Freedom word cloud concept

Rocznica zamachu na magazyn „Charlie Hebdo”

Freedom word cloud concept

7 stycznia 2015 doszło do zamachu na francuski magazyn „Charlie Hebdo”. Z okazji drugiej rocznicy targnięcia się na wolność słowa, Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego organizuje pikietę pod ambasadą francuską w Warszawie, która nosi nazwę „Nie Damy Zabić Wolności Słowa”. Wydarzenie to również ma swoje przełożenie w polskiej rzeczywistości. Prawo i Sprawiedliwość, od początku swoich rządów wprowadza cenzurę i ogranicza obecność mediów w polskim sejmie. Wszystkich zainteresowanych wydarzeniem zapraszam TUTAJ.