Pew Research: Porównanie poglądów mieszkańców Europy Zachodniej i Wschodniej

Warto przeczytać raport renomowanego amerykańskiego ośrodka badawczego Pew Research Center, w którym porównano – na podstawie badań sondażowych – poglądy mieszkańców Europy Wschodniej i Zachodniej. Opublikowano obszerne streszczenie w języku polskim, całość z tabelami po angielsku.

Oto fragment wprowadzający:

„Mieszkańcy Europy Wschodniej i Zachodniej różnią się pod względem wagi przykładanej do religii, poglądów dotyczących mniejszości i kluczowych kwestii społecznych.

Mieszkańcy Europy Środkowo i Wschodniej w mniejszym stopniu akceptują muzułmanów, żydów, małżeństwa homoseksualne i legalną aborcję.

Żelazna kurtyna, która niegdyś dzieliła Europę, dawno odeszła w niepamięć. Jednak obecnie kontynent jest podzielony z uwagi na trudne do zaakceptowania różnice w postawach dotyczących religii, mniejszości i kwestii społecznych, takich jak małżeństwa homoseksualne czy legalna aborcja”.

Link – http://www.pewforum.org/2018/10/29/mieszkancy-europy-wschodniej-i-zachodniej-roznia-sie-pod-wzgledem-wagi-przykladanej-do-religii-pogladow-dotyczacych-mniejszosci-i-kluczowych-kwestii-spolecznych/

Cały raport – http://www.pewforum.org/2018/10/29/eastern-and-western-europeans-differ-on-importance-of-religion-views-of-minorities-and-key-social-issues/

…………………………………………………

Alvert Jann: Blog „Ćwiczenia z ateizmu”https://polskiateista.pl/aktualnosci/blogi-2/cwiczenia-z-ateizmu/ . – Nauka nie wyjaśnia wszystkiego, religia nic nie wyjaśnia.

………………………………………………………………