy. Ten sławny problem ma swoją własną nazwę – „Zakład Pascala”. Nie będę dokładnie omawiała pozycji Pascala, postaram się raczej rozwiązać ten dylemat.

Istnieją tysiące koncepcji bogów (Zeus, Allah, Krishna i tysiące innych), każda większa religia ma lub miała swoją interpretację boga. Ateista odrzucając istnienie każdego z nich ryzykuje tym, że któryś może być jednak prawdziwy. Osoba wierząca natomiast wierzy w jedną z wielu tysięcy tych koncepcji, różnimy się tak naprawdę tylko brakiem wiary w jednego boga więcej. Szanse osoby wierzącej na wyznawanie odpowiedniej koncepcji boga (gdzie pozostałe koncepcje surowo karzą zawyznawanie innego boga niż one same) oraz szanse na ominięcie „piekła” (tutaj już w bardzo ogólnej koncepcji) są prawie równie znikome jak te ateisty.

(pisane w porozumieniu z Anną Marią Wójcik)