Zenon Kalafaticz ; Nowy ateizm oczami Tadeusza Bartosia.

Kuna.

Prof. Tadeusz Bartoś poddany krytycznemu oglądowi, jawi się jako typowy przedstawiciel inteligencji katolickiej, która nie ma problemu z przemilczaniem kwestii swojej uczciwości intelektualnej tak długo, jak pozostawanie w pokłonie wobec religii i jej dogmatów, czyni ich życie przyziemnie stabilnym. Że są gwarantem podtrzymywania mitu o chrześcijańskich korzeniach naszej kultury to oczywiste. Że nie potrafią jako grupa społeczna, mająca pretensje do bycia elitą, skonstatować jak głęboko warunkują Polki i Polaków do regresu rozwoju społecznego, budzi obawy co do ich faktycznej kondycji i proweniencji…

09.12.2019 Kraków