Andrzej Gerlach „Bp Jan Szkodoń i jego dziewice. Cz. 1.”

BP JAN SZKODOŃ I JEGO DZIEWICE – część I.

W Polsce coraz częściej dochodzi do uroczystych konsekracji dziewic, młodych kobiet świeckich, które po odpowiednim przygotowaniu teologicznym, składają na ręce biskupa uroczyste śluby, że do końca swojego życia wytrwają w dziewictwie i nie wyjdą za mąż i pozostaną jedynie oblubienicami Chrystusa. Coś jak zakonnice, z tą różnicą, że konsekrowane dziewice nie wstępują do żadnej wspólnoty zakonnej, żyją w swoich rodzinach naturalnych, pracują wśród osób świeckich, ale są zobowiązane do zachowania dziewictwa dla Jezusa.

Nasze diecezje, a tym bardziej biskupi, nieformalnie rywalizują między sobą w wyświęcanie takich dziewic i systematycznie podają ile takich dziewic żyje obecnie w danej prowincji kościelnej.

Podobnie wyświęca się konsekrowane wdowy i wdowców. Jeżeli ktoś owdowiał, może takie śluby złożyć przed swoim biskupem, ale do końca życia musi wówczas żyć w kompletnej czystości, bez możliwości zawierania kolejnych małżeństw. Jakikolwiek seks pozamałżeński jest wówczas niemożliwy. Takich wdów jest stosunkowo dużo, wdowcy są nieliczni. Na jednego konsekrowanego wdowca przypada niekiedy aż dziesięć konsekrowanych wdów.

W archidiecezji krakowskiej jest obecnie blisko sto konsekrowanych dziewic i ta liczba z roku na rok nieznacznie wzrasta. Tym, który często asystował w tej archidiecezji przy takich konsekracjach był tamtejszy biskup pomocniczy, bp Jan Szkodoń (rocznik 1946), którego już w 1988 roku do tej godności podniósł papież Jan Paweł II. Konsekrowano wówczas dwóch biskupów pomocniczych krakowskich. Drugim z nich był bp Kazimierz Nycz (rocznik 1950), wówczas najmłodszy biskup w Polsce (38 lat). Obecnie kardynał Kazimierz Nycz jest metropolitą warszawskim.

W dniu 9 grudnia 2019 roku w królewskiej archikatedrze wawelskiej bp Jan Szkodoń konsekrował osiem kolejnych dziewic w archidiecezji. Z tej uroczystości pochodzą załączone zdjęcia. Biskup ubrał się wówczas w historyczne i najdroższe szaty liturgiczne. Zarówno on sam jak i diakoni oraz wszyscy celebransi ubrani byli w złote szaty, ozdobione klejnotami i ręcznymi haftami wykonanymi przed wiekami. Iście po królewsku…

Podczas tej jakże podniosłej uroczystości biskup powiedział obecnym młodym dziewicom między innymi, że „taka konsekracja dziewicza to wielki dar dla Kościoła, a także dla świata w którym tak wiele osób jest zniewolonych pożądliwością cielesną i zapatrzeniem wyłącznie w dobra ziemskie”. Polecam zapamiętać te słowa…

Młode dziewice usłyszały wówczas także od biskupa Jana Szkodonia, że: „dziewice poświęcone Bogu dają świadectwo życia w czystości i ukazują ostateczną perspektywę życia ludzkiego w najgłębszym zjednoczeniu z Jezusem”. I to także warto zapamiętać…

Inną ciekawą tezą teologiczną było stwierdzenie Jego Ekscelencji, że: „Niepokalana jest wzorem doskonałości tej wierności Chrystusa i przykładem wielkiego znaczenia tej drogi powołania, którą poszłyście jako dziewice, składając ślub trwania w czystości do końca życia”. Polecam te słowa pamięci czytelników…

Podczas uroczystości biskup modlił się głośno nad konsekrowanymi dziewicami tymi słowami: „Broń je przed wrogiem, który im świętsze widzi zamiary, tym przebieglejszych podstępów używa dla ich zniszczenia”. Zapewniam, że biskup wiedział wówczas najlepiej, o czym mówił do Boga.

I co najciekawsze. Bp Jan Szkodoń podczas najważniejszej części tej jakże podniosłej uroczystości, w nawiązaniu do słów proroka Izajasza, wzywał każdą z konsekrowanych dziewic po imieniu i do każdej mówił, jak kiedyś Bóg do Izajasza, „Tyś moja”. I te słowa proszę także dobrze zapamiętać…

Zapewne zastanawiacie się teraz Państwo, jaki jest związek bp Jana Szkodonia z dziewictwem młodych dziewcząt. Zapewniam, że nie ograniczył się jedynie do uroczystego konsekrowania zdesperowanych i być może nieco zagubionych w życiu młodych dziewcząt. Wszystkich zainteresowanych tym tematem, także młodych kolejnych kandydatek do dziewiczych konsekracji, zapraszam już dzisiaj do czytania kolejnych odsłon tej bulwersującej historii.

Ciąg dalszy nastąpi…

 

Andrzej Gerlach